Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Høring om ny kraftledning Lillehammer - Gran

NVE og Statnett planlegger ny 420 kV kraftledning mellom Lillehammer og Gran. Dette vil berøre flere skogeiere i Søndre Land, Gran og Lunner.


ILLUSTRASJON: Kraftlinje gjennom Krokskogen. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Høringsfristen for pågående høring om melding fra Statnett SF om ny kraftledning mellom Lillehammer og Gran, og søknad fra Statnett og Elvia AS om Skyberg transformatorstasjon, er utvidet til 12. mai 2023.

Ved utsendelse av informasjon fra NVE, skal berørte grunneiere og rettighetshavere stå på kopilisten. Selv om det er tidlig i prosessen, er det viktig at hver enkelt berørt skogeier sender inn sin egen høringsuttalelse og redegjør for hvilken konsekvens de to alternative linjeforslagene har for eiendommen.

Fellesuttalelsen fra skogeierlagene og Viken Skog vil i hovedsak fokusere på det rent skogfaglige. Den enkelte skogeier har best forutsetninger for å mene noe om egen eiendom.

Dersom det er spørsmål om saken og NVE sin behandling av meldingen, kan dere ta kontakt med NVE sin saksbehandler Randi Olsen, tlf. 22 95 98 74 eller e-post raos@nve.no.  se brev utsendt fra  til andelseiere i Søndre Land og Fluberg skogeierlag og Hadeland  skogeierlag.