Inntrykk fra de digitale andelseiermøtene

Viken Skog har nettopp fullført historiens første digitale runde med andelseiermøter. -Vi tar med oss en masse lærdom og kommer til å benytte mye mer digital kommunikasjon i fremtiden, spesielt med våre tillitsvalgte skogeiere, sier organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.


Beslutningen om å gjennomføre møtene nettbasert ble tatt etter at det ble innført strenge restriksjoner på fysiske møter i forbindelse med Covid19 -utbruddet. Da vedtektene og samvirkeloven krever at disse møtene må gjennomføres innen utgangen av juni, ble dette løsningen.

Samtlige 9 300 andelseiere i Viken Skog fikk tilbud om å delta på ett av de 34 møtene som ble satt opp de to siste ukene i mai.

Effektivt

Organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella og resten av administrasjonen måtte nå tenke annerledes og la opp til 34 digitale andelseiermøter.

-Vi var spente på hvor mange som kom til å delta og stilte oss en rekke spørsmål. -Ville en slik møteform hindre deltakelse? Ville andre som normalt ikke tar seg tid til å dra på årsmøter nå delta? Ville det tekniske fungere? Resultatet i ettertid viser at denne møteformen viste seg å være svært effektiv, og de aller fleste som forsøkte å bli med greide det. Antall deltakere var imidlertid en del lavere enn vi hadde håpet på, i snitt omtrent halvparten av det som normalt deltar på årsmøter i skogeierlagene. Dårlig servering og tidspunkt midt i det fineste vårværet påvirket nok også deltakelsen, undrer Bjella.

Engasjement

-Vi i Viken Skog hadde lagt mye arbeid i en presentasjon som medlemmer av styret eller ledelsen gikk gjennom i møtet. Her ble det orientert om alt fra resultatene for 2019 til en grundig orientering om dagens usikre markedssituasjon og hvordan det arbeides med å holde hjulene i gang for entreprenørene.

 

På mange av møtene opplevde de som deltok fra styret eller administrasjonen et godt engasjement med mange spørsmål. Av gjengangerne var spørsmål i forhold til prioriteringene knyttet til entreprenører i den unntakstilstanden vi er inne i nå, og hvordan dette var opp mot de forpliktelsene Viken Skog har mot andelseiere med avtale om hogst.

Mange tok også opp spørsmål og hadde innspill til innholdet i skogpakkene som ble lansert i fjor. Så langt er det solgt i overkant av 100 slike avtaler.

-Et innspill som vi merker oss er muligheten for å tilby gratis kurs, også som en fordel for de med Pluss-pakke, sier han.

Fra skogeierområde til skogeierlag

Gjennomføringen av andelseiermøtene i 2020 setter sluttstrek for den omorganiseringen som ble vedtatt på årsmøtet i 2019 etter Vitaliseringsutvalgets innstilling. Områdestyrene er nå avviklet og de aller fleste skogeierlag har nå inngått ny samarbeidsavtale. Sist ut med dette var Ringerike, som valgte å legge spørsmålet frem for sine medlemmer i det kombinerte årsmøtet og andelseiermøtet.

-Det er mange som burde vært takket av på en skikkelig måte for flere års innsats i områdestyrene. De fleste fortsetter jo i styret i skogeierlaget, men ikke alle. Jeg vil spesielt fremheve Hans Løken, som gikk av som leder for Våler og Svinndal, Einar Beheim som har ledet Drammen- og Hurumlandet og Trond Helge Buttingsrud som har ledet Ringerike skogeierområde frem til nå. De har alle gjort en fremragende jobb og vist et stort engasjement og entusiasme for både sine lokale skogeierområder og for skogeiersamvirket .-Sammen er vi sterke, avslutter Bjella.