Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Historisk stort byks i prisen på massevirke

I sommer har prisen på massevirke økt med mellom 40 og 45 prosent. Trolig har det aldri før vært en så høy prisøkning fra én periode til den neste.


Lunner i Lunner kommune

MER MASSEVIRKE: Lunner i Lunner kommune. Massevirke til venstre, sagtømmer til høyre. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

– Man skal være forsiktig med å si at det aldri har vært en høyere prisøkning, men det er i hvert fall den høyeste prosentvise prisøkningen jeg har opplevd. Sist gang det var et nesten like stort prishopp, var i overgangen mellom 2017 og 2018. Da var det også prisen på massevirke som skjøt i været, men riktignok ikke like mye som nå i sommer, forteller Lars Kristen Haug, skogsjef i Viken Skog.

− Vi kommer nå til å ha fokus på tynninger og hogst av bestander med mye massevirke, legger han til.

Stor etterspørsel og lite på lager

Det er flere årsaker til prishoppet på massevirke, som gjelder for alle treslagene: gran, furu og bjørk. En av forklaringene er at den skandinaviske industrien mangler bjørk. Det skyldes både energikrisen og krigen i Ukraina.

Krigen har ført til forbud mot import av tømmer fra Russland, noe som spesielt har fått følger for den finske treforedlingsindustrien, som ikke har fått råstoffet de vanligvis får fra naboen i øst. I 2021 importerte Finland 9,3 millioner kubikkmeter med tømmer fra Russland, noe som utgjør om lag 10 prosent av tømmeret Finlands treforedlingsindustri forbruker i løpet av ett år. Rundt 75 prosent av virket Finland importerer fra Russland, er bjørk. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina har den finske importen av russisk tømmer stanset, noe som gjør at de må hente virke fra andre steder.

Her til lands har det meste av bjørka gått til vedproduksjon, som igjen henger sammen med de høye strømprisene.

– Bjørk er særdeles ettertraktet nå, men det er også svært høy etterspørsel etter massevirke av både furu og gran. Alle de store massevirkeforbrukende kundene, som Stora Enso, Norske Skog og Borregaard, produserer varer markedet vil ha. I tillegg har deres lagre blitt gradvis redusert, og de har derfor behov for mer massevirke i tiden fremover, forteller Heidi Bålerud, salgssjef i Viken Skog.

SALGSSJEF: Heidi Bålerud.

Mer massevirke i hogstene

Prisforhandlingene på massevirke skjer normalt to ganger i året, og prisperiodene varer da også vanligvis i et halvt år. Prisen gjelder for øvrig når tømmeret hogges. Og prisen varierer som kjent noe fra område til område.

Når det gjelder sagtømmer, har prisen vært høyere enn på lenge de siste to årene. Prisperiodene for sagtømmer er kortere, noe som innebærer at det er flere forhandlingsrunder i løpet av året. I sommer ble prisen justert litt ned, men den er fortsatt høy.

– De siste to–tre årene har vi hatt veldig høy sagtømmerandel i hogstene vi har gjennomført. Fordi sagbrukene begynner å få fulle lagre, og fordi prisen på massevirke har økt så kraftig nå i sommer, vil vi i tiden fremover konsentrere oss mer om hogster med en høyere massevirkeandel. Det vil også være god økonomi i å gjennomføre tynning nå i høst, så det er bare å ta kontakt med skogbrukslederen i ditt område, oppfordrer Lars Kristen Haug.

SKOGSJEF: Lars Kristen Haug.

Mye trelast i markedet

Håkon Myhra, administrerende direktør i eksportselskapet Viken AT Market, forteller at det også på eksportsiden er svært god etterspørsel etter massevirke, særlig fra industrien i Sverige og Tyskland.

VIKEN AT MARKET-SJEFEN: Håkon Helgerud Myhra.

− Det er rett og slett veldig full fart på massevirke og biovirke, og betalingsviljen er stor. Når det gjelder sagtømmer, er det derimot et mettet marked. Det er mye trelast i markedet, og de europeiske sagbrukene har mye tømmer på lager. Mange byggeprosjekter har blitt satt på vent på grunn av økte kostnader på energi og byggevarer, økt rentenivå og stor usikkerhet om hvordan situasjonen blir i tiden som kommer. I tillegg har gjør det selv-markedet vært mye lavere i år enn i de to foregående årene, forteller Håkon Myhra.

De aller fleste tømmerbilene som kjører til tømmerkaiene nå, er derfor fylt med massevirke og biovirke.

Ved togterminalen i Treklyngen Industripark på Hønefoss er det nå nesten helt tomt for tømmer etter at praktisk talt alt er fraktet videre med tog til Sverige. I vårt område blir det med andre ord mye massevirke å se på tømmerbilene i tiden fremover.