Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Jernbanen fra Hønefoss til Follum blir elektrisk

Skognæringen vil spare tid og penger når Bane NOR elektrifiserer industrisporet fra Hønefoss til Follum. For naboene langs jernbanen betyr det mindre støy og reduserte utslipp.-Elektrifisering er viktig for Viken Skog og Follum Tømmerterminal for å ha en miljøvennlig og kostnadseffektiv tømmerterminal, sier daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud.


I dag går tømmertransporten med diesellokomotiv mellom tømmerterminalen på Follum og Hønefoss stasjon. På denne strekningen blir det i år transportert ca 230 000 kubikk tømmer, som tilsvarer 5 200 fulle lastebiler eller nesten 1 million trær.

Miljøvennlig og effektiv transport

-Elektrifisering er viktig for Viken Skog og Follum Tømmerterminal for å ha en miljøvennlig og kostnadseffektiv tømmerterminal. El er fremtiden og diesel fortiden. Det er flere fordeler med elektrifiseringen, miljøgevinster både gjennom reduserte utslipp, men også redusert støy. Når togselskapene ikke lenger trenger å dra med et eget diesellokomotiv på hele strekningen for å få toget inn og ut de 2-3 kilometerne fra Hønefoss stasjon til Follum. Det gjør også togtransport mer konkurransedyktig på kortere strekninger mot lastebiltransport, og vil være med å bidra til å flytte mer gods fra bil til bane. Elektrifisering vil også øke fremføringshastigheten til Follum gjennom kortere skiftetid inn og ut av Hønefoss stasjon, sier daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud.

Ferdig sommeren 2019

Når anlegget står ferdig vil det fortsatt kjøre noen dieseltog på strekningen, men betydelig færre enn i dag.

- For Bane NOR er det et mål å legge til rette for at gods kan fraktes på jernbane. Omleggingen fra diesel- til elektriske tog betyr dessuten redusert støy og mindre utslipp, til glede for naboene og miljøet, sier prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen i Bane NOR.

Rundt 100 master med ledning for kjørestrøm skal monteres på den 2,7 kilometer lange strekningen.

- Vi starter med å bore hull til mastefundamentene. Over nyttår skal master og kontaktledning monteres, og til sommeren skal anlegget stå ferdig, forteller Søgnen.

Bane NOR har signert kontrakt med Nettpartener som totalentreprenør for prosjektet.

- Vi er glade for å være med på å elektrifisere en strekning fra bunnen av. Prosessen frem mot byggestart har gått kjapt, og nå håper vi å få alle fundamentene i jorda før snøen kommer, sier prosjektsjef Ole Jonny Smestad i Nettpartner.

Arbeid på dagtid

Anleggsarbeidet starter i dag mandag 19. november. Det vil bli en del støy og trafikk med store maskiner i anleggsperioden, spesielt i starten når fundamentene skal på plass. Et spesialbygd boretog skal sette ned ferdige fundamenter langs traseen.

- De vil jobbe både hverdag og helg, og vi beklager ulempene for naboene våre. Trøsten er at det meste av arbeidet vil foregå på dagtid, og støyen fra boretoget vil bli forholdsvis kortvarig på hvert sted. Vi håper og tror at naboene vil sette pris på resultatet når prosjektet er ferdig, sier prosjektleder Søgnen.

Les mer på prosjektets nettside.