Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Historisk høy pris på bjørk

Prisen på bjørk har i løpet av sommeren økt fra under 300 kroner til over 600 kroner per kubikkmeter. – Prisen er mer enn doblet. Nå lønner deg seg virkelig å hogge bestand med mye bjørk og massevirke, sier skogsjef Stian Sandbekkbråten i Viken Skog.


Bjørkevirke

ETTERTRAKTET VARE: Prisen på bjørk har skutt i været, både her til lands og ellers i verden. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Det er mange som vil ha fatt i bjørk: biovarmeprodusenter, vedprodusenter og folk med vedovn. Også i den treforbrukende prosessindustrien er det en høy etterspørsel etter bjørk.

– Her til lands er det først og fremst vedmarkedet som drar prisen opp. Etter en vinter med et stort underskudd på ved og krise i kraftmarkedet har bjørka virkelig blitt en ettertraktet vare, sier Stian Sandbekkbråten.

SKOGSJEF: Stian Sandbekkbråten er skogsjef i den østlige delen av Viken Skog-geografien.

Skog med lavere sagtømmerandel

Realprisen på bjørkevirke – altså prisen sammenlignet med nordmenns alminnelige inntekt – har kanskje vært høyere i Norge tidligere. Men i kroner og øre har prisen aldri før oversteget 600 kroner per kubikkmeter med virke.

Dagens høye pris gjelder for bjørkevirke hogget fra og med 1. september. Prisen gjelder inntil videre, det vil si så lenge etterspørselen fortsetter å være så høy som nå.

– Det er nå rekordhøy pris på bjørk, massevirke og biovirke, samtidig som prisen på sagtømmer faller. Derfor er det nå mye mer lønnsomt enn før å avvirke hogstmodne skogbestand med mye løvskog og lav sagtømmerandel. Ta kontakt med skogbrukslederen i ditt område, oppfordrer skogsjefen.

Siden i fjor høst har mange av skogeierne lagt bjørka til side etter at de har hatt hogst. De som har hatt mulighet til det, har nemlig produsert ved av bjørka – både til eget bruk og med tanke på videresalg av veden.

– Det aller meste av bjørkevirket som blir hogget nå på høsten, blir ved til neste vinters forbruk. Noe kommer til å bli tørket innomhus, men standarden er at tørkingen skjer utendørs gjennom sommeren, forteller Ellef Grimsrud, salgsleder for bioenergi i Viken Skog.

Rekordpriser i Baltikum

Krigen i Ukraina har ført til både vedmangel og at den skandinaviske industrien mangler bjørk. Forbud mot import av tømmer fra Russland har spesielt fått følger for treforedlingsindustrien i Finland. Finsk industri importerer vanligvis 6–7 millioner kubikkmeter med bjørk fra Russland.

Importforbudet har ført til ekstraordinære bjørkepriser i mange land. Også i Baltikum er prisen på bjørk mer enn doblet, og der ble det nylig notert en rekordpris på 120 euro (cirka 1200 kroner) per kubikkmeter, ifølge Skog & Ekonomi.

Bjørk fra Baltikum er for øvrig kjent for å være velegnet til å lage kryssfiner av, og baltisk bjørk er en favoritt blant mange arkitekter og møbelsnekkere.

Leverer til vedprodusenter

Her til lands blir det meste av bjørka som kjent til fyringsved, en annen god kvalitet bjørka har.

– Den rekordhøye energiprisen har ført til rekordhøy etterspørsel etter ved. Viken Skog har i mange år levert bjørk til 20–30 faste kunder, blant dem en del ASVO-bedrifter som produserer mye ved. Disse og andre vedprodusenter opplever nå at de sliter med å skaffe bjørkevirke, og derfor øker vi prisen såpass kraftig, forteller Ellef Grimsrud.

NORSK BJØRKEVED: Tørr og fin ved er det mange som vil ha tak i nå.

Varma, som produserer ved i ulike emballasjer i Treklyngen Industripark på Hønefoss, får to tømmerbillass med bjørk i uka. De skulle gjerne hatt mer, forteller daglig leder Svein Bjerke.

– I det siste har det vært krevende å få tak i bjørk. Vi trenger mer, og da helst bjørk i større dimensjoner, opplyser han.

Varmas største kunder er Coop Norge og Circle K.