Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

God økning i tømmerprisene: – Nå er tiden inne for hogst!

Er skogen din klar for hogst bør du nå legge bort paraplydrinken og komme i kontakt skogbrukslederen din. For nå gjør tømmerprisene igjen et byks oppover.


BEDRE TIDER: Etter en litt trå start på året har det de siste månedene blitt mer kamp om tømmerstokken hos industrien. Det resulterer i høyere priser og mer igjen på bunnlinja til skogeieren. Foto: Bjørn H. Pettersen

Av Egil Granum

Tirsdag 1. august spretter tømmerprisene opp for andre gang siden mai. Vi opplever også et solid hopp i prisene på biovirke: – Til tross for usikre tider globalt, får vi nå igjen en god økning i tømmerprisene og biovirke, sier skogsjef i Viken Skog, Stian Sandbekkbråten.

Til tross for dystre spådommer for 2023 som følge av av urolige tider i Europa og tøffere økonomiske tider globalt, opplever skognæringen fortsatt god etterspørsel etter virke. Det er nå lite tilgjengelig råvare for skogindustrien, noe som presser virkesprisene oppover. Det gjør at Viken Skog fra 1. august øker prisene for både sagtømmer og massevirke til skogeierne som skal hogge.

– Vi glade for å kunne bedre priser for tømmeret. Etter en litt trå start på året har det de siste månedene blitt mer kamp om tømmerstokken hos industrien. Det resulterer i høyere priser og mer igjen på bunnlinja til skogeieren, forteller Sandbekkbråten fornøyd. Men legger til at også kostnadene i skogen har økt betraktelig for skogeier i den dyrtiden vi nå opplever.

FORNØYD: Skogsjef Stian Sandbekkbråten er glad for at Viken Skog kan tilby skogeierne mere penger for tømmeret fra august. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Pilene peker oppover

Skognæringen gikk inn i året med en forventning om lavere aktivitet, på grunn av den tøffe tiden som verden nå er inne i. Etterspørselen etter virke gikk derfor ned i første kvartal, men inn i 2. kvartal snudde det og 1. mai økte sagbrukene prisen på sagtømmer, spesielt på gran.

Ved forrige prisøkning sa salgssjefen i Viken Skog, Heidi Bålerud, dette:

− Prisøkningen skyldes først og fremst to forhold. Det ene er at det er lite virke tilgjengelig for salg, både i Norge og Sverige. Det andre er at det er stor etterspørsel etter norsk sagtømmer ute i Europa. Sagbrukene er altså villige til å betale mer for å sikre en stabil produksjon på sagbruket selv om trelastmarkedet nå er ganske så labert, opplyser Heidi Bålerud, salgssjef i Viken Skog.

Les om prishoppet i mai: https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/solid-okning-i-tommerprisene

Viken Skog har holdt avvirkningen oppe gjennom hele det siste halvåret. Mye av grunnen kan tilskrives eksportselskapet, Viken AT Market, som har gjort det mulig å selge unna alt tømmeret som det norske markedet ikke har klart å ta imot.

Og tømmerlagrene på de norske sagbrukene er fortsatt lave, noe som bidrar til å presse opp prisene på tømmer, både gran og furu. Veilageret hos Viken Skog og SB Skog er også rekord lave så det spås et tight tømmermarked inn i høsten.

PRISUTVIKLINGEN: Gjennomsnittspris for sagtømmer og massevirke, fordelt på gran og furu, i perioden fra januar 2014 til mars 2023. Grafen er laget av Norsk Skogbruk, basert på tall fra Skogdata AS. © Norsk Skogbruk

Kraftig økning i biovirke-prisene

Fra august får vi, i tillegg til økte priser for sagtømmer og massevirke, også en solid økning i prisen på energivirke. Dette som følge av usikkerhet i energimarkedet foran vinteren.

Kjersti Denver i Viken AT Market sier at mangel på råvare, naturlig nok påvirker prisnivået:

– Vi opplever at det ikke er nok råvare tilgjengelig for å dekke etterspørselen. Dette presser prisene på virke opp. På eksportsiden opplever vi nå at det er Sverige som er driveren i markedet. Svenskene har god produksjon og lave lager. De skriker etter virke. Dette påvirker selvsagt også prisene i de andre markedene vi jobber i. Selv om det er tøffe tider i Europa er skogsindustrien nødt til å følge Norden på pris for å sikre seg tilstrekkelig tilførsel av tømmer og kunne drive effektivt, forteller hun.

USIKKERHET, TROSS ALT: Selv om priskurvene nå peker oppover, er det stor usikkerhet i markedet om hvilket nivå prisene vil ligge på i 2024. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

– Men hvordan vil markedet utvikle seg på sikt?

– Det er stor usikkerhet på mellomlang sikt. Det er en forventning om at det store gapet mellom vårt marked og våre kunders marked må tettes. En effekt av stor etterspørsel etter energivirke, som nå gir en kraftig prisvekst, kan være økt etterspørsel etter massevirke. For når prisene på energivirke nærmer seg massevirkeprisene, vil det føre til større etterspørsel etter massevirke, og dermed høyere priser, forklarer CEO i Viken AT Market, Kjersti Denver.

TIL HIMMELS: Prisene på tømmer og biovirke spretter i været 1. august. Foto: Egil Granum, Viken Skog