Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Introkurs for eierskifte med fokus på skog

Viken Skog tilbyr i samarbeid med Skogkurs et introduksjonskurs på ca. 4 timer for de som står foran et eierskifte. Kurset passer både for kjøpere og selgere. Hvert enkelt eierskifte er unikt og bør vurderes individuelt. Personlige forhold og skattemessige faktorer varierer, og kan få stor betydning både for hva som er den beste tilpasningen både for ny og tidligere eier. Fordelen med å starte prosessen med eierskifte tidlig nok kan ikke overvurderes.


Med en endret skogbeskatning har det kommet opp ett antall problemstillinger og muligheter som ny og gammel eier bør kjenne til og håndtere i prosessen med overdragelse. Disse skattemessige handlingsrommene varierer med ulike former for overdragelse og ny og tidligere eiers driftsform og skatteposisjoner. Kurset er et bredt anlagt introduksjonskurs, og bør følges opp med ytterligere kurs eller individuell rådgivning avhengig av juridisk, regnskapsfaglig og skattemessig ekspertise avhengig av hva som er relevant i det enkelte eierskifte.

Innhold på kurset:

1. Prosessen

 • Hvem sitter i førersete i prosessen?
 • Hvem skal involveres?
 • Hvor tidlig skal vi starte?
 • Når skal eierskiftet skje?

2. Skattesystemet for skogbruket

 • De ulike skattekategoriene. Virksomhetsbeskatning, kapitalbeskatning, hobby
 • Hva betyr skattekategoriene for dine beslutninger omkring drift av din eiendom
 • Konsekvenser av ulike mva regimer ved ulike skattekategorier

3. Eierskifte

 • Verdi og pris er ikke det samme. Takst og prinsipper for fastsettelse av kjøpesum.
 • Hvordan få betalt for investeringer som er gjort?
 • Skatt og ligning
 • Virksomhet eller kapitalskog?
 • Jord og skog skal sees i sammenheng - konsekvenser
 • Muligheter omkring gradvis overtagelse. Forpaktning/bruksrett
 • Gavesalg eller fullverdi?
 • Hvem tar større investeringer; - kjøper eller selger?
 • Hvordan aktivt benytte tømmerkontoen og skogfondskontoen i overdragelsen

4. Hvordan komme videre

 • Vurdere hogst og eventuelle investeringer før eller etter eierskiftet
 • Vurdere behovet for individuelle rådgivning/bistand – hvem kan bistå
 •  Skogfaglig
 • JuridiskRegnskaps-skattemessig

Kursholdere: Bjørn Helge Bjørnstad eller Mikael Fønhus fra Skogkurs og Atle Veddegjerde eller Svein Ekanger fra Viken Skog.

Antall deltakere pr. kurs: 10-20.

Pris: 1295,- for andelseiere og 1595,- for andre eks. MVA.

Ektefeller/flere deltakere knyttet til samme eiendom/eierskifte får 50% rabatt.

 

KURSOVERSIKT- Se her og meld deg på nå