Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Helge Evju utnevnt til æresmedlem i Viken Skog

Styret har utnevnt Helge Evju som æresmedlem i Viken Skog.


Æresmedlemskap er stiftet for å hedre enkeltmennesker som har ytt særlig innsats for Viken Skog. Det er flere år siden den sist ble tildelt, og i Viken Skog har to gjenlevende æresmedlemmer; Torkel Wetterhus og Per Stamnes.

I statuttene heter det at æresmedlemskap kun skal deles ut i ekstraordinære tilfeller, og skal gjelde for personer som har gjort en spesielt høy innsats for Viken Skog, og oppnådd gode resultater i forhold til formålsparagrafen. Den skal også ha bidratt til å styrke omdømmet.

Styret i Viken Skog har besluttet at Helge Evju skal utnevnes som æresmedlem i Viken Skog og mottok utmerkelsen på årsmøtemiddagen på Kongsberg 9. april av styreleder Olav Breivik.

Helge Evju er født i 1954, gift og har 3 døtre og bor på Skollenborg. Helge er utdannet jord- og skogbruker, men har nå blitt «pensjonist», da gården og skogen er overdratt til neste generasjon og har de siste årene engasjert seg i politikken der han er Høyres ordførerkandidat på Kongsberg til høstens valg.

En formidabel innsats for skogeiersamvirket

-Helge har nedlagt et formidabelt stykke arbeid for skogeierorganisasjonen. Han var leder av det som den gang het Ytre Sandsvær skogeierlag i 1984-1989. Han var styremedlem i Vestfold Lågen Skogeierforening og nestleder i perioden 1991 til 1999. Nestleder i Vestviken Skogeierforening i 1999-2000. Styremedlem i Viken Skog fra 2000 og leder av styret fra 2002 frem til 2012. I tillegg har han hatt en rekke andre tillitsverv, bl.a. styremedlem og styreleder i Norges Skogeierforbund, styremedlem i Tømmermålingen, styremedlem i Norges Bondelag, styreleder i Norsk skogmuseum, styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke, medlem av valgkomiteen i Norske Skog og slik kunne jeg sikkert fortsatt og fylt på med tillitsverv. Om Helge som person kan jeg si han er et utpreget sosialt menneske, med omsorg for sine omgivelser. En varm og mild person, men også «streng» i ordets positive forstand, når det har trengs. Alt dette gjør at vi at vi har en svært verdig kandidat som Æresmedlem i Viken Skog – Gratulerer Helge, sa Olav Breivik til det nyutnevnte æresmedlemmet Helge Evju som både var ydmyk, glad og stolt over utmerkelsen.