Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Lite skogskader i året som gikk

Omfanget av branner og annen skade i norske skoger holdt seg lavt gjennom 2020, viser ny oversikt. Men klimaendringer vil skape stadig større utfordringer.


LITE SKADER I FJOR: Den norske skogen klarte seg godt gjennom 2020. Samtidig gir klimaendringene økt risiko for branner og andre skader i årene fremover. (Foto: Jørgen Nordby/Skogbrand)  LITE SKADER I FJOR: Den norske skogen klarte seg godt gjennom 2020. Samtidig gir klimaendringene økt risiko for branner og andre skader i årene fremover. (Foto: Jørgen Nordby/Skogbrand) 

– Det ble registrert 381 skog- og utmarksbranner her i landet i 2020. Det er drøyt 100 flere enn i fjor, men heldigvis langt under rekordnivået på rundt 2000 branner i 2018, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand.

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og jobber aktivt med forebygging av brann og skader.

– På lengre sikt frykter vi at mindre snø, mer vind, høyere temperaturer og flere perioder med tørke vil gi økt skogbrannrisiko, både når det gjelder hyppighet og omfang, sier Flugstad.

Flere klimaskader

Han ser også økt risiko for andre typer skader som følge av endret klima.

– Mer nedbør vil gi utfordringer, ikke minst i form av kortvarig og lokalt styrtregn. Vi må også forvente at det blir større variasjoner i værtyper både geografisk og gjennom året. Til sammen kan dette ramme skogen vår på en måte vi ennå ikke kan ha full oversikt over.

For skogeierne innebærer dette også nye behov for forsikringsdekninger.

– Vi gjennomfører nå en bred markedsundersøkelse for å kartlegge nettopp dette, og jobber allerede med utvikling av nye produkter. Vi må være i forkant i forhold til produktutviklingen på bakgrunn av klimaendringer, sier Flugstad.

Skogbrand vurderer også en egen forsikring for plantefelt og en utvidet ansvarsdekning.

Slipper prisøkning

Å forsikre skogen mot brann og uværsskader koster om lag én krone per dekar. Vanligvis skjer det en indeksregulering årlig. I 2021 vil skogeierne få glede av fjorårets gunstige skadebilde ved at prisene på forsikringen holdes uendret.

– Som et gjensidig selskap, der kundene også er medeiere, er det naturlig for oss å gi noe tilbake når det går bra, og nå er det andre år på rad at vi kan fryse premien, sier Flugstad.

Samtidig ble 2020 et godt år for kapitalforvaltningen i Skogbrand.

– Vi har rundt 40 prosent av midlene våre plassert i aksjefond, om lag det samme i obligasjonsfond og resten i eiendom, og vi var i stand til å sitte rolig gjennom nedgangsperioden i fjor vår uten å selge noe. Avkastningen for året ble god, og vi har nådd en svært tilfredsstillende solvensgrad.