Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Gjør alt vi kan for å unngå å kaste millioner av planter

Viken Skog og SB Skog jobber med flere alternativer for å få gjennomført vårens skogplanting. Vi har blant annet hatt møter med Nav, som skal hjelpe med sesongarbeidere. I tillegg står vi sammen med Norges Skogeierforbund om å be Landbruks- og matdepartementet om et tilskudd til plantingen.


Kvinne holder en skogplante

UT I SKOGEN: Millioner av planter skal settes ut nå i vår. Viken Skog jobber med å finne gode løsninger slik at vi unngår at planter må kastes. Foto: Viken Skog

Målet er å få satt ut så mange av årets skogplanter som mulig. Samlet for næringen er det i år bestilt og produsert i overkant av 30 millioner planter for utplanting fra slutten av april til slutten av juni.

– Håpet er at ingen planter må kastes, men det krever i så fall et stort krafttak fra flere hold, sier Lars Kr. Haug, skogsjef i Viken Skog.

LAGRENE ER FULLE: Til sammen skal flere enn 30 millioner planter settes ut her til lands nå i vår. Plantene er forhåpentligvis ikke produsert forgjeves. Foto: Lars Kihle, Norgesplanter

Dette er det Viken Skog og SB Skog jobber for sammen med blant andre Skogeierforbundet:

  • Næringen ber om en ekstraordinær bevilgning fra Landbruks- og matdepartementet på 50 millioner kroner for å gjennomføre den planlagte vårplantingen.
  • Nav har lovet å hjelpe med sesongarbeidere. I tillegg kan arbeidsledige jobbe fullt med planting og samtidig beholde halvparten av dagpengene.
  • NIBIO opplyser at vi kan forlenge plantesesongen til starten av juli. Det vanlige er å avslutte rundt sankthansaften slik at plantene får en så lang vekstsesong som mulig.
  • Vi leter etter arbeidskraft i skogeierområdene og oppfordrer skogeiere til å plante selv dersom de har mulighet.

God trening i naturen

Også i mars i fjor var det et stort spørsmål til om vårplantingen kunne bli gjennomført. Da var 25 millioner planter bestilt og produsert. Plantene kom i jorda takket være et ekstraordinært plantetilskudd og en stor innsats fra næringen selv. I tillegg ble det mulig å få inn en del utenlandsk arbeidskraft. I år er det svært usikkert om vi får hjelp fra utenlandske sesongarbeidere.

– Vi håper fortsatt at det kan løse seg med utenlandsk arbeidskraft. De som gjør denne jobben, har lang erfaring og jobber svært effektivt. Dette er profesjonelle sesongarbeidere i velorganiserte team som planter om lag dobbelt så mye som de som er utrente i å plante. Men vi ønsker naturligvis all den arbeidskraften vi kan få. Nav har vært behjelpelige, og skal bidra med å annonsere og finne gode kandidater. Det er om lag 50.000 arbeidsledige under 30 år, og vi har håp om at det er mange blant dem som kan tenke seg å plante. Det er god trening ute i naturen. Og de som jobber fullt med planting, får beholde halvparten av dagpengene, sier Lars Kr. Haug.

Han oppfordrer også skogeiere til å plante selv, for eksempel ved hjelp av lokal arbeidskraft. Til vanlig blir rundt 20 prosent av plantene satt ut av skogeierne selv.

– Vi vet at ikke alle skogeierne har mulighet til å plante selv. Men hvis noen kan, vil det være til stor hjelp for å få denne viktige jobben gjort i år, sier Haug.

PÅ VEI UT: Skogplantene transporteres i disse dager fra lagrene, som her i Hokksund. Foto: Lars Kihle, Norgesplanter

Ber om ekstraordinær bevilgning

Skognæringen mener det er behov for en ekstraordinær bevilgning på 50 millioner kroner for å gjennomføre den planlagte vårplantingen. Dette vil gjøre det mulig å gi et tilskudd på 1,50 kroner per utsatt plante.

– Plantingen er ikke bare viktig for næringen og planteskolene, men også for klimaet og fremtidig verdiskapning. Plantene som er kjøpt inn av skogeiersamvirkene er ferskvare som i svært begrenset grad kan lagres. Dersom plantingen ikke blir gjennomført, er det en risiko for et stort etterslep de kommende årene. Førstehåndsverdien av disse plantene er på til sammen cirka 60 millioner kroner, forteller Nils Bøhn, direktør for skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund.

Et økonomisk bidrag fra myndighetene kan kompensere for de økte kostnadene som er forventet i år. Økt bruk av utrent arbeidskraft gjør at plantingen tar mer tid. I tillegg til redusert produktivitet kommer kostnader til økt rekruttering, opplæring og ekstraordinær oppfølging og kontroll i felt for å sikre god kvalitet på plantingen. Det ligger dessuten an til noe ekstra kostnader som følge av smittevernhensyn i forbindelse med transport.

– Vi innser at plantingen vil kreve ekstra hender nå i vår. Det vil trolig også kreve mer tid enn før. Vi har derfor bedt om ekspertråd fra NIBIO for å finne ut om vårplantingen kan utvides noe. De mener det er forsvarlig å plante fram til 4. juli, og det er vi glade for å høre. Nå skal vi brette opp ermene og jobbe videre for å finne så gode løsninger som mulig på årets vårplanting. Den starter jo ganske snart, understreker Lars Kr. Haug i Viken Skog.

SKOGSJEF I NORD OG VEST: Lars Kr. Haug i Viken Skog har tro på at vi klarer å plante mye i løpet av våren, men understreker at det krever en ekstra innsats fra mange. Foto: Viken Skog

 

Vil du være med å plante skog? Se annonsen på finn.no!