Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Innstiller på gjenvalg av Olav Breivik

Valgkomiteen i Viken Skog innstiller Olav Breivik som styreleder for 11. året. De innstiller også Erland Lundby som nestleder og at Astrid Lier Rømuld fortsetter som styremedlem.


av Bjørn Hugo
Styreleder Olav Breivik

INNSTILT: Olav Breivik har vært styreleder i Viken Skog siden 2014. Han har sagt seg villig til å fortsette i vervet. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Årsmøtet i Viken Skog SA finner sted på Sundvolden Hotel i Hole torsdag 11. april.

Dersom valgkomiteen i Viken Skog får det slik de vil, blir det ingen endringer i styret.

Innstiller på gjenvalg

Styret består i dag av styreleder Olav Breivik, nestleder Erland Lundby og styremedlemmene Astrid Lier Rømuld, Lars Fredrik Stuve og Theodora Tangen Fretheim. Stuve og Tangen Fretheim er ikke på valg.

STYRET: Theodora Tangen Fretheim, Erland Lundby, Olav Breivik, Astrid Lier Rømuld, Kai Reidar Dølven (ansattrepresentant), Lars Fredrik Stuve og Anders Wåla (ansattrepresentant). Foto: Marius Lippestad, Magasinet Skog

Viken Skog har tre varamedlemmer til styret. Valgkomiteen innstiller på at Nils-Ivar Grøv og Målfrid Toeneiet fortsetter som henholdsvis 1. vara og 2. vara. Som 3. vara foreslås Knut Kind. I dag er Ola Frøysok 3. vara.

Valgkomiteen foreslår ellers at Lars Sollie og Mona Tønnesland Tholin fortsetter som henholdsvis ordfører og varaordfører i Viken Skogs årsmøte.

To endringer i valgkomiteen

De største endringene valgkomiteen foreslår er blant medlemmene i nettopp valgkomiteen. Komiteen består i dag av Andris Kvam (leder), Morten Haugerud, Solveig Haugan Jonsen, Einar Høstbjør og Nils Peter Undebakke.

Høstbjør og Undebakke er på valg, og valgkomiteen innstiller på at de går ut av valgkomiteen til fordel for Lars Simensen og Katharina Kirkerød. Andris Kvam er foreslått til å fortsette som leder, og som vara til valgkomiteen foreslås Lars Lundem Hougsrud.

VALGKOMITEEN: Nils Peter Undebakke, Morten Haugerud, Andris Kvam (leder), Einar Høstbjør og Solveig Haugan Jonsen sitter i valgkomiteen i dag. Foto: Marius Lippestad, Magasinet Skog

Som revisor innstilles Ernst & Young.

Av øvrige saker til behandling er honorarer til tillitsvalgte og Viken Skogs regnskap. Sistnevnte blir klart innen påsken.

Innstillingene fra Viken Skogs valgkomité:

Styret

Rolle Navn Skogeierlag
Leder Olav Breivik Indre Østfold og omegn
Nestleder Erland Lundby Hurdal
Medlem Theodora Tangen Fretheim Øvre Romerike
Medlem Astrid Lier Rømuld Indre Østfold og omegn
Medlem Lars Fredrik Stuve Ringerike
1. vara Nils-Ivar Grøv Sør-Aurdal
2. vara Målfrid Toeneiet Numedal
3. vara Knut Kind Torpa

Valgkomiteen

Rolle Navn Skogeierlag
Leder Andris Kvam Valdres (Oppland)
Medlem Morten Haugerud Østre Romerike (Akershus)
Medlem Solveig Haugan Jonsen Nordre Vestfold (Vestfold)
Medlem Lars Simensen Numedal (Buskerud)
Medlem Katharina Kirkerød Indre Østfold og omegn (Østfold)
Vara Lars Lundem Hougsrud Sør-Aurdal (Oppland)

NB. Fylkene og det tidligere fylket Oppland er nevnt i parentes fordi sammensetningen i Viken Skogs valgkomité skal, så langt det er mulig, utgjøre én person fra hver av de fem regionene i Viken Skogs geografi: Vestfold, Østfold, Akershus, Buskerud og Oppland.

Ordfører og varaordfører til årsmøtet

Rolle Navn Skogeierlag
Ordfører Lars Sollie Tønsbergdistriktet
Varaordfører Mona Tønnesland Tholin Søndre Land og Fluberg

Se hele sakslisten her.