Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Gode erfaringer med nytt målereglement for sagtømmer

Fra januar 2019 ble det innført nytt målereglement for sagtømmer gran basert på to kvalitetsklasser.


Det nye målereglementet ble først testet ut på noen av sagbrukene til Moelven i 2018, og skogeiere som har levert tømmer til Numedalsbruket ble allerede da kjent med dette. Erfaringene var gode, og reglementet er nå tatt i bruk som den nye standarden for sagtømmer gran.

Daglig leder ved Moelven Numedal, Rune Frogner forteller at erfaringene er gode.

Foto: NHO Viken

-Vi begynte med det «nye» sagtømmerreglementet som et testreglement i starten på 2018, og etter en innkjøringsperiode er våre erfaringer i sum positive, sier Frogner.

Styrker lokal kjøpekraft

-Fordelene er at vi nå har et sagtømmerreglement som favner noe bredere enn det vi hadde tidligere. Vi styrker lokal kjøpekraft i forhold til å ha relativt like kvalitetsparametere som våre konkurrenter. Samtidig begrenser vi interessen for å plukke ut såkalte «second quality» -sortimenter som var med på å spise volumer fra sagtømmerlunnene. Forenklingen medfører også at leverandørene har mulighet til å treffe bedre i forhold til utfall på ønskede lengder. Mindre tvangskapp gir hogstmaskinene mulighet til å la prislistene styre apteringen i større grad nå enn før. På målestasjonen er det enklere kriterier å forholde seg til, og det ligger til rette for å automatisere deler av målingen i større grad enn tidligere, sier han.

Mindre rigid

Det nye målereglementet er mindre rigid enn det gamle og innebærer en forenkling på mange områder. Dette gjelder blant annet vurderingene av kvist, råte og krok. I tillegg er kravene til årringbredde og gankvist mindre strenge enn tidligere.

Mange skogeiere er kjenner til begrepene sekunda sagtømmer, EMBA og utlegg fra tidligere målekvitteringer og virkesavregninger.

Fra 2019 vil skogeiere som leverer gran sagtømmer til Moelven og Bergene Holm, få tømmeret innmålt som gran sagtømmer kvalitet 1, gran sagtømmer kvalitet 2 og utlegg på sine målekvitteringer. Sagtømmer kvalitet 2 har en pris som ligger cirka 100 kroner pr. kubikk lavere enn kvalitet 1.

Mer tømmer passerer «nåløyet»

Med det nye målereglementet vil mer sagtømmer komme gjennom «nåløyet» og bli godkjent som skurbart virke på sagbrukets målestasjon.

Salgssjef i Viken Skog, Heidi Tandberg synes det er positivt med det nye målereglementet.

-Vi har nå fått litt erfaring med det nye reglementet. Det positive for skogeiers del er jo at andelen sagtømmer øker. Det gir en bedre snittpris og høyere rotnetto. Det blir også enklere for tømmermålerne og entreprenørene å forholde seg til reglementet, sier salgssjef Tandberg.

-Reglementet har kommet for å bli

Rune Frogner på Numedalsbruket mener det nye reglementet fungerer så bra at det kommer til å fortsette.

-Jeg tror summen av erfaringene er såpass positive at reglementet er kommet for å bli. Samtidig skal man ikke se bort fra at det kan komme mindre endringer/ korreksjoner i og med at verden stadig endrer seg. Ulempen er at vi kjøper et råstoff hvor det tillates mer feil enn tidligere. Dette betyr at vi får en større andel dårlige kvaliteter enn tidligere som vi må selge til en lavere pris. For vår del koster det like mye eller mer, å produsere trelast av en tømmerstokk av lav kvalitet enn en feilfri stokk, sier Frogner.

-Ut å hogg!

-Når vi åpnet for å slippe opp på målereglementet var det med tanke på å bidra til at hele verdikjeden skulle få positive effekter. Ved å forenkle skal alle ledd kunne effektiviseres. Det er også vårt mål i denne sammenhengen. Vi ønsker å effektivisere vår produksjon og trenger mer råstoff for full utnyttelse av produksjonskapasiteten. Så derfor har jeg en klar oppfordring til skogeierne; -Ut og hogg! avslutter Frogner.