Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Klart for årsmøte i skogeierlagene – møt opp!

Alle de 35 skogeierlagene i Viken Skog har nå satt av tid og sted for årsmøte, kombinert med andelseiermøte i valgkretsene. De første finner sted allerede i neste uke.


Årsmøte i Indre Østfold skogeierlag i 2022

DEN GANG DA: Fra årsmøtet til Indre Østfold skogeierlag torsdag 10. mars i fjor. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Røyken og Hurum skogeierlag er først ute med sitt årsmøte og andelseiermøte, som finner sted tirsdag 7. februar. Deretter følger Nes skogeierlag og Øvre Romerike skogeierlag, som begge avholdes torsdag 9. februar. Se fullstendig liste nederst i artikkelen.

Skogeierlagenes årsmøte skal etter vedtektene avholdes minimum åtte dager før årsmøtet i Viken Skog SA. I år avholder Viken Skog årsmøte på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker onsdag 29. mars.

Andelseiermøtets oppgaver

Andelseiermøtet i valgkretsene avholdes som regel samtidig med årsmøtet i skogeierlagene. Så er tilfelle for alle skogeierlagene i år.

Andelseiermøtet har tre oppgaver. Den ene er å behandle innstillinger til eventuelle endringer i vedtektene til Viken Skog SA. Den andre er å velge representant (eventuelt flere representer) og vararepresentant (eventuelt flere) til årsmøtet i Viken Skog. Den tredje oppgaven er å behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog.

Tidligere sto det i skogeierlagenes normalvedtekter at andelseiermøtet også skulle behandle innstilling om årsberetning og regnskap til Viken Skog årsmøte. Dette punktet må imidlertid fjernes for at normalvedtektene skal harmonere med samvirkeloven og vedtektene til Viken Skog SA.

Skal velge 46 utsendinger

Fra vedtektene i Viken Skog:

«Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 75.000 kubikkmeter omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.»

«Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt 10.000 kubikkmeter omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.»

I år kan skogeierlagene sende til sammen 44 representanter til Viken Skogs årsmøte, og disse har til sammen 208 stemmer. I tillegg kan Hadelandsalmenningene og Romeriksalmenningene sende én representant hver. De to har til sammen åtte stemmer, slik at det totale stemmeantallet er 216.

29 av de 35 skogeierlagene kan velge én utsending hver. Tre skogeierlag – Hallingdal, Krødsherad og Sigdal-Eggedal – kan velge to utsendinger, mens tre skogeierlag – Ringerike, Numedal og Sør-Aurdal – kan velge tre utsendinger.

Årsmøtet i skogeierlagene

Det ordinære årsmøtet i skogeierlaget skal blant annet behandle skogeierlagets årsberetning og godkjenne regnskap og disponering av årets resultat. I tillegg skal det foretas valg av skogeierlagsleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité.

Årsmøtet i skogeierlaget skal også behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

Se for øvrig vedtektene til Viken Skog SA.

Alle skogeierlagenes årsmøter/andelseiermøter etter dato:

Ukedag og dato Skogeierlag Sted Klokkeslett
Tirsdag 7. februar Hurum og Røyken Bryggerhuset, Frøtvedt gård 18:00
Torsdag 9. februar

Øvre Romerike

Herredshuset, Jessheim 18:00
Torsdag 9. februar Nes Bøndenes Hus, Fenstad  19:00

Mandag 20. februar

Etnedal Bruflat Menighetshus 19:00
Tirsdag 21. februar

Søndre Land og Fluberg

Granum gård, Granumsvegen 6, Fluberg 18:00
Onsdag 22. februar Torpa Fredheim, Aust-Torpa 19:00

Torsdag 23. februar

Hadeland

Hotell Hadeland, Granavollen      

18:00

Torsdag 28. februar

Våler og Svinndal Bøndenes Hus, Svinndal 18:30
Onsdag 1. mars Tønsbergdistriktet Flykafeen, Åshaugv. 153/155, Barkåker

18:00

Onsdag 1. mars Valdres

Munkekroen på Valdres Folkemuseum, Fagernes

18:00

Torsdag 2. mars Sarpsborg Høk Kro & Motell, Skjeberg

19:00

Lørdag 4. mars

Indre Østfold og Omegn

Charlie’s Diner, Spydeberg 15:00
Mandag 6. mars Follo Folkvang, Frogn  19:00
Mandag 6. mars Hurdal Hurdalsenteret 19:00
Mandag 6. mars Nordre Vestfold Gran søndre, Gran 6, Sande 19:00
Tirsdag 7. mars Smaalenene Bamsrudlåven, Mysen 18:00
Tirsdag 7. mars Nordre Land Braskerudlåven, Moskauglinna 22, Dokka 18:30
Tirsdag 7. mars Lardal og Siljan Klokkergården (Bryggerhuset), Svarstad 19:00
Tirsdag 7. mars Ringerike Klækken Hotel 19:00
Onsdag 8. mars Hadelandsalmenningene* Viken Skog, Hønefoss

12:00

Onsdag 8. mars Sandefjord Kantinen, Gjennestad 19:00 (middag fra 18:00)
Onsdag 8. mars Krødsherad-Modum Tyrifjord Hotell, Vikersund 18:30
Torsdag 9. mars Lier Eiksetra, Lier 18:30
Torsdag 9. mars Asker og Bærum Gildekjelleren, Torstad gård, Hvalstad 19:00
Torsdag 9. mars Hallingdal Solstad Hotell, Gol 19:00

Mandag 13. mars

Ytre Østfold Bøndenes Hus, Råde 18:30

Mandag 13. mars

Eiker Planteskolen, Hokksund 19:00

Tirsdag 14. mars

Numedal Lampeland Hotel 18:00 (middag fra 17:00)

Tirsdag 14. mars

Drammen Skogvang, Skoger 19:00

Tirsdag 14. mars

Nedre Lågen Bøndenes Hus, Tjølling 19:00

Tirsdag 14. mars

Nedre Romerike Mortens Kro 19:00

Onsdag 15. mars

Østre Romerike Roven Grendehus 18:00

Onsdag 15. mars

Sigdal-Eggedal Frydheim Grendehus

19:00 (temamøte fra 18:00)

Onsdag 15. mars

Hole Gjesvold gård, Røyse 19:00 

Torsdag 16. mars

Sandsvær/Kongsberg Efteløt menighetshus 19:00 (middag fra 18:00)

Torsdag 16. mars

Sør-Aurdal Kantinen, Begna Bruk 18:00

* Ikke skogeierlag, men medlem i Viken Skog som allmenning.

For mer detaljer og konkret innkalling med sakliste – følg med på skogeierlagets egne sider.