Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Halv pris på suppleringsplanting i 2019

Landbruksdirektoratet bevilger som Viken Skog og andre tømmeraktører ønsket et generelt tilskudd på 50% til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene. -Dette er veldig bra og gjør at det er mulig å rette opp i plantefelt som har fått skader eller har hatt dårlig tilslag. Vi oppfordrer alle skogeiere med ferske plantefelt å sjekke om det er behov for supplering så snart snøen forsvinner eller snakke med skogbruksleder, sier skogsjef Øst i Viken Skog, Even Bergseng.


-Det er veldig bra at Landbruksdirektoratet åpner for et generelt tilskudd til suppleringsplanting. Det gjør at det er mulig å rette opp i plantefelt som har fått skader eller har hatt dårlig tilslag. Vi oppfordrer alle skogeiere med ferske plantefelt å sjekke om det er behov for supplering så snart snøen forsvinner eller snakke med skogbruksleder. Meld inn umiddelbart til skogbruksleder dersom du allerede nå vet du har felter med behov for supplering, sier skogsjef Øst Even Bergseng.

Nyheten faller også i god jord hos kollega Lars Haug som er skogsjef Nord-Vest i Viken Skog.

-Dette er vi i Viken Skog godt fornøyd med og vi har jobbet sammen med andre offentlige og private aktører for få til denne løsningen. Nå håper vi på god oppslutning om ordningen slik at den kan bli videreført, sier Haug.

 

Det er et godt klimatiltak å holde skogarealene i hevd gjennom aktiv og intensiv skogskjøtsel. Det er derfor viktig å etablere ny skogbestand etter hogst ved å plante med tilstrekkelig tetthet. Av ulike årsaker kan vi få avgang av planter etter at de er satt ut. Det kan skyldes ugunstige værforhold eller skadegjørere som mus og snutebiller. Dersom avgangen blir for stor er det behov for å supplere inn nye planter og erstatte avgangen. Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting.

Skogeiere kan i 2019 søke om 50 prosent tilskudd til kostnaden ved supplering. Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav til plantetetthet.

Les mer om suppleringsplanting og hvordan man søker om tilskuddet her  

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):

 

 

-Har du behov for hjelp eller befaring?  -Ta kontakt med din lokale skogbruksleder: https://www.viken.skog.no/omrader/