Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

KLP-sjefen kommer til Tømmer & Marked

KLP-toppen vil snakke om hvordan KLP vurderer prosjekter og investeringer i skognæringen. Hør hans innlegg "Skog som grunnlag for bærekraftig lønnsomhet".


Av: Helene Nygaardsvik Ruud

GRØNN INVESTERINGSVILJE: Hør Sverre Thornes fortelle om investeringsvilje i skog (Intervjuet av Helene Nygaardsvik Ruud, Viken Skog juni 2022).

Sverre Thornes har vært konsernsjef i KLP siden 2008. Han har bred erfaring fra selskapet og bransjen, og flere års erfaring med porteføljeforvaltning og ledelse. Han er utdannet fondsmegler og økonom.

Skog som grunnlag for bærekraftig lønnsomhet

KLP forvalter rundt 870 milliarder pensjonskroner. Samtidig som KLP leverer pensjon skal de også bidra til at verden når målene vi har satt i FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. De jobber bredt med flere temaer og problemstillinger knyttet til samfunnsansvar. Thornes har selv et  sterkt engasjement for klima og ansvaret alle har for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

15. februar skal han delta på Tømmer & Marked. Der kommer han for å si noe om hvordan KLP vurderer prosjekter og investeringer i skognæringen. Tittelen på innlegget hans er: Skog som grunnlag for bærekraftig lønnsomhet. Konferansen går av stabelen torsdag 15. februar 2023 på Sundvolden hotel: 

Opptatt av tømmer og skogindustri? Meld deg på!