Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Har stor tro på tremasseproduksjon på Hønefoss

Et anlegg for klimavennlig produksjon av tremasse i Treklyngen Industripark er midt i sentrum for regjeringens veikart for et grønt industriløft. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre da de besøkte Treklyngen fredag 5. august.


Olav Breivik, Jan Christian Vestre, Jonas Gahr Støre og Christoph Michalski

MINISTERBESØK: Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Christoph Michalski, konsernsjef i BillerudKorsnäs, var enige om at det må legges til rette for grønn industrisatsing i Treklyngen Industripark på Hønefoss. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Viken Skog og den svenske emballasjeprodusenten BillerudKorsnäs samarbeider om å etablere en tremassefabrikk i Treklyngen Industripark, området Viken Skog kjøpte etter at Norske Skog Follum la ned papirproduksjonen i 2012.

De enorme mulighetene for grønn verdiskaping – og foreløpige hindringer i veien for en ny fabrikk – var rammen for det lenge planlagte ministerbesøket.

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog og Treklyngen Industripark, Christoph Michalski, konsernsjef i BillerudKorsnäs, og Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen Industripark, fortalte om planene for den nye tremasseindustrien. I tillegg stilte ordførerne i de fem Ringerike–Hadeland-kommunene opp på møtet.

Både statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre ga uttrykk for at de har stor tro på at alt ligger til rette for et nytt trebasert industrieventyr i Ringerike kommune.

– Vi ønsker å legge til rette for at produkter bearbeides her i Norge istedenfor at vi sender råstoffet ut av landet, slik vi i stor grad gjør med tømmerstokkene i dag. Skog står sentralt i regjeringens nye veikart for grønt industriløft, og vi ser klart de mange fordelene som ligger til grunn for dette prosjektet for tremasseproduksjon her på Treklyngen, blant annet når det gjelder sirkulærøkonomi ved at produktene kan resirkuleres og gjenbrukes. Så har vi klart på radaren vår at samferdselsbiten må på plass. Varene skal ut, og vi er innforstått med at det er behov for løsninger. Regjeringen skal være en tilrettelegger og støttespiller for at en industrisatsing som dette skal ha mulighet, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

SE VIDEO: Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre, Christoph Michalski og Olav Breivik forteller hva de synes de fikk ut av besøket i Treklyngen Industripark. Video: Egil Granum, Viken Skog

Vil trolig koste 2 milliarder

Dersom alt går etter planen, skal Viken Skog og BillerudKorsnäs investere om lag 2 milliarder kroner i et topp moderne anlegg som skal lage tremasse i verdensklasse. Tremassen skal blant annet brukes i drikkekartonger og annen emballasje. Les mer om det her.

HVA TØMMERSTOKKEN SKAL BLI TIL: Statsminister Jonas Gahr Støre fikk en kjapp innføring i kartongproduksjon av konsernsjefen i BillerudKorsnäs, Christoph Michalski.

Bygninger og infrastruktur som finnes på tomten i dag, skal benyttes dersom fabrikken ser dagens lys. Ved å gjenbruke disse fasilitetene sparer Viken Skog og BillerudKorsnäs cirka 1 milliard kroner sammenlignet med hva det ville ha kostet å bygge en helt ny fabrikk.

Grønn industriomstilling er i startfasen, men det ligger an til at mye av det kan skje i Treklyngen Industripark, der VOW planlegger produksjon av biokull og Biojet og Esso Norge ønsker å produsere biodrivstoff. Bare tremassefabrikken utgjør nærmere 10 prosent av den totale investeringen i Industri-Norge i dag, kunne næringsminister Jan Christian Vestre opplyse.

Det er stor enighet om at en ny tremassefabrikk på Hønefoss vil ha stor betydning i den grønne industriomstillingen verden står overfor nå. Det er likevel en vei å gå fra idé til ferdig fabrikk. Mye skal på plass, eksempelvis kraftforsyning og utslippstillatelse.

Kraft og infrastruktur er viktig

Representanter for Statnett, Ringerikskraft og Glitre Energi Nett deltok på møtet. De kunne fortelle at de har funnet en løsning som sikrer kraftforsyning til tremassefabrikken. Samtidig understreket de at det fremtidige behovet for kraft i Norge er enormt, og de ba regjeringen gjøre det de kan for å sørge for at det er mulig å øke kraftproduksjonen på landsbasis.

