Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Lokalt høy risiko for oppblomstring av granbarkbiller

Barkbilleovervåkingen har oppsummert første periode for årets sesong. Antall granbarkbiller var høyt i Vestfold i fjor, og i år er antallet enda høyere.


Tørkeskadet skog i Vestfold

VESTFOLD: Hogst av tørkeskadet skog pågikk også i fjor, som her i Våle i Vestfold. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

– Vestfold skiller seg ut med mye biller. I tre av lokalitetene − Sande, Re og Hof − var det opp mot eller over 15.000 biller per felle, som er høyere enn samme periode i fjor. Dette fylket hadde også en del barkbilleskader i fjor, sier Bjørn Økland, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Øvrige områder i Sørøst-Norge ligger langt lavere, men det finnes enkeltlokaliteter med høye fangster. Kongsberg hadde for eksempel det høyeste antall granbarkbiller, med et gjennomsnitt på 18.000 biller per felle.

Tallet for hvert område er et gjennomsnitt fra fire feller. Utbruddsnivået − det vil si at antall granbarkbiller er så høyt at det er høy risiko for at de vil angripe frisk skog − er satt til 30.000 biller per felle for en hel sesong med fire felleperioder. De nåværende tallene er bare for første periode i sesongen.

Nivået på 30.000 biller er for øvrig basert på hva det var ved slutten av utbruddet på 1970-tallet. I fjor var det over dette nivået i enkelte feller i Vestfold, og dette fylket var også hardest rammet under utbruddet på 1970-tallet, opplyser Økland.

STOR GRANBARKBILLE: Slik ser billen ut. På latin er navnet Ips typographus. Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum

Videre forløp usikkert

Tallene for periode 1 (uke 17–21) ble nylig publisert i skogportalen i Kilden, og forskerne kom med følgende varsel:

«Risikoen vurderes som høy lokalt i Vestfold, hvor snittet var høyere enn foregående år og noen lokaliteter hadde 11.000–16.000 biller per felle (Sande, Re og Hof). Lite nedbør i perioden kan ha bidratt til tørkestressede trær, og det er enkelte rapporter om angrep på stående trær.»

I vårt område er det mest tørkeskadde trær i Vestfold og Østfold, og det gjelder særlig yngre skogbestand.

– Antall granbarkbiller i Sør-Norge har økt i de første årene etter tørkesommeren 2018, og det ser ut til at det er de kystnære områdene som rammes hardest. Vi hadde en svær tørr vår fra mars til midten av mai. Langvarig tørke kan ha gjort grantrærne mer mottakelige for billeangrep, men det er for tidlig å si om det har gjort situasjonen verre, meddeler Bjørn Økland.

Været fremover får i hvert fall betydning for svermingen av granbarkbiller. Blir det en varm sommer med lite nedbør, er det gunstig for barkbillene. Periode 2 av billesesongen oppsummeres i uke 24, nærmere bestemt fredag 17. juni.

Svermingen av granbarkbiller er som regel størst i periode 1 og 2, opplyser Økland.

Granbarkbiller og vindfall

Ettersom arten stor granbarkbille trives i svekkede trær, er områder med vindfall av gran utsatt for barkbilleangrep. Enkelte steder nord i Viken Skogs område ligger det fortsatt mye vindfall igjen etter uværet 19. november og påfølgende stormer i januar. Slikt virke kan være egnet for billene i de første par årene, forteller Bjørn Økland.

– Det er en risiko for oppformering av granbarkbiller i vindfallområder med gran. Vindfallene vil imidlertid ikke gi økt barkbilleskader på stående skog i 2022, men de kan bidra til oppformering og økning av barkbillepopulasjonene denne sesongen. Det er først til neste år, og kanskje også i 2024, at vi vil se om det blir skade på stående skog. Men det er ikke sikkert. Det avhenger av hvor stor populasjonene blir og om granskogene er svekket nok til å la seg kolonisere av granbarkbillene, forteller NIBIO-forskeren.

Oppryddingsarbeidet Viken Skog koordinerer i de berørte vindfallområdene er med andre ord viktig på flere måter. Oppryddingen og utkjøringen av tømmeret skal redde tømmerverdier, men også forhindre en enorm oppblomstring av granbarkbiller.

VINDFALL I HEDALEN: Slik så du ut fra oven ved elva Fossbrøyta i Hedalen 11. mai. Entreprenørene jobber på spreng, men det ligger fortsatt en del igjen noen steder. Foto: Håkon Bingen, Viken Skog

Har prioritert vindfallhogst

Hittil har det blitt hogget cirka 550.000 kubikkmeter med tømmer i forbindelse med vindfallhogst. Det ligger mer igjen mange steder, og det vil trolig være mulig å hente ut rundt 400.000 kubikkmeter til. I tillegg kommer hogst av tørkeskadet skog, særlig i Vestfold og Østfold.

– Utfordringen med nedblåste trær og tørkeskadet skog og et fremtidig problem med granbarkbiller har hele tiden vært i tankene våre. Det er en årsak til at vi har prioritert vindfallhogst fremfor hogst av stående skog, og det er også en av årsakene til at det ikke blir sommerstopp av hogst i områdene som er verst rammet av vindfall, sier skogsjef Lars Kristen Haug i Viken Skog.

SKOGSJEF I NORD OG VEST: Lars Kristen Haug i Viken Skog.

Han anmoder skogeiere om å følge med på eventuelle barkbilleskader.

– Vi ønsker naturligvis å unngå at granbarkbillene blir så mange at de angriper frisk skog. Meld fra til din lokale skogbruksleder for befaring dersom du opplever kraftig oppblomstring av barkbiller, oppfordrer Haug.

Mange av skogbrukslederne i Viken Skog bruker nå droner aktivt i kartlegging av skogen, blant annet for å vurdere vindfallområder og barkbilleskader.