Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Johannes Høvik - vår nye skogbruksplanlegger i Askim

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Johannes

Navn og alder: Johannes Høvik, 24 år

Nyansatt som: Skogbruksplanlegger i Askim

Utdannelse: Bachelor i skogbruk fra Høgskolen i Innlandet, Evenstad

Jobberfaring: Arbeidsleder JOB:U i Stor-Elvdal kommune, læringsassistent på Evenstad

Trives med: Turer i naturen, både barmark og på vinterføre, være med venner og trening

Brenner for: Bærekraftig bruk av naturen og ressursene den tilbyr

Kontaktinfo: mobil: 454 41 436 | e-post: jho@viken.skog.no

Hvem er egentlig Johannes, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg er født og oppvokst i Hamar, med unntak av noen få år på Vestlandet da jeg var yngre. Jeg har gått tre år på skogbrukslinja på Evenstad og bor nå i Askim. Jeg har ingen tidligere erfaring med skogsarbeid og skogbruket enn det jeg har opparbeidet med i løpet av studietiden på Evenstad.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Jeg tar gjerne en tur ut i frisk luft og trives sammen med venner. Jeg liker også å trene, samt lese bøker.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skogen har en stor verdi for meg gjennom de gode turmulighetene som finnes, men også på grunn av verdien skogen har i seg selv. Skogen byr på mye, og jo mer jeg lærer om skogen og om sammenhengene, jo mer interessert blir jeg. Det som engasjerer meg, er å bidra til å finne og gjennomføre gode løsninger på bærekraftig bruk av naturressurser.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Det viktikste blir å bli en del av en arbeidsplass med mye kunnskap som jeg kan lære av, og jobbe sammen med trivelige folk. Det blir også interessant å bli bedre kjent med alle de ulike leddene i skognæringen og være en del av en bedrift som har en viktig rolle i det grønne skiftet.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Skognæringen er i en usikker tid, noe som krever handlingskraft og gode løsninger. Dette er noe jeg tror Viken Skog har og får til. Skognæringen har vært gjennom tøffe tider før, og har et godt grunnlag for å finne løsninger på de nye utfordringene. Det blir spennende å se hvilke løsninger som kommer frem.

Vi i Viken Skog ønsker Johannes velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!