Grunn til brede smil i skogen

Sola skinner og pengen strømmer inn i kassa for skogens tømmerhoggere og skogeiere i Halden og Aremark. Etterspørselen etter både tømmer og massevirke til industrien er stor. Halden Arbeiderblad var med Viken Skog ut på skogsdrift der stemningen var god.


 

Tekst og foto: Steinar Omar Østli, Halden Arbeiderblad

Grønt Gull

Det lukter solvarm, nykappet tømmer på hogstfeltet helt nord i Aremark nær grensa til Otteid. Mannen som kjører hogstmaskinen, Even Lund fra Rakkestad, er en av de mest erfarne tømmerhoggerne i distriktet, han begynte med motorsaga i skogen for 40 år siden, og nå merker han at det er stor etterspørsel etter jobben han gjør.

Skogentreprenøren sier til Halden Arbeiderblad at han liker å være en del av Viken Skog-systemet.

– Det er ordnede forhold og god planlegging, noe som er svært viktig for oss entreprenører. Jeg er veldig fornøyd, sier han.

Det tar bare sekunder fra Even Lund kapper et tre med skogsmaskinen, til treet ligger ferdig kappet i riktige lengder og venter på at lastbæreren skal hente dem. På dette feltet skal det hogges om lag 2.000 kubikkmeter, og om lag 80 prosent er skurtømmer til sagbrukene – slik som til saga i Nössemark for eksempel – mens resten blir massevirke til bedrifter som Saugbrugs.

– Vi opplever stor etterspørsel og gode priser nå, og det er morsomt for hele bransjen vår, sier skogbruksleder Jon Martin Bergum i Viken Skog som har tatt oss med på skogtur sammen med produksjonsplanlegger Thore Stenrød fra Halden.

Har slått ring om Saugbrugs

Det er ingen tilfeldighet at vi er i Aremark, som er en av Østfolds største skogbrukskommuner, etter Halden som er den største, og Viken Skog har to lag som jobber for fullt i Aremark nå.

– Massevirket her går rett til Saugbrugs, så dette er svært kortreist. Store deler av det vi leverer til Saugbrugs kommer fra Østfold-skogene, sier Jon Martin Bergum.

Les resten av artikkelen i Halden Arbeiderblad: www.ha-halden.no  

Faksimile i fra artikkelen.