Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Håvar - vår nye skogbruksleder!

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Håvar

Navn og alder: Håvar Nordskog, 35 år

Nyansatt som: Skogbruksleder i Våler, Moss, Rygge, Råde og Fredrikstad

Utdannelse: Bachelor i natur- og miljøforvaltning

Jobberfaring: Helsevesenet med psykiatri og demens, og gårdsbruk i oppveksten.

Trives med: Å være i en jobb jeg brenner for, og slappe av med familie på fritid.

Brenner for: At vi høster/bruker naturressursene på en fornuftig og bærekraftig måte.

Kontaktinfo: mobil: 950 33 357 | e-post: hno@viken.skog.no

Hvem er egentlig Håvar, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg kommer fra en gård i Fredrikstad. Jeg studerte en bachelor i natur- og miljøforvaltning. Nå bor jeg med min kone og to barn på Gressvik i Fredrikstad. Min erfaring med skogbruk er i egen skog i oppveksten. Blant annet med ungskogspleie og sitte på i lassbærer ved utkjøring av tømmer.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Fritiden bruker jeg på jakt og familie. På høsten går mye av tiden til storviltjakt, turer med familie og venner og koselige søndagsturer.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– På fritiden betyr skogen for meg rekreasjon. Det finnes få andre steder der jeg kan få slappet mer av og «ladet batteriene», enn på en tur i skogen. Bruken av skogsområder, både med tanke på hogst, utbygging etc., engasjerer meg på mange plan. Spesielt med tanke på bærekraft og naturmangfold. Hvordan vår bruk av naturen påvirker nærmiljøet og våre økosystemer. Det synes jeg er et spennende og viktig tema.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Det viktigste for meg blir å få jobbe med dyktige kollegaer på flere fagområder. Det å lære av andre engasjerte fagpersoner er noe jeg virkelig ser frem til. Samtidig gleder jeg meg også til å ta fatt på mine oppgaver som skogbruksleder og prøve å bli en dyktig i jobben med tiden.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Mine fremtidstanker for Viken Skog er at vi skal ha ærlige og flinke ansatte, med fokus på våre verdier, bærekraftig utnyttelse av skogen og en faglig utvikling.

Vi i Viken Skog ønsker Håvar velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!