Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Har du skader på skogsbilvei etter Hans?

Etter ekstremværet Hans er skader på bilveier og annen infrastruktur den største utfordringen. Viken Skog oppfordrer skogeierne til å befare sine skogsbilveier for å sjekke om de er skadet og å melde fra til skogbruksleder dersom det er skader som påvirker gjennomføringen av inngåtte tømmerkontrakter.


Skadet skogsbilvei

FLOMSKADE PÅ SKOGSBILVEI: Mange skogsbilveier har fått større eller mindre skader som gjør at det må repareres før man kan kjøre der igjen. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Til tross for uværet og vanskelige driftsforhold flere steder, har Viken Skogs samarbeidende entreprenører hatt en relativt høy produksjon de siste dagene, forteller Ståle Buraas, produksjonssjef i Viken Skog.

− Utfordringene er trolig større med tanke på å få kjørt ut tømmeret via bilvei enn å gjennomføre selve tømmerdriften. Noen steder er det skader på skogsbilveier, mens andre steder kan det være snakk om offentlige veier som fortsatt er stengt. Ettersom skogeierne har ansvar for sine skogsbilveier og best kjenner situasjonen der, ber vi om at skogeiere sjekker sine veier, sier Buraas.

Les også: Husk at det er mulig å søke om erstatning gjennom Statens naturskadeordning.

Må sjekke før drift starter

Han understreker at sjekk av vei og velteforhold er særdeles viktig der det er planlagt hogst.

− Veiene må sjekkes før drift starter. Vi vil naturligvis verken sette entreprenører eller transportører i fare, eller gjøre mer skade på veier som bør repareres før driften kan starte. Derfor ønsker vi å vite med sikkerhet at vi starter avvirkning på steder der vi raskt og effektivt kan sikre utkjøring av tømmer, sier produksjonssjefen

Han legger til at bilveislagrene er rekordlave, samtidig som også industrien har lite tømmer på lager på sine tomter.

– For å holde verdikjeden i gang – fra entreprenør via transportør til industri – er det viktig at vi avvirker på de rette stedene nå etter ekstremværet.

Vått mange steder nå

Skogeiere skal motta SMS før oppdraget starter slik at de er varslet og har mulighet for å gjøre tiltak, undersøke og gi tilbakemelding.

− Viken Skog har lenge hatt fokus på å redusere sporskader ved drift, men noen steder vil det under gjeldende forhold bli spor som må rettes opp. Arbeidet med sporoppretting må da iverksettes så snart sum mulig etter endt drift, sier Buraas.

Skogeiere med eget driftsansvar

Der skogeierne selv har driftsansvar, er det dessuten viktig med henteklarmelding av antall kubikkmeter med tømmer og sortiment, slik at vi får flyt og planlagt logistikken. For vår egen planlegging av innkjøring ønsker vi også her henteklarmeldinger selv om virket for øyeblikket ikke er tilgjengelig, sier Ståle Buraas.

Han minner om at Viken Skog ikke kjøper ikke forurenset tømmer ettersom dette ikke er noe industrikundene kan bruke i produksjon.