Historiske resultater fra Moelven

Moelven leverte i 2018 sitt beste fjerde kvartal noensinne, og ligger an til et årsresultat som er det nest beste i konsernets historie. -Dette er veldig bra og viktig for næringen og all honnør til Moelven, sier styreleder i Viken Skog, Olav Breivik.


Bilde: Stemningen bland de ansatte er på topp i Moeleven etter historisk bra resultater

Moelven Industrier ASA har et foreløpig årsresultat på NOK 638,9 millioner for 2018. Det blir i så fall det nest beste årsresultatet i Moelvens 119 år lange historie, og det er en økning på NOK 218,5 millioner fra 2017. Omsetningen i 2018 var på NOK 11020,8 millioner (NOK 10768,4 i 2017).

Fjerde kvartal 2018 ble også historisk. Aldri før har Moelven kunne presentere et bedre resultat fra årets tre siste måneder. Driftsresultatet var på NOK 200,4 millioner. Det er en økning på NOK 75,7 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i Q4 var på NOK 2753,5 millioner (NOK 2708,9 i 2017).

-Imponerende

Styreleder Breivik i Viken Skog er imponert over hva konsernsjef Morten Kristiansen og de ansatte i Moelven leverer.

-Veldig hyggelig at Moelven leverer historiske bra resultater. Det er viktig at man i gode tider også tar vare på kapitalen slik at man kan gjøre investeringer slik at man er bedre rustet til fremtiden, sier Breivik.

Trevarer er populært

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er meget fornøyd med resultatene.

– Det er fremdeles stor etterspørsel etter skurlast og industritre fra Timber-divisjonen, og her spiller verdensøkonomien og interessen for bærekraftige produkter på lag med oss. Det er gode tider for eksport om dagen, og dette bidrar kraftig til resultatet, forklarer Kristiansen.

Wood-divisjonen, med blant annet byggematerialer, fasade-, interiør- og utendørsprodukter, leverer også et forbedret resultat i 2018.

– Wood opplever god etterspørsel, selv om byggeaktiviteten i Skandinavia har svinget noe gjennom året. I Byggsystemer-divisjonen, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, er resultatene noe mer variert mellom selskapene. Her er det ulike markedssvingninger i Norge og Sverige som trekker resultatet samlet sett noe ned sammenlignet med 2017, sier Kristiansen.

Innovative prosjekter

I 2019 fyller Moelven 120 år, noe som ikke mange selskaper får gleden av å oppleve.

– Vi kommer til å holde oss til den samme oppskriften som Moelven har fulgt i alle år. Det betyr at vi hele tiden jobber med å utvikle folka våre, produktene våre og hvordan vi møter kundene. Står vi i ro, vil vi sakke akterut, sier Kristiansen, som kan se tilbake på en rekke innovative prosjekter i 2018.

Mjøstårnet, som er verdens høyeste trehus, har fått mye oppmerksomhet. Det samme har prosjektet «Det digitale sagverket» ved Moelven Valåsen AB fått, et prosjekt som også har resultert i nye patentsøknader. Nylig ble robotlinjen ved Moelven Byggmodul AB i Säffle nominert til prisen for «Top five innovations» av den amerikanske organisasjonen Hive 50. Dette er første gang en slik nominasjon blir gitt til et prosjekt utenfor USA.

Jobber hardt med HMS

Selv om 2018 totalt sett ble meget bra for Moelven-konsernet, er det noen områder som ikke har levert etter forventing.

– HMS-arbeidet har vært viktig i 2018, og vi ser en bedring i utviklingen på antall skader. Likevel har vi fortsatt alt for mange skader, og dette blir det jobbet intensivt med å redusere. Hver eneste skade er en for mye, sier Kristiansen.

De ulike divisjonene påvirkes ulikt

– Vi ser at de ulike divisjonene påvirkes ulikt av konjunktursvingninger lokalt og internasjonalt.

Det at selskapet operer i ulike markeder gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre driften og strukturen i konsernet for å kunne levere best mulig resultat på en bærekraftig måte. Dette arbeidet har pågått i flere år, og fortsetter med uforminsket styrke framover, sier Kristiansen.

Les kvartalsrapporten for fjerde kvartal her