Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Husk å bestill planter!

Etter påske går det raskt mot oppstart av årets plantesesong. Og for de som ikke har gjort det; nå er det på høy tid å bestille planter!


REKORDÅR: I 2022 satte Viken Skog ny rekord i planting og plantesalg. 9,15 millioner planter kom ned i jorda. Foto: Viken Skog

Det er stor forskjell på plantesesongen i Viken Skog sin geografi. Lengst sør kan vi begynne å plante i midten av april mens vi lengre nord og i høyden må vente til etter 17. mai.

– Uansett hvor du holder til så er det viktig å bestille planter i god tid. Viken Skog har bra tilgang på planter i de aller fleste høydelag denne våren, så det er fortsatt mulig å sikre seg noen ekstra planter for de som trenger det, sier Stian Sandbekkbråten, skogsjef Øst i Viken Skog.

Nytt rekordår?

I 2022 satte Viken Skog ny rekord i planting og plantesalg. 9,15 millioner planter kom ned i jorda i løpet av våren og høsten.

– Vi hviler ikke på laubærene. Målet er ny rekord allerede i år. Med det høye avvirkningsnivået vi hadde i 2022 så trengs det mye planting også i år, forteller Sandbekkbråten.

For de skogeierne som ønsker å plante selv og trenger en faglig oppfriskning, så er det mulig ta nettkurs på www.skogskolen.no. Her finnes det flere typer skogkurs og på flere språk. Skogskolen.no er en satsning som skal bidra til å øke kompetansen i det operative skogbruket, og er en felles satsing som Viken Skog gjør sammen med resten av skognæringen.

IKKE VENT: Stian Sandbekkbråten sier det er viktig å ta kontakt med din skogbruksleder i Viken Skog nå, hvis du skal bestille planter i år. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Suppleringsplanting

Den beste tiden for å vurdere behovet for suppleringsplanting er så snart snøen har gått, og før gress og andre vekster blir grønne. Det er veldig viktig å følge opp plantefeltene nøye.

– Snutebiller, konkurrerende vegetasjon, frost, tørke og andre forhold er utfordringer som plantene må overvinne. Disse forholdene kan føre til avgang av planter. For å utnytte markas produksjonsevne er det viktig å supplere ved behov, påpeker Sandbekkbråten.

Landbruksdirektoratet gir 40 % tilskudd til suppleringsplanting og i tillegg kan resterende dekkes med skogfond med skattefordel. Se mer informasjon på Landbruksdirektoratets egne sider.

Hvis du trenger planter tar du kontakt med din skogbruksleder i Viken Skog.