Hallingene vil lære mer om markberedning

Det fokuseres på markberedning i Viken Skog og denne uken var det mange Hallinger som ville lære mer om markberedning og fordelene med dette.


 

Bilde: Artist, Spellemann og skogeier Stein Torleif Bjella var en av deltakerne på skogkvelden om markberedning. Her sammen med prosjektleder skogvekst i Hallingdal, Lars Haugsrud.

Bilde:Her står skogsentreprenør Svein i Valdres Skog AS foran markberederen.

Skogkvelden i Ål denne uken er et samarbeid mellom Viken Skog SA og Hallingskog AS og ble arrangert for å promotere markberedning i Hallingdal. Tilbudet har vært litt manglende i flere år, men nå er det endelig på plass for fullt.

Utstyr og kapasitet på plass

Daglig leder i Hallingskog Gudbrand Gulsvik har jobbet lenge for å få til et markberedningstilbud i Hallingdal.

-Endelig har vi på plass utstyret og kapasiteten på markberedning i Hallingdal. Markberedning etter hogst av furu gir veldig godt grunnlag for naturlig foryngelse. I granskog er markberedning viktig både for naturlig foryngelse og for å skaffe gode planteplasser. Felles for alt er at plantene får etablert seg i mineraljorda. Det er så tykk humus i enkelte markslag at vi er nødt til å ha hjelp i fra et aggregat for å gjøre jobben. Noen steder benytter man gravemaskin til denne jobben, men utfordringen med gravemaskinen er at den sliter med å komme frem. Med markberedningsmaskinen som er en ombygd lassbærer kommer man frem overalt. Som skogeier har jeg selv benyttet meg av markberederen i år, sier Gulsvik.

Tommel opp!

-Dette tiltaket komplimenterer tilbudet til Viken Skogs driftsapparat i våre områder og tommel opp til Valdres Skog AS! Det er artig at det er Valdresinger fra Valdres Skog AS som kommer og hjelper oss Hallinger. En stor takk til skogsentreprenør Andreas Råheim som har satset på markberedning og skogbrukslederne Anders Bergan og Stein Strømmen i Viken Skog som i samarbeid med prosjektleder skogvekst i Hallingdal, Lars Haugsrud tilrettelegger og gjør en kjempejobb, sier Gulsvik.

Bilde: Daglig leder i Valdres Skog AS, Andreas Råheim.

Gode kjøreruter med samarbeid

Prosjektleder Haugsrud sitter på det siste av ny kompetanse på markberedning. Han skrev sin master på NMBU om skogskjøtsel som han leverte i fjor.

-Ved naturlig foryngelse vil markberedning føre til en raskere og tettere foryngelse av skogen. Dette er spesielt viktig i områder med høyt beitepress slik at vi ender opp med nok trær av god kvalitet når det går inn i hogstklasse III. Ved planting vil markberedning føre til økt overlevelse, spesielt i områder med mye gransnutebiller, og høyere tilvekst. I tillegg blir selve plantingen billigere. Uansett treslag og foryngelsesmetode vil markberedning redusere omløpstiden og heve kvaliteten på fremtidsskogen, forteller Haugsrud.

På markberedningsarrangementet var det først teori om hvor, hvordan og hvorfor man burde markberede. Så var det demonstrasjon for de 30 fremmøtte av en stripemarkbereder i drift hvor man til slutt diskuterte resultatet.

-Vi håper at så mange som mulig melder interesse slik at vi får lagt opp gode kjøreruter. Da får flere glede av tilbudet samtidig som kostnaden holdes nede, sier Haugsrud.

Når bør skogeieren begynne å tenke markberedning?

-Markberedning burde planlegges med skogbruksleder allerede før hogst. Selv om flata helst skal ligge en vinter før den markberedes krever god planlegging at man er ute i god tid. Det er også viktig å gjøre seg noen tanker om foryngelse og skjøtsel i forkant av hogsten slik at man får satt av nok til skogfond, sier Haugsrud.

Tilskuddssats på 75 kr pr. dekar

I år er tilskuddssatsen for markberedning i Hallingdal satt til 75 kroner per dekar. Kostnaden varierer med hvilket utstyr man bruker og forholdene på flata, men spennet er mellom 300-500 kroner pr. dekar.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder dersom du er nysgjerrig på markberedning eller ønsker å bestille det. Markberederen kan gå så lenge det ikke er snø eller tele.

Kontaktpersoner