Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Funker som bare det, eneste problemet er prisen

-Vi merker ingen forskjell, -det er samme effekt å kjøre på biodrivstoff som fossilt og funker som bare det, eneste problemet er prisen, sier skogsentreprenør Dag Nydal i Struksnæs Skog AS. Denne uken var det skogdag på Minnesund med presentasjon av landets første skogsmaskiner på avansert biodrivstoff. Viken Skog er en av deltakerne i prosjektet «Fossilfri skogsdrift.


 

Prosjektets fulle navn er «Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser. Gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 har entreprenørene er Struksnæs Skog, Krogsrud Sag og BioDrift gjennomført forsøk med bruk av biodiesel på sine skogsmaskiner.

Skogsentreprenør Dag Nydal i Struksnæs Skog kjører Ponsse Bear og har i fjor høst og i vinter vært med på prosjektet med fornybart på tanken med kollega i Struksnæs  Stian Tåje som kjører lassbæreren Komatsu 895. I prosjektet benyttes den nye typen HVO Biodiesel, også kalt 2.generasjons, avansert biodiesel.

-Det funker jo som bare det, men eneste problemet er jo prisen

-Vi har vel vært med å teste ut ca 5000 liter biodiesel. Det vi testet ut i høst var laget av brukt frityrolje. Nå i  vinter har vi kjørt på  tallolje (furuolje) basert biodiesel., og det er garantert palmefritt. Biodieselen vi bruker koster 4 kr mer pr. liter enn fossil diesel. I Struksnæs så bruker vi i snitt ca 2 liter drivstoff pr. kubikk så vi forventer at politikerne gir biodiesel rammebetingelser som tetter igjen det gapet, sa Nydal.

Våren 2019 vil resultatene fra forsøket bli presentert i en manual for bruk av biodrivstoff i skogbruket.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge. Prosjektansvarlig er Energigården AS. Viken Skog, NIBIO, Norskog og MEF Skog er prosjektdeltakere sammen med Norsk Bioenergiforening og Eco-1.

Endre virkemidler
Det viser seg altså at den største utfordringen rundt biodrivstoff er prisen. Det er dyrere å bruke biodrivstoff enn fossilt drivstoff. Lederen av Energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth deltok på arrangementet.

-Jeg hadde valget mellom et klimatoppmøte i Brüssel i dag eller en skogdag på Minnesund. Og som dere ser så havnet jeg her… Dette er viktig og riktig å fokusere på. Nå skal det forhandles om en klimaavtale for landbruket med langsiktige avtaler. Vi må nå se på avgifter og andre hensyn som gjør at det er for dyrt å bruke biodrivstoff i dag. Vi må rett og slett endre virkemidlene. Så må vi se på hvordan vi skal vri bruken av biodrivstoff inn i skogbruket selv. Vi  må rett og slett være utålmodige sammen, sa Kjenseth.

Produksjonssjef i Viken Skog Tore Askilsrud mener det er viktig for Viken Skog å delta i slike innovative prosjekter.

Produkter fra skogen vil spille en viktig rolle i overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Da næringen er grønn og fremtidsrettet er det interessant å vurdere hvilke muligheter som ligger til rette for at den kan bli enda grønnere. Vi i Viken Skog er opptatte av hvordan vi best mulig kan utvikle oss hele tiden, og glad for at vi kan delta med maskiner i dette prosjektet. Tilbakemeldingene fra entreprenørene er jo veldig gode, så får vi bare håpe at de blir gjort noe med virkemidlene så biodrivstoffet nærmer seg samme pris som fossilt drivstoff, sa Askilsrud.