Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Har blitt frastjålet tre kontroll-PC-er

Det har blitt en marerittaktig start på våren for Mads Ola Jørgensen. I løpet av åtte dager har noen stjålet intet mindre enn tre kontroll-PC-er fra to lassbærere og én hogstmaskin. – Det er nok bestillingstyveri, sier han.


Stjålet kontroll-PC, Mads Ola Jørgensen innfelt

UTSATT FOR TYVERIER: Kontroll-PC-ene i tre av maskinene til Mads Ola Jørgensen (innfelt) har blitt stjålet. Dette bildet er fra lassbæreren, tatt av lassbærerføreren Kjell Gunnar Karlsson om morgenen bare noen timer etter at tyveriet fant sted. Innfelt foto: Linda Camilla Strømsodd

Av Bjørn H. Pettersen

Først ble en hogst han holdt på med i Frognmarka avbrutt av aksjonister. Aksjonistene gikk så nær hogstmaskinen til Mads Ola Jørgensen at han ble nødt til å sette ned hogstaggregatet og stoppe maskinen. Avisen Amta (Akershus Amtstidene) var åpenbart tipset om demonstrasjonen, og skrev en artikkel om hendelsen. Deretter fulgte de opp med en artikkel til.

– Det var tre aksjonister her, pluss én journalist. Demonstrantene stilte seg opp rett ved hogstmaskinen, og så foldet de ut et banner der det sto «Redd skogen». Jeg forklarte dem at de sto farlig nær hogstmaskinen, men det brydde de seg ikke om, så jeg kjørte til en annen del av skogen der vi også skulle hogge, forteller Mads Ola Jørgensen.

Noen dager senere – nærmere bestemt natt til tirsdag 25. april – ble kontroll-PC-en stjålet fra lassbæreren han brukte i forbindelse med hogsten i Frognmarka. Lassbæreren sto parkert ved tømmervelten ved Holtbråtveien, mellom Fagerstrand og Drøbak i Frogn kommune.

− Jeg tror ikke demonstrasjonen og tyveriet henger sammen, understreker Jørgensen.

OPPDAGET TYVERIET TIDLIG OM MORGENEN: Kjell Gunnar Karlsson kjører lassbæreren som ble utsatt for tyveri av kontroll-PC-en ved Frognmarka. Foto: Bjørn H. Pettersen

− Vanskelig å sikre seg mot

Natt til onsdag 3. mai skjedde det nok et tyveri, og denne gangen var det et annet av Jørgensens hogstlag som ble utsatt. Dette laget holdt på med en hogst ved Gressvik i Fredrikstad kommune.

Tyvene brukte samme metode som sist, forteller Jörgen Lindell, som kjører hogstmaskin for Jørgensen Skogsdrift.

− Noen hadde funnet nøkkelen til døra, låst den opp, skåret over kablene og tatt med seg PC-skjermen i hogstmaskinen. De gjorde det samme i lassbæreren, som sto parkert like ved. Tyvene var i det minste såpass anstendige at de hadde lagt nøkkelen på plass der de fant den, sier Lindell og rister på hodet.

HOGSTMASKINFØRER: Jörgen Lindell fra Småland i Sverige måtte la hogstmaskinen stå etter tyveriet ved Gressvik. Han fikk imidlertid muligheten til å kjøre Mads Ola Jørgensens helt nye John Deere 1470G, her i Frognmarka. Foto: Bjørn H. Pettersen

Når flere arbeidere bruker samme maskin, har det i årevis vært vanlig å legge nøkkelen på et fast sted på skogsmaskinen. Dette var åpenbart noe tyvene var kjent med.

− Det er vanskelig å sikre seg mot tyverier som dette. Hvis de ikke hadde funnet nøkkelen, er det vel sannsynlig at de hadde brutt opp døra. Vi er usikre på hva vi bør gjøre for å unngå slike tyverier, men vi vurderer i hvert fall å sette opp kamera på maskinene, forteller Jörgen Lindell.

Har anmeldt tyveriene til politiet

En ny skogsmaskin koster mellom 4 og 6 millioner kroner, og det er mye kostbart utstyr i dem og på dem. Det er ikke forsvarlig å bruke maskinene uten kontroll-PC-en, og det tar minst et par dager å få bestilt og montert ny. Prisen for en ny kontroll-PC ligger på mellom 150.000 og 200.000 kroner, inkludert kabler og montering.

− Det er helt for jævlig å bli frastjålet tre slike PC-er på noen få dager. Jeg har forsikring, men egenandelen er ganske høy. I tillegg blir det produksjonsstopp mens maskinene står i ro. Vi har i utgangspunktet ikke så gode marginer på oppdragene våre, så disse tyveriene utgjør en stor kostnad for selskapet, sier Mads Ola Jørgensen.

Han har anmeldt tyveriene til politiet, og håper naturlig nok at tyvene blir tatt.

− Jeg antar at det er snakk om bestillingstyveri. Brukte maskiner blir ofte kjøpt av folk i andre land enn Norge, Sverige og Finland, og på et eller annet tidspunkt trengs det nok nye PC-er til disse maskinene. Jeg tipper at kontroll-PC-ene allerede er ute av landet, sier han.

