Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Initiativrik og forskningsengasjert biolog

Den nye biologen i Viken Skog Diana Eckert (31) er en initiativrik, forskningsengasjert botaniker som tar enhver utfordring på strak arm. 13 november skal hun forsvare doktorgraden sin.


Dina Eckert er 31 år og kommer fra Nord-Møre. Det vil si, hun er født i Tyskland, men vokste opp i Tingvoll etter at foreldrene flyttet dit. Siden har hun vært innom Verdal, Trondheim og Småland i Sverige for diverse studier og jobb. Nå har hun flyttet til Hønefoss for å bo i nærheten av Viken Skogs hovedkontor.

-Jeg tror det blir veldig trivelig å bo i Hønefoss, siden jeg har savnet ski og friluftsliv på fjellet etter fire år i Sør-Sverige. Jeg har vokst opp rundt gårder, og veldig nær skog, så det har alltid vært lett å komme seg ut i naturen. Min interesse for skogbruk kommer nok av min interesse for alt av biologi, og hvordan man kan forvalte naturen bærekraftig, sier Eckert.

 

Biologi er fascinerende

Biologi har alltid vært det Diana vil jobbe med, og synes det meste innenfor emnet er fascinerende.

-Jeg tror jeg bare elsker å forstå hvordan andre levende organismer fungerer, og ikke minst samspillet i naturen. Så studiene ble i starten mest målrettet etter hva som var mest "nytt" og interessant. Så det "nye" for meg under studiene var nettopp planter og hvordan fysiologien deres hjelper dem med å tilpasse seg alle slags forhold. Der kommer samspillet med økologi inn: Hva gjør et tre om noen plutselig skal spise av det, eller det blir for varmt? Siden de ikke akkurat kan endre adferd, er det ofte fysiologien man må forstå i stedet, sier Diana ivrig. 

 

Doktorgrad

Både master og doktoroppgaven til Diana omhandler trærs vekst under klimaforandringer.

-Jeg så på hvordan fotosyntesen hos dvergbusker ble påvirket av varmere temperaturer. Den var en del av "ecoshrub"-prosjektet til NTNU på Dovre. Hele prosjektet ser på hvordan klimaforandringer påvirker vegetasjonen på høyfjellet, blant annet tror man at varmere temperaturer er grunnen til at mange buskvekster de siste årene har vokst raskere og høyere oppe på fjellet enn før.

Det er et spennende prosjekt, så jeg er glad jeg fikk være litt med på det i bakgrunnen. Det var nok også en av grunnene til at jeg hadde lyst til å fortsette litt med forskning og prøve meg på en doktorgrad selv, sier hun.

Rent teknisk sett får ikke Eckert bekreftet doktorgraden sin før etter disputas 13. november.

-Jeg har forsket på om karbonet som blir produsert i blad under vanlig celleforbrenning blir brukt i fotosyntese hos trær. Der har jeg sett på ganske mange forskjellige arter (fra Sverige, USA og Panama), og om anatomien til bladene har noe å si. Blant annet kan informasjonen være viktig for å beregne hvor stor «boost» planter vil få av alt det ekstra karbonet vi har i luften. Så dette prosjektet er også innenfor klimaforandringer og effekten de kommer til å ha på vegetasjonen og skogene rundt oss, sier Diana.

 

Kurs i skogbruk og skogforvaltning

Foruten sommerjobber for kommunen og på turisthytten i Innerdalen jobbet hun som guide i Nidarosdomen under nesten hele studietiden og som assisterende lærer i biologi ved NTNU.

-Det har vært veldig trivelig, både fordi man blir såpass godt kjent med alle de "hemmelige" gangene i bygget, og fordi man kan formidle til så mange folk som oppriktig vil lære mer om historien. I tillegg har jeg jobbet litt frivillig for forskningsprosjekt, og som assisterende lærer på lab’en for grunnkurs-studentene i biologi ved NTNU, forteller hun.

Imponerende nok har Diana tatt kurs innenfor skogbruk og tatt kurs i skogforvaltning for biologer samtidig med doktorgraden.

-Jeg tok jo doktorgraden ved institutt for skogbruk, så det ville jo vært litt sløsing av tid å ikke lære seg mer om emnet! I tillegg liker jeg å kunne bruke biologikunnskapen og forskningen til noe praktisk, og skogbruk er jo kanskje veldig åpenbart for en plantebiolog. Jeg håper erfaringen hjelper meg med å forstå skogsbruksdelen av jobben litt mer, sier hun.

 

Jobber systematisk

-Det første jeg har tenkt til å gjøre da jeg starter å jobbe i neste uke er å bli bedre kjent med Viken Skog og de som jobber der. Jeg liker å orientere meg litt i første omgang, finne ut hva som forventes av meg og hvor jeg kan improvisere. Generelt liker jeg å jobbe systematisk og er litt "rett på sak". Huskelister er fine ting. I jobbsammenheng lytter jeg ofte og prøver å forstå hva folk vil formidle. Men som person er jeg også ganske så entusiastisk og sprudlende, og tror det kommer frem på jobb også. For å lykkes på jobb liker jeg at man er litt direkte med meg, men også trivelige kollegaer. Så Viken Skog er jo lovende så langt! Sier Eckert entusiastisk.

 

Ivareta en høy biodiversitet samtidig som et lønnsomt skogbruk er det optimale

-Jeg ble virkelig kjent med konseptet "skogsamvirket" i Sverige (Söder), siden de samarbeider med universitetet her i Växjö. Siden jeg hadde mest lyst til å komme tilbake til Norge, har Viken Skog vært en av firmaene jeg har fulgt litt med på dette året. Så jeg syns jeg var veldig heldig med at de ville ha en egen biolog akkurat i år! Jeg tror både skogen og skogbruk kommer bare til å bli viktigere i framtiden. Den store betydningen er jo i det å binde karbon, men hvis man klarer å ivareta en høy biodiversitet samtidig som et lønnsomt skogbruk er det jo optimalt. Innen forskning er det også en stor utvikling i det å bruke tremateriale mer bærekraftig, alt fra bioenergi til langvarige møbler. Så hvis man klarer å kombinere dette med et effektivt og rasjonelt skogbruk i den andre enden, er det en veldig lovende del av det grønne skiftet. Jeg tror det blir veldig spennende å jobbe mot et slikt mål, sier Diana som har første arbeidsdag i Viken Skog 2. november.

 

Styrke kompetansen i selskapet

Miljø og kvalitetssjef i Viken Skog Per Hallgren er meget godt fornøyd med å få Diana med på teamet.

-Vi har ansatt en biolog for å styrke kompetansen i selskapet. Hun skal jobbe for både Viken Skog og SB Skog. Vi valgte Diana ut fra en helhetsvurdering og har stor tro på henne. Diana er opptatt av praktisk skogbruk. For Viken Skog og andelseierne betyr ansettelsen at vi får en biolog som kan tale skogens og skogbrukets sak blant annet i klimasammenheng. Diana kan med sin kompetanse gjøre gode vurderinger i vanskelige spørsmål/saker som angår skogeiere. Jeg er overbevist om at på sikt vil den nye biologen vår skape trygghet i bedriften hva angår vurderinger rundt hogst der det finnes registreringer av arter, naturtyper osv. , sier Hallgren.