Investerer 22 millioner i Termowood

Det statlige investeringsselskapet Investinor investerer nærmere 11 millioner i bygningselement-produsenten Termowood. Det familieeide investeringsselskapet Oxer Kapital er også med i emisjonen som er på totalt 22 millioner. -Dette er hyggelig og inspirerende, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.


 

Termowood var det første selskapet som kom inn i Pan Innovasjon AS sin portefølje i 2015 og gründer Henning Thorsen hadde kontor på Treklyngen, Follum gjennom det året. Etter samråd og bistand frå Pan Innovasjon flyttet Termowood i 2016 til Hurdal for å samarbeide med m.a. Flaen Sag.

-Viken Skog var med på å etablere Pan Innovasjon som SIVA-inkubator på slutten av 2014, og selvom Viken Skog solgte Pan-aksjene ved utgangen av 2017, er det flott å registrere at arbeidet som er nedlagt i Pan de siste årene fortsetter å gi resultat. Det er både hyggelig og inspirerende å se kva som skjer med Termowood nå. Treklyngen ønsker Termowood lykke til videre med verdiskaping fra norsk skogråstoff, sier Aaberg.

Termowood leverer bygningselementer av trevirke basert på en patentert teknologi og byggesystem («lego-prinsipp») – et svært konkurransedyktig produkt med hensyn til byggetid, miljø, kvalitet og pris. Termowood er en hybrid mellom tradisjonelt bindingsverk og massivtre.  Selskapet er i tidlig fase, men har allerede levert elementer til et titatalls prosjekter fra sin 1. generasjons produksjonslinje, herunder eneboliger, flermannsboliger, barnehage, omsorgsbolig, sjøboder, garasjer, tilbygg og rehabilitering.

– Termowood er et unikt selskap som er med på å endre byggebransjen i en betydelig mer effektiv og miljøvennlig retning. Sammen med Oxer Kapital og de andre nye eierne håper vi å kunne tilføre både kapital og kompetanse som kan bidra til å ta selskapet videre, sier administrerende direktør Haakon H. Jensen i Investinor.

-Vi er svært imponert over gjengen som har bygd opp Termowood som en sterk utfordrer i byggebransjen med et innovativt konsept som allerede tilfredsstiller morgendagens krav til passiv-/, så vel som plusshus. Produktet er optimalisert for helautomatisk robotisert produksjon og gir en betydelig rasjonalisering av medgåtte timer, samt mulige feilkilder i et byggeprosjekt. Samtidig gir utformingen nærmest ubegrenset arkitektonisk frihet og svært kort vei fra tegnebrett til ferdig hus. Dette er akkurat hva mange i verdikjeden og øvrige aktører har etterspurt i lang tid. Vi håper vår bakgrunn, innsikt og posisjon i eiendom- og byggebransjen kan bidra til at Termowood når sin målsetninger sier, investeringssjef Per Erik Sandersen i Oxer Kapital.

Investinor går alltid sammen med private aktører når selskapet investerer, og fungerer som en brobygger mellom privat og offentlig kapital. Totalt er emisjonen på 22 millioner kroner, hvor Investinor går inn med 49 prosent av beløpet. Oxer Kapital investerer 6,5 millioner, mens noen mindre investorer og eksisterende aksjonærer går inn med resterende beløp. Emisjonen skal finansiere en 2. generasjons produksjonslinje som er utviklet i nært samarbeid Tronrud Engineering – et av Norges ledende high-tech miljøer.

- Vi har vært igjennom en vellykket demonstrasjonsfase og går nå over til fullskala, tilnærmet helautomatisert produksjon lokalisert i Hurdal og som vil basere seg på norsk trevirke. Vi er svært fornøyde med at Investinor og Oxer Kapital som profesjonelle investorer i vekstselskaper er kommet med på laget, sier Nils Otto Ørjasæter, styreleder i Termowood.

- Fordelen med Termowood kontra tradisjonelt bindingsverk er at det elementbaserte oppsettet gir inntil 60-80 % raskere byggetid på byggeplassen. Byggekostnadene reduseres med 10-30 %, det er bedre bæreevne og det er mer miljøvennlig, sier Ørjasæter.

Termowood tilbyr et nytt og patentert konsept for bygg i tre som en hybrid mellom bindingsverk og massivtre der det beste av de to løsningene kombineres til et svært konkurransedyktig produkt med hensyn til pris, styrke, byggetid og miljø. Selskapet er i venturefase, men har allerede levert moduler til 20 prosjekter, herunder eneboliger, flermannsboliger, barnehage, omsorgsbolig, sjøboder, garasjer, tilbygg og rehabilitering. Selskapet har i dag 8 ansatte. Termowood ble blant annet nominert til byggenæringens Innovasjonspris i 2017. Selskapet er basert i Drammen, med produksjonsavdeling i Hurdal. www.termowood.no

Investinor er et statlig investeringsselskap som bidrar til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter. Investinor tar alltid en minoritetsposisjon i sine investeringer (mindre enn 50 prosent) og investerer alltid sammen med private investorer. Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og har i dag 48 selskaper i sin investeringsportefølje. www.investinor.no