NY KONTROLL-PC: Slik ser kontroll-PC-en ut i en lassbærer fra John Deere. Foto: Bjørn H. Pettersen

Har hørt om slike raid før

Mads Ola Jørgensen har seks hogstlag og 13 maskiner, og gjør oppdrag for både Viken Skog og SB Skog. De fleste oppdragene for Viken Skog er i Follo og deler av Østfold.

– Vi har opplevd tyveri tidligere, men det er veldig lenge siden, og da var det bare snakk om småting som lykter. Tyveri av kontroll-PC-er har vi aldri opplevd før. Sånn sett har vi vært utrolig heldige frem til nå, sier Mads Ola Jørgensen.

Slike kontroll-PC-er er ganske spesielle, med kabelinnganger som ikke er standard i vanlige PC-er, opplyser Terje Rundberget i John Deere Forestry.

– Det skal ganske mye ombygging og teknologisk ekspertise til for å installere en slik PC i en annen maskin av et annet merke, eller for den saks skyld en John Deere-maskin som er noen år gammel. I likhet med Mads Ola tror jeg at det er snakk om bestillingstyveri, og at disse kontroll-PC-ene skal inn i en lassbærer fra John Deere i et eller annet land sørover eller østover i Europa. Vi har tidligere hørt om raid der gjenger har stjålet PC-ene fra skogsmaskiner, både i Norge og Sverige, men det er noen år siden det skjedde sist, i hvert fall her i Norge, forteller Rundberget.

Selve PC-en er ikke sporbar

Hogstmaskiner og lassbærere er sporbare. Det skyldes imidlertid ikke noe som ligger i kontroll-PC-en, men en komponent som er festet et annet sted i maskinen. Derfor kan ikke Mads Ola Jørgensen eller noen hos John Deere Forestry finne ut hvor de tre stjålne PC-ene er nå.

– Det er mulig å gjøre PC-ene sporbare, men det blir naturligvis et spørsmål om pris. All teknologi koster, og foreløpig har John Deere valgt å la være å legge sporbarhet i kontroll-PC-ene, sier Rundberget.

Han opplyser at både lassbærerne og hogstmaskinene kan kjøre uten PC-ene, men de kan i liten grad brukes til det de er bygget for.

– Man kan strengt tatt felle trær og kappe og flytte tømmerstokker uten PC-ene, men det er ikke å anbefale på grunn av sikkerheten. Det gjelder særlig hogstmaskinen – føreren er helt avhengig av å bruke PC-ene for å gjøre en trygg og god jobb med hogstaggregatet. Lassbæreren bør heller ikke brukes uten PC-en fordi det meste av informasjon om kjøretøyet kommer frem der, for eksempel informasjon om årsaken dersom det kommer et alarmvarsel, sier Terje Rundberget.

Han tipser om at det kan være lurt å parkere maskinene i skogen. Et annet sikkerhetstiltak kan være å gjøre folk som bor i nærheten av hogsten oppmerksomme på at det nylig har funnet sted tyverier i skogsmaskiner.

– Det kan dessuten være en idé å henge opp et lite overvåkningskamera med bevegelsessensor i hytta, om ikke annet for å ha noe å vise til politiet dersom uhellet skulle være ute, sier han.

Ikke sett aksjonistene igjen

Og hvordan gikk det så med protestaksjonen i forbindelse med hogsten i Frognmarka? Mads Ola Jørgensen forteller at han prøvde å forklare aksjonistene at hogsten finner sted i et område som har blitt grundig gjennomgått av fagkyndige i Viken Skog. Etter litt rolig diskusjon, der Jørgensens argumentasjoner tilsynelatende prellet av på aksjonistene, valgte han å kjøre hogstmaskinen til en annen del av skogen der det også skulle hogges.

Aksjonistene var der noen dager mens han gjorde en jobb med å rydde en trasé for nettselskapet Elvia rett i nærheten.

– Vi har ikke sett dem etter at vi kom tilbake hit, og jeg håper de har skjønt at vi gjennomfører en helt lovlig hogst i et område med vanlig norsk skog dominert av gran og furu, sier Jørgensen.

Diana Eckert, biolog og kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog, har satt seg inn i saken.

– Det har vært tre ulike naturtypekartlegginger i skogen. Kartleggingenes funn overlapper godt med hverandre, og i miljøsjekken før hogst er det klargjort at entreprenøren skal holde seg unna områder med viktige naturtyper. Det er enkelte rødlistede arter i hogstfeltet, men disse er godt representert i naturtypene i nærheten. Mye av skogen består dessuten av tørkeskadet gran. Vår samlede vurdering er altså at det kan gjennomføres en ordinær hogst her, så lenge områdene med de viktigste naturverdiene ikke røres, sier Diana Eckert.

Hun legger til at Viken Skog også har brukt en skogbiologisk rådgiver til å gi føringer for hogsten utenfor de nevnte naturverdiene.