Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

God kultur for skogkultur- kapasiteten økt med 30%

Viken Skog har nå økt kapasiteten på gjennomføring av skogkultur med 30% flere skogkulturarbeidere og går nå mot et rekordår på både planting og ungskogpleie.


Skogsjefen i Viken Skog Nord/Vest Lars Kr. Haug liker å være i forkant.

-Vi så at vi hadde behov for større kapasitet for å gjennomføre nok skogkultur og økte kapasiteten med 30%. Responsen har vært meget god og vi har satt planterekord for vårplantene med 6 millioner planter. Vi har også en god fart mot rekord på ungskogpleie dette året også, og det sier jo noe om at interessen blant skogeieren for å skjøtte skogen sin blir bare større og større, sier Haug.

Fullt trøkk på ungskogpleie

-Vi kommer til å ha fullt trøkk på ungskogpleie helt frem til snøen kommer, så det er bare å kontakte din lokale skogbruksleder for en befaring og et tilbud. Jeg vil også minne om de gode tilskuddsordningene på skogkultur. Kostnadene kan dekkes med skogfond som gir en skattefordel, sier skogsjefen.

Skogkulturansvarlig i Valdres, Land og Ringerike Anne Åsødegård har over 30 skogkulturarbeidere i sving om dagen.

-I plantingen så er det over 30 mann, alle ifra Serbia (Tin Milovanovic Skogservice). Plantingen startet så smått på Ringerike i slutten av april, men høysesongen er nok mai og frem til St.Hans/slutten av juni. Fra midten av mai er de aller fleste skogsbilveier igjen åpnet, og da setter plantingen skikkelig fart. Planen var ca 1,3 millioner som vi skal plante ut og  ca 500 000 som skogeier skulle sette ut. Men det er nok blitt litt mer, sier Åsødegård.

Men det er ikke bare planting som skogkulturarbeideren er opptatte med om dagen.

-Vi har nylig kjørt kurs i ungskogpleie. Det er kommet noen nye arbeidskarer, og da må de kurses. I disse dager tømmer vi plantelagrene, og har nå startet med ungskogpleie. Målet er vel 6 500 daa for Land, Valdres og Ringerike samlet, og dette har jeg trua på at vi skal nå! Behovet er i alle fall helt klart der, sier Åsødegård entusiastisk!

Les artikkel om ungskogpleie her

Samarbeidet med skogkulturgjengene synes Anne Åsødegård er meget bra.

 

-Det er flere og flere som lærer seg engelsk, ikke bare team-lederne. Det gjør samarbeidet enklere.
De er pliktoppfyllende og veldig arbeidsomme! Kvalitet på jobben de gjør er virkelig bra. Og de er interessert i å gjøre skogeierne fornøyde. Det er moro å samarbeide med folk som er så interessert i å utføre skogkultur. Det beste er å være med gjengene ut i felt – da får vi diskutert mye fag, sier Åsødegård fornøyd.

Bilde: Skogbruksleder i Søndre Land og Fluberg Terje Roen med skogkulturgjengen

Åsødegård møter hver gjeng en gang pr.uke for å gå igjennom oppdrag de har utført og nye instrukser for kommende uke.

-Via iPad og georefererte kart navigerer gjengene lett fram til feltene. Det blir også en del kommunikasjon gjennom telefonen ila uka, gjerne ang bomnøkler, at det går litt mer planter enn forventet, osv. Det er interessant å snakke med gjengene. Noen har gått skogskole og arbeidet med skog i Serbia. Andre har andre utdannelser eller arbeidserfaringer, det er bl.a en del mekanikere. Det er kjekt når det skal ordnes litt på ei ryddesag eller på en bil.  Men felles for alle er at de har blitt kurset i Norge, sier hun.

Bilde: Skogbruksleder på Ringerike Tallak Dieset går her igjennom et oppdrag med en av gjengene.

Og det mangler ikke på god erfaring på skogkulturarbeiderne hennes.

-Det er klart de får mye erfaring når de planter 2 måneder om våren og 1 om høsten! I snitt ca 1 000 planter hver seg, hver eneste dag. De aller fleste kommer igjen, år etter år. Vi har noen faste gjenger som kommer tilbake hvert år. Det er flott – da får vi til et godt og effektivt samarbeid. De blir glade i plassen hvor de jobber og blir godt kjent lokalt. De som har vært på samme plassen i mange år kjenner til de faste skogeierne som ønsker å få utført jobb år etter år, og dermed vet de kanskje litt hvordan skogeier ønsker å få plantet/utført ungskogpleie. De ivrigste har vært her i 15 år og en del av dem har fått t-skjorter for å ha plantet over 1 million norske planter! Så dette er hva jeg kaller folk med og erfaring, smiler Åsødegård.

 

Kontakt din lokale skogbruksleder for en befaring eller tilbud om ungskogpleie her: https://www.viken.skog.no/omrader/