Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Har ansatt mange nordmenn til skogplanting, men trenger også utenlandsk arbeidskraft

– Det gjøres en god jobb der ute av de norske skogplanterne vi har ansatt, men noen steder mangler det rett og slett folk. Derfor håper vi på en snarlig lettelse i innreisereglene for utenlandsk arbeidskraft, sier Lars Kr. Haug, skogsjef i Viken Skog.


Hånd stryker en ung granplante

PLANTEFELT: Det er gjort en formidabel innsats for å få norske arbeidere til skogplantingen, men det trengs også utenlandsk arbeidskraft for å få gjort all jobben. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Viken Skog og SB Skog har til sammen bestilt 8,9 millioner planter til vårens skogplanting. For begge selskapene ser situasjonen bedre ut nå enn for 5–6 uker siden. Men noen steder har det ikke meldt seg mange nok nordmenn til å ta over jobben som de siste tiårene har blitt gjort av utenlandske arbeidere.

Viken Skog har i løpet av de siste ukene ansatt om lag 90 nordmenn til å sette ned skogplanter nå i vår, mens SB Skog har ansatt mellom 20 og 30 nordmenn. 75 prosent av de nyansatte sesongarbeiderne er yngre enn 30 år.

– Vi er takknemlige for de arbeiderne vi har fått. De som blir i jobben, gjør en god innsats. De fleste har ikke vært med på å plante før, og det er derfor behov for både god opplæring og tett oppfølging. Våre skogkulturansvarlige har gjort en kjempejobb for å gi nødvendig veiledning, noe som bidrar til at planterne mestrer arbeidshverdagen på en god måte, sier Lars Kr. Haug.

Håper å unngå at planter må kastes

I Viken Skogs område er det bestilt 5,7 millioner planter. Det er per i dag nok norsk arbeidskraft til å få cirka 5 millioner av disse plantene ned før vårplantingen må avsluttes. På grunn av vekstforhold er det anbefalt at de siste plantene går i jorda i begynnelsen av juli. Planter som da ikke har kommet i bakken, må kastes.

VIL PLANTE MEST MULIG: Det er en fare for at planter må kastes på grunn av innreiserestriksjoner for utenlandske arbeidere og mangel på norske plantere enkelte steder i landet. Foto: Viken Skog

Skogeiere som har muligheten har tatt på seg plantejobben sammen med familie, venner og bekjente. I tillegg har mange nordmenn meldt seg i deler av Viken Skogs geografi.

– Vi håper vi slipper å kaste planter. Det ser ut til at det skal gå bra i Vestfold, Østfold, Akershus, Buskerud og på Hadeland. Det er riktignok med forbehold om at vi beholder den arbeidskraften vi allerede har fått. Skogbrukslederne og de skogkulturansvarlige har hatt et enormt arbeidspress i det siste med tanke på å få denne kabalen til å gå opp, og det er først nå vi innser hvor stabil og viktig den utenlandske arbeidskraften har vært. Om vi får lov til å ta inn noen utenlandske arbeidere snart, så vil dette gå bra i år, sier skogsjef Haug.

Anne Åsødegård, en av fem skogkulturansvarlige i Viken Skog, forteller at hun har fått god hjelp fra skogbruksledere, skogeiere og norske plantere som Leiv Inge Kjemperud og Jonas Roterud. Se video av dem her.

– For meg har det også vært gull verdt med den støtten jeg har fått fra Ingvar Ness, tidligere skogbruksleder i Viken Skog. Han er pensjonist, men har bidratt med alt mulig, fra å opplæring, utlevering av planter og oppfølging i plantefeltene. Jeg tror vi skal få det til her i mitt område, som er Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Sigdal, Modum og Hallingdal, forteller hun.

SKOGKULTUR: Anne Åsødegård og Knut Erik Brager er to av Viken Skogs fem skogkulturansvarlige. Lars Kr. Haug (til høyre) er skogsjef nord og vest i Viken Skogs geografi. Foto: Viken Skog

Ønsker at innreiserestriksjonene mykes opp

Situasjonen ser dessverre ikke like bra ut i Nordre Land, Søndre Land og Valdres. Der er Knut Erik Brager skogkulturansvarlig for Viken Skog. Se video med Knut Erik Brager.

– Det har bedret seg litt, og i løpet av de siste ukene har vi fått en del norsk arbeidskraft i de to Land-kommunene. Vi er ikke i mål, men vi er i hvert fall i gang. I Valdres ser det litt mer mørkt ut. Vi har én mann som jobber deltid, og i tillegg starter det tre til i disse dager. Men det er 500.000 planter som skal settes ned i Valdres. Det er klart det er altfor mye jobb for bare fire personer. Vi har behov for flere, og vi skulle gjerne sett at de utenlandske arbeiderne fikk komme inn så snart som mulig, sier Knut Erik Brager.

SB Skog har bestilt 3,2 millioner planter. Torkel Vindegg, skogkultursjef i SB Skog, forteller at de har norske arbeidere til å sette ned bortimot 1 million planter.

– Vi mangler med andre ord kapasitet til 2,2 millioner planter. Våre planteansvarlige har jobbet intenst med å få inn norsk arbeidskraft, men vi hadde helt klart håpet at flere skulle melde seg. For vår del ser det vanskeligst ut nord i Hedmark, nord i Trøndelag og sør i Nordland. For det aller meste er det snakk om planter som er bestilt på vegne av Statskog, forteller Vindegg.

Han har fortsatt et håp om at innreiserestriksjonen kan mykes opp slik at de kan hente inn utenlandske sesongarbeidere. SB Skog har god erfaring med skogsarbeidere fra Latvia som setter ned mellom 1200 og 1400 planter per dag.

– Vi mener smitterisikoen er minimal hvis de utenlandske arbeiderne kan bo på karantenehotell i sju dager. Deretter blir de testet, og de med negativ test kan plante ute i skogen. Dagpendlere fra Sverige er tillatt, men jeg vil påstå at smitterisikoen er mye mindre for utenlandske skogsarbeidere som er innlosjert i Norge etter å ha gjennomført et karanteneopphold, påpeker Torkel Vindegg.

Ingen lettelser i innreisereglene så langt

Det er som kjent regjeringen som fastsetter innreisereglene. Fra torsdag 27. mai går vi over i andre trinn i gjenåpningsplanen, med blant annet nye regler for karantenehotell.

«Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell», heter det i regjeringens melding.

– Denne endringen gjelder foreløpig ikke for arbeidsreisende, slik vi tolker det. Lettelser for arbeidsreisende ligger under trinn 3 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning. Det har vært mulig å søke unntak fra reglene, men foreløpig har ikke skognæringen fått unntak for utenlandske sesongarbeidere, forteller Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Regjeringen har lagt opp til at de tre første trinnene i gjenåpningsplanen skal være gjennomført før utgangen av juni.

– Om vi skal ha noe håp om å få noe utenlandsk arbeidskraft til å gjennomføre den plantingen de norske ikke klarer å ta, må vi ha en snarlig endring i innreisereglene. Det blir for sent å vente til slutten av juni, fastslår Lars Kr. Haug.