Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Jobber på spreng med vindfallhogst

Nesten 120.000 kubikkmeter med tømmer er allerede hogget etter stormen 19. november. I løpet av 2022 kan mye av den stormfelte skogen i Viken Skogs geografi være hentet ut. − Hittil har det vært fine driftsforhold, sier skogsjef Lars Kr. Haug.


Per Ivar Søndrol, hogstmaskin

MANGE HOGSTLAG JOBBER PÅ: Dette er Per Ivar Søndrol i Skogdrift AS, som i desember jobbet med å rydde stormfellinger i Etnedal. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye skog som faktisk ble blåst over ende i den heftige høststormen. Skogbrand har gått ut med tallet 1,5 til 1,7 millioner kubikkmeter totalt, noe som tilsvarer cirka 6−7 millioner trær.

De hardest berørte områdene er i Viken Skogs geografi: Numedal, Hallingdal, Sigdal, Valdres, Ringerike og Nordre Land. Totalt er det trolig snakk om noe over 1 million kubikkmeter med tømmer i disse områdene, opplyser Lars Kr. Haug, Viken Skogs skogsjef i nord og vest.

− Hvor mye av dette vi klarer å få ut, avhenger av flere faktorer. Det handler først og fremst om driftsforholdene og tilgjengeligheten til tømmeret. Forholdene har så langt vært gode. Det er lite snø, og den snøen som er kommet, er løs. Det gjør at det er relativt enkelt å jobbe med vindfallhogst. Vi får håpe disse forholdene holder seg utover vinteren, sier Haug.

HOS BERG I ETNEDAL: Det var også fine forhold da tre hogstlag var i arbeid hos Gunnar Berg og sønnen André noen dager etter stormens herjinger. Video: Egil Granum, Viken Skog

Fly-, drone- og satellittbilder

Etter stormen har det ved flere anledninger blitt brukt fly og helikopter til å ta bilder for å få en så god oversikt over ødeleggelsene som mulig. Det er i tillegg brukt drone mange steder. Til våren kan det bli aktuelt å ta i bruk satellittbilder, forteller Svein Dypsund, avdelingsleder for strategisk planlegging i Viken Skog.

− På grunn av den lave solen nå om vinteren er ikke satellittbilder noe alternativ nå. Lav sol gjør at det blir umulig å tyde bildene godt nok, men fra mars−april vil bedre lysforhold gjøre det relevant med satellittbilder. Nå jobber vi derfor med mulighetene dronebilder gir oss. Viken Skog og Skogbrand deler droneopptak og informasjon om hvor det er gjort opptak for å unngå overlapping, noe som gjør at vi kan gjøre dette arbeidet raskere, forteller Dypsund.

Han legger til at vi vil ha gode løsninger for mottak, lagring, presentasjon og distribusjon av dronebilder fra mars−april.

− Vi utarbeider nå en kravspesifikasjon for mottak av bilder. Dersom denne følges, kan vi ta inn bilder og opptak fra alle aktører som ønsker det. Dette kan gjøres parallelt med bruk av satellittbilder når det blir aktuelt. Uansett løsning, er det et kostnadsspørsmål. Det er dyrt å skaffe bilder, da særlig satellittbilder og flybilder, og det jobbes blant annet med å få noe offentlig støtte til dette, forteller Svein Dypsund.

STORE SKADER: Bilde fra drone, tatt i Begna i Sør-Aurdal i desember. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Har 40 hogstlag i sving

Gode oversiktsbilder er viktig for det videre arbeidet med å avgjøre hvilke områder som skal prioriteres.

− Planlegging er viktig. Vi har 40 hogstlag i sving i de berørte områdene i vår geografi, og både skogeierne og hogstentreprenørene har behov for informasjon om hvor og når vi skal sette i gang med vindfallhogst. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi jobber med for fullt. Vi har gjort avtaler mange steder. Mye skulle helst vært gjort samtidig, men vi er nødt til å lage en prioriteringsliste. Hogstklasse 5 hos andelseiere er førsteprioritet, og enn så lenge kan vi holde på inne på åsene i nordvendte lier, forteller Lars Kr. Haug.

Kristoffer og Kristian Hallerdalen er blant hogstentreprenørene som jobber på spreng med vindfallhogst i Valdres. Les mer om dem her.

Det har nå gått nesten sju uker siden stormen. De to første ukene handlet det først og fremst om å få orden på infrastrukturen.

− Med jul og nyttår innimellom her har vi i praksis hatt fire−fem gode uker med vindfallhogst. At vi allerede er oppe i nesten 120.000 kubikkmeter med tømmer, synes jeg er veldig bra. Vi jobber på videre, og har et håp om å ta så mye vi bare kan før sommeren. Det blir nok helt sikkert vindfallhogst hele året noen steder, blant annet der det er vanskelig å komme frem og der det ikke er fare for billeskader. Hvor mange kubikkmeter det blir totalt, er for tidlig å si, men jeg tror tallet kommer til å ligge et godt stykke over 500.000 og opp mot millionen, sier skogsjef Haug.