Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Kraftig økning i barkbiller – høy risiko for angrep mange steder

Kommunene overvåker utviklingen i barkbillebestanden gjennom egne fangstfeller. Mange steder, spesielt i Vestfold, blir det nå registrert en kraftig økning i billebestanden.  – Dette er bekymringsfullt. Skogeierne bør derfor ut og sjekke i skogen sin, sier skogbruksleder Håkon Bingen i Viken Skog.


Kart fra Skogportalen i Kilden

HØY RISIKO: Kilden, NIBIOs hovedkartløsning, viser nå høy risiko for lokale barkbilleangrep over store deler Sørlandet og Østlandet. Kartdata: NIBIO, Statens kartverk, Geovekst og kommunene

Kommunenes fangstfeller tømmes fire ganger i løpet av en sesong, og informasjonen om fellefangstene blir tilgjengelig i skogportalen i Kilden, NIBIOs hovedkartløsning.

Kartet oppdateres kontinuerlig, og viser nå resultatet av overvåkningen for ukene 21 til 24. Se i kartene. (Velg skogportalen, deretter barkbilleovervåking og fellefangst på venstre side.)

Høy risiko for lokale angrep

Landbruksdirektoratet har etter råd fra NIBIO gått ut med varsel om høy risiko for lokale barkbilleangrep i sone 1, det vil si Agder, Vestfold, Østfold, Oslo, de sørlige delene av Buskerud og Telemark og deler av Akershus. Årsaken er at uke 21–24 var varm, og mange av fellene hadde store mengder granbarkbiller.

Fire lokaliteter i Vestfold (Re, Lardal, Holmestrand og Sande), én lokalitet i Telemark (Porsgrunn) og én i Akershus (Ås) hadde mer enn 20.000 biller per felle. I Re var det mer enn 30.000 biler per felle, altså over utbruddsnivået, som er 30.000 biller. I Ås, Lardal og Holmestrand var det over 25.000 biller i fellene.

I Modum, Kongsberg og Våler er det også høye tall, med mellom 15.000 og 20.000 barkbiller i fellene hittil i år.

BILLEFELLE: Dette er fra fellefangsten i Lardal nå i juni. Foto: Lars Gladhaug, Larvik kommune

NIBIO skriver at det er observert angrep på enkeltrær og små grupper av trær i nærområdet til noen av lokalitetene med de høyeste fangsttallene i Vestfold og Telemark, mens det ikke ble funnet angrep ved lokaliteten i Ås.

«Usikkerhet for varsel vurderes som høy fordi videre sesongforløp avgjør om det blir omfattende skogskade eller ikke. Om sommeren videre blir varm kan det øke sjansen for to angrepsperioder fordi lokale populasjoner rekker å utvikle to generasjoner. Mye tørke videre kan gjøre grantrærne mer mottakelige for billeangrep og gi mer skogskade», skriver NIBIO videre i Kilden.

Nesten på nivå med utbrudd rundt 1980

Det har vært en kraftig økning i Vestfold, med opp mot og over 30.000 granbarkbiller i noen av fellene. Dette er på det samme nivået som på midten av 1990-tallet, og det er nesten på nivå med de voldsomme utbruddene rundt 1980.

MANGE RØDE PRIKKER: Prikkene viser hvor de ulike fellene er lokalisert og nivået på fellefangsten i ukene 21–24. Rødt angir nivåer over 15.000 biller, gult over 5000. Kartdata: NIBIO, Statens kartverk, Geovekst og kommunene

I et møte med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, skogbrukssjefene i kommunen og Viken Skog ble det uttrykt stor bekymring for situasjonen. Det er likevel begrenset med observasjoner av angrep på stående skog, men spesielt skogområder med mye toppbrekk fra siste vinter er utsatt.

– Hvor stort skadeomfanget blir, avhenger mye av hvordan været blir i sommer. Får vi en lang periode med varmt og tørt vær, er det høy risiko for en kraftig økning i skadeomfanget, uttalte seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg hos Statsforvalteren.

Les nyhetssaken fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark her.

Første oppgave er å tømme velteplassene

Situasjonen følges nøye, forsikrer skogsjef Lars Kr. Haug i Viken Skog.

– Vår høyeste prioritet nå er få tømmer som ligger på velteplassene ut av skogen før billene svermer. Dette er krevende fordi det er begrenset kapasitet til å ta imot mer hos sagbrukene, men med den annonserte sommerstoppen i hogsten regner vi med å få ryddet opp det aller meste, sier Haug.

Håkon Bingen, skogbruksleder i Viken Skog, ber skogeierne om å følge med.

 – Vi skogbruksledere klarer ikke å fange opp alle steder der det er potensiell fare for store billeangrep. Her må skogeierne selv ut i skogen og følge med. Ta med en kniv og sjekk om det er angrep på stående skog. Hvis omfanget er stort, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig slik at vi kan få gjort en befaring, sier Bingen.

I denne videoen fra NMBU kan du se hvordan du sjekker om det er barkbiller i skogen din.

Mange flere biller nå enn i hele 2020

I NIBIOs rapport fra barkbilleovervåkingen i 2020 kommer det frem at til sammen 33 av 78 kommuner med fellesteder i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland hadde over 10.000 biller i gjennomsnitt i fellene (totalt for hele sesongen i fjor). 16 av disse stedene hadde over 15.000 biller.

I 2021 har allerede 13 av kommunene et snitt på over 15.000 biller per felle, og ytterligere 28 kommuner har fanget mellom 10.000 og 15.000 granbarkbiller hittil i år.

– I NIBIOs overvåkingskart for ukene 21–24 tyder det på at billemengden har eskalert. Hittil i år er gjennomsnittlig fangst for alle fellene i Vestfold 14.962 biller per felle. Lokalt er imidlertid billebestanden over det som anses som utbruddsnivå, og allerede etter to felletømminger er vi altså godt over 2020-nivået, sier Ingrid Knotten Haugberg.

Når det gjelder mengde biller lokalt, er det fanget over 37.000 biller i snitt per felle hittil i år i Fon (Re), mens det er tett oppunder 30.000 både i Holmestrand og Lardal. Det er også mye biller i Stokke (25.000), Sande (20.000), Vivestad (15.000) og Kodal (15.000), mens det er en god del mindre andre steder i Vestfold. Det er altså snakk om store variasjoner over forholdsvis små avstander.

Les mer om hvilke råd Statsforvalteren i Vestfold Telemark gir på sine nettsider.

Les mer om barkbilleovervåkningen hos NIBIO.