Høy aktivitet i Eiker skogeierområde

Ett livlig gjeng med lokale skogeiere var mandag 18. juni samlet til en innholdsrik kveld i skogen i Eiker. Dette var en av seks utekvelder som Viken Skog i disse dager har arrangert for skogeiere i de lokale områdene. Utekvelden var en videreføring i ett grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard. I tillegg har det blitt arrangert skogkveld i Eiker i disse dager, med tema på tynning og markberedning. Skogeier Stein Drolshammer og Kathrine Klevstu var vert for en gjeng ivrige skogeiere.


 

Utekvelden grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard består av 27 kravpunkt, som er kategorisert etter forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak samt særskilte miljøverdier. Spørsmål som "Hvor finner jeg informasjon om miljøverdier i egen skog?", "Hvilke trær skal bli livsløpstrær?" og "Hva innebærer sertifiseringsavtalen?" er noen av mange spørsmål som man får svar på.