Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hvorfor være andelseier?

I disse dager har serviceavgiften gått ut til våre 9 500 andelseiere. Som organisasjonssjef i Viken Skog får jeg da spørsmålet: -Hvorfor skal jeg betale for å være andelseier i Viken Skog?


av Olav

 

For de av oss som er flasket opp med samvirkets grunnprinsipper kan dette virke som et unødvendig spørsmål, men har du en liten eiendom, og hogger en gang i tiåret er det legitimt å stille seg dette spørsmålet. Er du en de som stiller deg dette spørsmålet nå som serviceavgiften har gått ut og underer deg over hvorfor betale disse hundrelappene for å forsatt være andelseier?

 

Jeg ber deg tenke gjennom følgende: 

 

  • En stemme i storsamfunnet Er du opptatt av at du som skogeier skal beholde rettigheten til, i så stor grad som mulig, å selv bestemme over egen eiendom? Tror du det betyr noe om vi er få eller mange skogeiere som står sammen, og jobber for at storsamfunnet skal forstå skogbrukets rolle og mulighetene skogen representerer? Det er nok å nevne klimautfordringene, aktivt bruk opp mot vern, og potensialet for økt verdiskaping i Norge basert på skog som et fornybart råstoff. Som andelseier er du også sammen med 35 000 andre skogeiere medlem i Norges Skogeierforbund.
  • Maktbalansen i tømmermarkedet I Norge hogger 15 - 20 000 skogeiere årlig i overkant av 10 millioner kubikk tømmer. Cirka  1/3 av dette gjennom Viken Skog. Storparten av dette selges til 5-6 kunder og 1 av 3 tømmerstokker eksporteres i dag. -Tror du vi får høyere eller lavere tømmerpris om vi står samlet, eller sprer dette volumet på mange aktører i markedet? Konkurranse er sunt og skjerpende for alle, men med den ubalansen i størrelse mellom kjøper og selger vi har i tømmermarkedet, er vi helt avhengig av at noen aktører er store og i stand til å matche kjøperne.
  • Sikker, stor og seriøs aktør Det skal lønne seg å være andelseier. Viken Skog sin oppgave er å arbeide for at du som skoger skal få så høy avkastning som mulig på eiendommen din. Vi skal tjene penger for skogeier, ikke på skogeier. Der de andre betaler det de må, skal vi betale det vi kan, for tømmeret.  Dette skiller oss klart fra andre private aktører i tømmermarkedet.  Er du enig i at dette er viktig, bør du ofre disse hundrelappene for å være andelseier!
  • Kompetanse som lønner seg For to år siden gjennomførte vi en spørreundersøkelse til våre eiere hva som var de viktigste grunnene til å være andelseier i Viken Skog. Nest etter høyest mulig tømmerpris kom tilgang på kompentase om hvordan de kunne drive et lønnsomt skogbruk. Som andelseier kan du benytte deg av våre 35 dyktige skogbruksledere, du har tilgang til Servicesenteret og andre rådgivere på alt som er viktig for deg som skogeier.
  • Andelseiertillegg Er du likevel i tvil om det lønner seg? Da bør du vurdere verdien av andeleiertilleggene, rabatten på planting, kurs og gratis tilgang til DinSkog (din skogbruksplan på nett) for å nevne noen av de fordelene som er forbeholdt eierne i Viken Skog.  

I Viken Skog har vi definert det som et strategisk mål å ha så mange andelseiere som mulig. Dette fordi vi sammen både står sterkere mot kravene fra storsamfunnet og i tømmermarkedet. Derfor håper jeg du også tenker deg godt om når du vurderer om du skal betale serviceavgiften eller ikke - sammen er vi sterke og en solid stemme i storsamfunnet! 

 

Kontaktpersoner