Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Leter etter løsninger for årets skogplanting – korona og innreiseforbud har gjort det vanskelig

Innreiseforbudet som følge av koronaen kan få konsekvenser for årets skogplanting. – I likhet med landbruket er skognæringen avhengig av utenlandsk sesongarbeidskraft for å få gjort en viktig jobb i barmarksesongen, sier Olav Bjella i Viken Skog.


Kvinne planter et tre etter hogst i skogen.

SKOGPLANTING: Flere millioner ett- til toårige planter skal i jorda og bli til ny, bærekraftig skog. Men koronarestriksjonene gjør at det er usikkert hvordan vi skal få denne jobben gjort i 2021. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Landbruket har behov for mellom 15.000 og 20.000 personer som jobber effektivt med innhøsting av norske matvarer som jordbær og grønnsaker. Skognæringen trenger rundt 1000 personer til planting etter siste års hogst.

Begge næringene har i mange år vært avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få denne jobben gjort på våren og sommeren. I år kan det bli vanskelig dersom innreiseforbudet til Norge forblir like strengt i månedene som kommer.

– Viken Skog samarbeider med Norges Skogeierforbund, NHO og Bondelaget for å komme frem til en god løsning på denne utfordringen. Vi jobber med flere alternativer, og har også kontakt med NAV. Det burde være mulig å få arbeidsledige nordmenn til å ta på seg denne jobben, men de siste tiårene har det vært vanskelig å få norsk arbeidskraft til skogplanting, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Fysisk hardt arbeid

Viken Skog har i forbindelse med vårplantingen bestilt 5,7 millioner planter fra to produsenter. I tillegg har SB Skog bestilt 2,7 millioner planter fra de samme produsentene. En del av plantene blir satt ut av skogeierne selv, men langt fra alle har mulighet til å gjøre denne jobben.

– Ja, det er noen millioner planter som skal ut i skogen i en kort periode fra cirka midten av april og til slutten av juni. Til tross for koronapandemien fikk vi det til med utenlandsk arbeidskraft i fjor, men i år er grensene stengt for alle, bortsett fra dem som har samfunnskritiske oppgaver. Vi håper likevel at det skal gå an å finne en løsning som gjør at vi kan få inn utenlandsk arbeidskraft, sier Lars Haug, skogsjef i Viken Skog.

Selv om det er rekordhøy arbeidsledighet i Norge, tviler han på at mange nordmenn vil ta på seg jobben med å plante ut alt det Viken Skog og SB Skog har håp om å få plantet ut i år. Det er ikke bare fordi plantingen er fysisk hardt arbeid som det kreves en viss erfaring med for å kunne gjøre det effektivt.

– Det er fysisk krevende, akkordlønn og en kort sesong. I løpet av åtte–ni uker skal millioner av planter ut. Det er ingen tvil om at de som skal gjøre jobben, må jobbe ganske raskt. Og det blir gjerne lange dager i skogen, forteller Haug.

Håper på en kombinasjon

Ifølge en undersøkelse fra Gartnerhallen blir det anslagsvis 35–50 prosent lavere produktivitet i den norske grøntnæringen dersom norske midlertidige arbeidere skal erstatte utenlandske sesongarbeidere. Denne undersøkelsen skrev NIBIO om for ett år siden, og den handler om matvareproduksjon. Lars Haug mener likevel den er overførbar til årets situasjon med skogplantingen.

– I verste fall blir vi sittende igjen med mange planter som ikke blir plantet ut og som må kastes. Planter er «ferskvare». Vi håper nå på en kombinasjon av flere muligheter, blant annet at noen flere skogeiere kan plante selv, at en del nordmenn vil jobbe med skogplanting og at vi etter hvert får inn noe utenlandsk arbeidskraft, sier Haug.

Regjeringen vil lette tilgangen på sesongarbeidere, men det er ennå ikke tatt en beslutning på hvordan det skal gjennomføres. Forslaget som i første omgang er foreslått, er å gjøre det lettere å kombinere dagpenger med sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket. Det er altså fortsatt usikkert om landbruket og skognæringen får gjort jobben som venter i tiden som kommer.

Viken Skog ber skogeiere som kan ta på seg plantingen selv, eller som er interessert i sesongarbeid med arbeidsledelse eller planting om å ta kontakt med en av våre skogkulturansvarlige. Se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Vil du være med å plante skog? Se annonsen på finn.no!

 

Kontaktpersoner

Anne Åsødegård

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

908 34 831

Send e-post

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

Kontakt

Knut Erik Knutsen Brager

Knut Erik Knutsen Brager

Skogkulturansvarlig Sør-Aurdal, Søndre Land og Fluberg, Nordre Land, Valdres, Torpa, Etnedal

907 34 833

Send e-post

Knut Erik Knutsen Brager

Skogkulturansvarlig Sør-Aurdal, Søndre Land og Fluberg, Nordre Land, Valdres, Torpa, Etnedal

Kontakt

Anders Wåla

Anders Wåla

Seniorrådgiver (frivillig vern/skog/taksering/miljø)

971 13 005

Send e-post

Anders Wåla

Seniorrådgiver (frivillig vern/skog/taksering/miljø)

Kontakt