Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Ingen fasitsvar eller quick-fix

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen var invitert på Skog&Tre for å snakke om entreprenørkapasitet og rekruttering. – Det er ingen fasitsvar eller quick-fix for de av dere som forventer det. Vi må bare jobb, jobbe og jobbe, sa Kristiansen.


Før Kristiansen entret talerstolen hadde Bjørn Lauritzen som er fagsjef i MEF (Maskinentreprenørenes forbund) snakket om vilkår og rekruttering. -Hva kom først; høna eller egget?

-Nå snakker jo «alle» om skog. For 10-15 år siden var det ingen som snakket om norsk skog eller var utpreget opptatt av klima og miljøet. I forrige uke fikk jeg høre at vi nå har 415,26 ppm Co2 i atmosfæren. Det har aldri vært så høyt, så det er klart vi må gjøre noe! I dag så streiker 10 000 skolebarn for klimaet. Det er mange slags streiker i Norge hver vår, men jeg tenker at om det er noe det er verdt å streike forså er det klima! Vi er nødt til å ta innover oss at dagens ungdom er ekstremt opptatt av klima, sa Lauritzen.

Det er en utfordring å få unge til å velge å bli skogsentreprenør i dag.

-Vi dytter ut 35 lærlinger i året på de skolene vi har. Også er det slik nå at alle som vil inn kommer stort sett inn. -Så må man spørre seg; hvorfor er det ikke flere som ønsker å komme inn? Man er jo i praksis med «å redde verden». Hvorfor er det for eksempel ikke flere enn 15 elever/lærlinger på Valle? Og det er kun 5 jenter som kjører skogsmaskin i Norge nå. Vi er nødt til å få statusen opp. Anleggsbransjen har 4 i karaktersnitt og en kjempe-søkemasse på skolene. Vi bør jo også ha det sånn. Vet at noe av utfordringen vår er at det er uholdbare arbeidstider. Hvor mange skogsentreprenører har mulighet til å hente i barnehagen kl 16? Vi må bli flinkere til å tilrettelegge slik at våre entreprenører også kan hente i barnehagen, sa Lauritzen.

Samhandling i alle ledd

Daglig leder i Viken Skog var enig i at tilrettelegging og forutsigbarhet er helt essensielt for å lykkes.

-Jeg mener suksesskriteriene for å lykkes i skognæringen er VILJE, EVNE og ENDRING. Jeg pleier å spørre mine eiere om vi har vilje nok? Og evne, ja den er der den. Også var det dette med endring. Det er fryktelig slitsomt, men fryktelig viktig. Hele verdikjeden må samarbeide, hvis ikke er vi sjanseløse.  En forutsigbar, fleksibel og effektiv verdikjede sikrer konkurransekraft.  I forhold til de viktigste konkurrentland innebærer norsk kostnadsnivå og driftsforhold (topografi/ infrastruktur) en betydelig konkurranseulempe. Samhandling i alle ledd er nødvendig for å lykkes med rekruttering, konkurransekraft og innovasjonsevne i et internasjonalt marked. Vi må ha mål om å levere lønnsomhet og konkurransedyktig fornybart råstoff til industrien basert på forutsigbarhet og rett kvantum/kvalitet. Vi må ha et aktivt skogbruk 365 dager i året, hvert år. Nøkkelen ligger hos skogeieren. Vi må ha aktive skogeiere, sa Kristiansen.

Omstilling

- Viken Skog skal ha et grøntlager på 800 000 kubikk. Alle som hogger for oss skal kunne se 3 uker foran seg med planlagte drifter. På bilene sier vi at tømmeret skal bort om 3 uker. Tømmertransporten tar først sagtømmer, deretter massevirke og tilslutt biovirke. Utfordringen er jo at mange av oss har vært med lenge i bransjen og evner kanskje ikke å omstille oss nok.  I 2019 er det jo opplagt, men før så hogg vi først også spurte vi hva industrien trengte av sortiment. Men, det er viktig at industrien setter premissene, sa Kristiansen.

 

Konkurransekraften til tømmerstokken

-Mye handler om digitalisering. Hvordan skal vi få tømmeret til å flyte bedre? Alt handler om konkurransekraften til tømmerstokken. Økonomiske intensiver er virkemidler som vi ser funker. Som for eksempel ekstra betalt på sommerdrifter. Jeg tror det er viktig at vi deler verdiskapingen på alle i verdikjeden på en fornuftig måte. Alle er nødt til å tjene noe, sa Kristiansen.

 

Positive og konstruktive

-Vi i Viken Skog mener det der viktig at rollene er avklarte. Entreprenørene skal hogge tømmer og være gode på det. Så skal vi som tømmerkjøpere kjøpe og selge tømmer og være gode på det. Også tror jeg det er viktig å være positive og konstruktive. -Fremsnakk næringen og se mulighetene! Avsluttet Kristiansen.