Historisk høy økning i massevirkeprisene

Viken Skog øker prisen på massevirke med i gjennomsnitt 25%. Etterspørselen etter massevirke er sterkt økende og Viken Skog har etter forhandlinger med en rekke kunder fått til en historisk høy prisøkning.


 

Prisene spesielt på massevirke gran er nå på sitt høyeste nivå på svært mange år. Viken Skog har avtaler med alle de norske kjøperne av massevirke, og har også inngått nye store kontrakter for eksport.

En god start på et spennende år

Skogsjef Lars Kristen Haug er veldig entusiastisk i begynnelsen av det nye året.

-Jeg har aldri opplevd så stor økning på massevirkeprisen på de 25 årene som jeg har jobbet i skogbruket! Dette er helt klart en etterlengtet prisoppgang som er svært gledelig og motiverende for skognæringen. Jeg har en stor forventning om høy avvirkning i 2018. Dette legger også grunnlaget for en høy aktivitet på planting også, sier skogsjefen engasjert.

Prisene på sagtømmer holder seg på et høyt nivå med kun mindre justeringer avhengig av markedssituasjonen.

Som andelseier kan du også benytte Viken Skogs andelseiertillegg for 2018

Les mer om andelseiertilleggene 2018 her

Kontakt din lokale skogbruksleder http://www.viken.skog.no/skogbruksleder/  eller vårt nye Servicesenter for konkret informasjon om de nye tømmerprisene.  

Servicesenteret: tlf 32 10 30 00

Åpningstider: Mandag-torsdag 08:00-20:00