Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Johansen Skogsdrift har rekruttert mange unge

Johansen Skogsdrift ble i sin tid etablert av Torleif Johansen og hans fire sønner. I dag har bedriften to lærlinger: Jørgen Haraldsen (18) og Tonje Myrene (20). De forteller at de stortrives og får svært god oppfølging.


Trond Johansen, Jørgen Haraldsen og Tonje Myrene

TYNNING HOS LØITEN ALMENNING: Blant oppdragene denne vinteren er å tynne i en skog hos Løiten Almenning i Løten kommune i Innlandet. Det er god læring for Jørgen Haraldsen og Tonje Myrene, synes opplæringsmester Trond Johansen. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Trond Johansen (64) har overlatt den daglige driften til sønnen Tom Johansen (31). Nå konsentrerer Trond seg om jobben i skogen, og i tillegg har han ansvaret for å følge opp bedriftens lærlinger.

– Vi har som regel hatt én lærling i året siden vi startet som lærebedrift. I dag er vi så heldige at vi har to lærlinger. Begge gjør en veldig bra jobb, synes jeg. Håpet er at de skal forbli i bedriften lenge, sier Trond Johansen.

– Det er mange trivelige kolleger her som virkelig vil at vi skal gjøre en god jobb, sier Tonje Myrene fra Trysil.

– Jeg elsker å være i skogen og driver blant annet med jakt og fiske. Første gang jeg så en hogstmaskin i aksjon, husker jeg at jeg tenkte at det måtte være en ypperlig arbeidsplass. Det er den enkle forklaringen på at jeg er her nå, forteller Jørgen Haraldsen fra Løten.

SE VIDEO: Vi møtte Trond Johansen, Jørgen Haraldsen og Tonje Myrene i et skogområde i Løten der de to lærlingene jobbet med tynning. Video: Egil Granum, Viken Skog

– En investering for fremtiden

I august ble det kjent at Viken Skog SA og Johansen Skogsdrift AS hadde inngått et samarbeid, og i november ble den endelig avtalen underskrevet. Den innebærer at Viken Skog kjøpte 51 prosent av aksjene i entreprenørbedriften, som har base på Elverum.

– Dette var en mulighet som kom opp i sommer, initiert av eierne i Johansen Skogsdrift. Vi ser at Viken Skog og SB Skog er avhengig av å bidra til å sikre tilstrekkelig hogstkapasitet også for fremtiden, og vi mener dette oppkjøpet er et verktøy i så måte. Vi opplever Johansen Skogsdrift som en solid bedrift med høy kompetanse innenfor sin del av verdikjeden, i tillegg til at de over mange år har bidratt til rekruttering og opplæring av nye og dyktige hogstmaskinførere, sier Tor Henrik Kristiansen.

– Oppkjøpet er ikke i stedet for, men i tillegg til alle våre eksisterende og dyktige hogstentreprenører som vi er avhengig av hver dag hele året, understreker han.

Stor spredning i alder

Tom Johansen driver selskapet sammen med søskenbarnet Steffen Johansen (35). De er to av barnebarna til Torleif Johansen. I februar 2020, rett før pandemien, overtok Tom og Steffen selskapet fra sine fedre, brødrene Trond og Bjørn.

HELE GJENGEN SAMLET: Steffen Johansen (til venstre) og Tom Johansen foran resten av gjengen i Johansen Skogsdrift AS. Foto: Nils Henning Vespestad, Østlendingen

Johansen Skogsdrift er blitt en stor skogentreprenør med til sammen 25 skogsmaskiner som kjøres av bedriftens mange dyktige medarbeidere og lærlinger. Tom Johansen forteller at de ønsket et samarbeid med Viken Skog, blant annet fordi selskapet kjenner skognæringen svært godt.

– Vi er glade for å ha Viken Skog med på eiersiden. Det gjør at vi nå er godt rustet til å utvikle selskapet videre, sier han.

Han forteller at det er god spredning i alder blant de som kjører hogstmaskin og lassbærer.

– Den eldste, Thorbjørn, er 73 år. Han har vært med siden selskapet ble etablert i 1992. De to yngste er lærlingene våre. Siden vi startet med lærlinger i 2005 har 18 stykker gjennomført sin læreperiode her hos oss, og 14 av dem jobber fortsatt i selskapet. Sammen har vi både mye erfaring og ungt pågangsmot, og stemningen i bedriften er på topp. Tilbakemeldingene fra skogeierne er at våre folk gjør en god jobb, og det er naturligvis noe vi er veldig stolte av, forteller Tom Johansen.

– Rekrutteringer til yrket blir særdeles viktig i årene fremover også. I så måte er det en fordel å være en stor bedrift som har mulighet til å ta imot én ny lærling i året, legger han til.

TRIVES I SKOGEN: Tom Johansen, Trond Johansen, Harald Jørgensen og Tonje Myrene foran tynningsmaskinen. Johansen Skogsdrift har tre tynningslag, tre sluttavvirkningslag og seks kombilag. I tillegg kommer selskapet Johansen Skogstjenester AS, som driver med planting, ungskogpleie og forhåndsrydding.

Nye avtaler med SB Skog

Johansen Skogsdrift har 40 ansatte og 12 hogstlag, noe som gjør det til en av Norges største bedrifter innen tømmerhogst.

Som familiebedrift strekker selskapet seg tilbake til 1950-tallet da Torleif Johansen startet som tømmerkjører med hest. Fra 1984 ble hans fire sønner gradvis mer delaktige i selskapet, og i 1992 ble Johansen Skogsdrift etablert som aksjeselskap. De hadde i mange år et nært samarbeid med Mjøsen Skog, som fusjonerte med Glommen Skog i 2019.

Johansen Skogsdrift har langsiktige driftsavtaler med flere tømmerkjøpere. Da Viken Skog ble med på eiersiden, var tanken at alle avtalene skulle videreføres. Slik gikk det imidlertid ikke. En av avtalene var med Glommen Mjøsen Skog, men denne er nå avsluttet da partene hadde ulike ønsker om veien videre.

– Samarbeidet ble vanskelig, sett fra vårt ståsted. I løpet av høsten har vi derfor jobbet iherdig med å finne andre løsninger. I dag er alle de åtte lagene som kjørte for Glommen Mjøsen Skog i drift for SB Skog. Det fungerer veldig bra, både for selskapet og våre ansatte, forteller Tom Johansen.