-Man kan ikke sette en «osteklokke rundt skogen!

– Hvis man mener at vi ivaretar skogressursene ved å sette en slags «osteklokke» rundt skogen, har man ikke skjønt det. Vi må utnytte skogen og samtidig ta vare på den på en bærekraftig måte, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til 550 skoginteresserte på Viken Skogs konferanse Tømmer & Marked på Sudvolden.


Isaksen var offensiv på talerstolen i Sundvolden Hall med 550 deltakere fra 8 nasjoner med 65% skogeiere i salen. Han var klinkende klar på at skognæringen er viktig for arbeidsplasser, bosetting, klima og økonomi. Da han snakket om «tankeløs fredning» og at skogen er til for å brukes, svarte salen med spontan applaus, og et smil fra Isaksen.

Ansvarlig bruk av naturressursene

– Det betyr ikke at vi ikke skal ha nasjonalparker i Norge eller ordninger for frivillig vern. Jeg mener derimot det er feilslått med en tanke om at veien fremover er museumsnaturressurser. Jeg mener vi i Norge har vist dette gjennom historien både med vår forvaltning av fisk, skog og andre naturressurser. Det viktigste vi kan lære fra oss i internasjonale møter, er at den beste måten å møte klimautfordringene og andre miljøutfordringer på, er nettopp gjennom en ansvarlig bruk av naturressursene og en bærekraftig forvaltning, sa Isaksen.

Taler med to tunger

Han mener det er mange organisasjoner som snakker med to tunger.

– Det merkelige er at mange av de bevegelsene og miljøene man hører dette fra, snur seg i neste øyeblikk rundt og snakker om hvor viktig det grønne skiftet er og hvor viktig det er å fornye miljøvennlige materialer. Naturressursene kan skape mye mer miljøvennlige materialer enn det man gjør i dag, sa ministeren.

Skognæringen må utvikle seg

Utnyttingen av skogen i Norge er viktig, og at den norske skognæringen må være villige til å utvikle seg.

– Skogbruket er viktig for å bremse klimaendringene. Samtidig må ikke skognæringen bare være grønn, men også nyskapende, sa han.

Bilde: Torbjørn Røe Isaksen og styreleder i Viken Skog Olav Breivik har en god dialog.

Neste år tar han med seg Erna

Isaksen var også klar på at han ønsket en enda tettere dialog med næringen. Han ble også utfordret av konferansieren på Tømmer og Marked Olav Bjella i Viken Skog på oppfølging av hans kollegaer på at samferdsel må prioritere næringslivet med jernbane, havneløsning og veinettet. Isaksen sa også til forsamlingen at han gjerne kom tilbake på Tømmer & Marked neste år og skulle da prøve å ta med seg sjefen sin Erna.

Det var ikke bare Røe Isaksen som engasjerte salen. Det var en rekke gode innelder på talerlisten på selveste Valentinesdagen.

-Hvordan kan MEF og oppdragsgiverne sammen bidra til å utvikle et maskinskogbruk i verdensklasse? Administerende direktør i MEF Julie Brodtkorp leverte et meget engasjerende innlegg på Tømmer & Marked.

Det var også store forventninger til John Chiangs innlegg fra Oceanwood som er nye eiere av Norske Skog som så absolutt leverte varene og var ærlig om sine hensikter og forventninger om selskapet og norsk skognæring.

Den selvutnevnte urbanisten Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge leverte et friskt og engasjerende innlegg hvor hun hadde refleksjoner om betydningen av trær og skog. På scenen stilte hun i en Velg Skog-genser og reklamerte med at hun på Valentinesdagen hadde på en genser med "Jeg elsker skog". Hun skrøt også av alle de dyktige kollegane som jobber med skog i Innovasjon Norge og ble rørt på slutten av talen med tanke på at hun nå er i ferd med å forlate Innovasjon Norge etter fem år i sjefsstolen.