Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ingen meldeplikt for hogst i Horten

Kommunestyret i Horten kom mandag frem til at det ikke skal innføres meldeplikt for hogst. – Svært gledelig, sier skogeierlagsleder Arne Petter Christensen.


Tømmerstokker Horten

TØMMER OG VIRKE: Tømmerstokker etter rydding i Horten kommune. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Det har vært litt frem og tilbake med hva noen av politikerne i Horten kommune mener om meldeplikt for hogst.

Det startet med at hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk i januar i år foreslo å innføre meldeplikt for all hogst over to dekar. Bakgrunnen var en hogst i Tonsåsen i Horten. Hogsten ble utført uten at det var gjennomført miljøregistreringer i skog (MiS), noe som er et krav i lovverket og for å kunne selge tømmer.

Les her om bakgrunnen for hovedutvalgets forslag, samt Arne Petter Christensens motargumenter.

Hovedutvalget ombestemte seg

Arne Petter Christensen, leder i Tønsbergdistriktet skogeierlag, var blant dem som gikk ut mot hovedutvalgets forslag. Han understrekte at den aktuelle hogsten ikke var representativ for skogbruket, verken i Horten eller ellers i landet.

Et forslag om å innføre meldeplikt for hogst ble sendt på høring på vegne av hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk 15. mars. Svarfristen var 25. april.

Hovedutvalget gikk 30. mai imot sitt eget forslag, blant annet etter at Viken Skog, Tønsbergdistriktet skogeierlag og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kom med høringssvar på forslaget om å innføre meldeplikt for hogst.

Glad for å slippe merarbeid

Mandag 13. juni stemte kommunestyret i Horten over forslaget, som nå lød at det ikke skulle innføres meldeplikt. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Det hører med til historien at en kommunestyrerepresentant fra MDG kom med et forslag om å innføre meldeplikt likevel, men dette ble nedstemt av kommunestyret med 33 mot 7 stemmer.

–  Det er veldig bra at vi slipper en slik byråkratisering av ordinær hogst i Horten kommune som meldeplikt ville blitt. Det viser at det nytter å engasjere seg og si fra om hva man mener. Jeg er glad for støtten fra Viken Skog, som vi samarbeidet tett med da vi ga vårt høringssvar. I tillegg kom Statsforvalteren i Vestfold og Telemark med et godt høringsinnspill der de understrekte at det sjelden foregår hogst i strid med regelverket, forteller Arne Petter Christensen.

SKOGEIERLAGSLEDER: Arne Petter Christensen i skogeiendommen ved Borrevannet i Horten.