Det er ellers behov for godkjenning til å utnytte mer av tomtearealet i Treklyngen til fabrikkformål. Det er noe Statens vegvesen ikke vil gi bifall til uten at det bygges en ny veistruktur inn og ut av området for å imøtekomme økt trafikk.

E16 mellom Kilemoen og Hensmoen er en kostbar utfordring i så måte, og hittil har spørsmålet handlet om hvem som skal ta kostnaden med gode og trygge avkjøringer: myndighetene og samfunnet eller privat næringsliv.

OMVISNING: Rolf Jarle Aaberg (til venstre), daglig leder for Treklyngen Industripark, og Christoph Michalski ga Jonas Gahr Støre en brief om planene for tremassefabrikken i forbindelse med en omvisning på industriområdet. Jevnaker-ordfører Morten Lafton i bakgrunnen til venstre. Foto: Axel Solheim, Viken Skog

Flere arbeidsplasser, mer fastlandsindustri

Næringsminister Jan Christian Vestre lot til å ha god kjennskap til planene Viken Skog og BillerudKorsnäs har for en ny fabrikk. Han konkluderte med at fabrikken vil være viktig med tanke på å skaffe industriarbeidsplasser i Fastlands-Norge. Vestre slo dessuten et slag for investeringer i fastlandsindustrien, som en tremassefabrikk i Treklyngen vil være en stor bidragsyter til.

– Investeringene i fastlandsindustrien har stått på stedet hvil siden 2008. Vi investerte faktisk mer i opptakten til finanskrisen enn i 2019, året før pandemien traff oss. Vi investerer fortsatt fem–seks ganger mer i olje og gass enn det vi gjør i annen industri på fastlandet. Dette må endres, fastslo næringsministeren.

Han har også som mål at eksporten fra fastlandet må økes. De siste årene har det vært et handelsunderskudd i fastlandsindustrien, slik at norsk økonomi berges av olje- og gassnæringen.

– Det går greit så lenge olje- og gasseksporten går bra, men i en verden som etter hvert kommer til å etterspørre mindre olje og gass, så er det helt avgjørende at vi øker fastlandseksporten sånn at vi også i fremtiden har en sunn utenrikshandel. I tillegg skal vi nå Norges klimaforpliktelser. Vi skal kutte 55 prosent av utslippene. De som sår tvil om at det er mulig eller ikke, har ikke lyttet til industrien – de har ikke lyttet til dere. Dere vet at det er fullt mulig, men da må vi begynne nå. Det er et enormt stort prosjekt vi skal gjøre sammen, og det krever en aktiv næringspolitikk, sa Vestre.

SKAL LEGGE TIL RETTE FOR EN AKTIV NÆRINGSPOLITIKK: Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre i teltet som var satt opp i forbindelse med besøket. Foto: Axel Solheim, Viken Skog

Et kinderegg for grønt industriløft

Jan Christian Vestre sa han ønsket seg tilbake til Treklyngen for å gå dypere inn i de utfordringene som må løses før bygging av den planlagte tremassefabrikken kan starte.

– Vi må jobbe sammen og få opp problemstillingene. Hva er barrierene? Hvor stopper det? Er det på saksbehandling, på konsesjon, på kapitaltilgang, på arealer, på regulering, på kompetanse, på arbeidskraft, på teknologi, på forskning og utvikling? Fortell oss, så skal vi finne ut av det sammen. Vår dør er åpen, ta kontakt, så skal vi sammen bygge ny, grønn industri i Norge, fastslo næringsministeren.

Han er glad for at regjeringens veikart for grønt industriløft er godt tatt imot av aktørene i bransjen, partene i arbeidslivet og industrien.

– Vi står overfor den største næringsomstillingen i Norge, og det skjer nå i løpet av dette tiåret. Derfor lytter jeg ekstra til ønsket om at det må gå raskt med konsesjonsbehandlinger og tillatelser. Tremassefabrikken vil være en svær investering for hele Norge, ikke bare regionen. Da må det ikke skapes usikkerhet om fremdriften, og der mener jeg at det offentlige må bli bedre og skjerpe seg. Vårt klare mål er at vi skal få opp investeringene i norsk industri kraftig, og vi skal doble norsk eksport utenom olje- og gass innen 2050 – og vi skal også kutte i klimagassutslippene. Det som skjer her, er jo alt dette i et kinderegg. Så mer av dette. Heia Viken Skog, avsluttet den alltid så velartikulerte næringsministeren.