Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Fullt gjennomslag for tømmerhengere

Statens vegvesen gir tømmertilhengere som er kjøpt før 1. januar 2022 amnesti fra registreringsplikten. Dermed kan disse kjøres på offentlig vei uten risiko for bøter.


Tømmertilhenger, Ole Arne Holth, Per Skorge

FIKK BOT: Det var Ole Arne Holth (til venstre) som først tok opp det ulogiske i at brukte tømmerhengere ikke kunne kjøres lovlig på offentlig vei fordi de ikke er registrerte. Men de fleste tilhengerne kan heller ikke registreres. Holth fikk 5000 kroner i bot i mars 2021. Her er han avbildet sammen med administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund. Foto: Roar Ree Kirkevold, Norges Skogeierforbund

− Det er en veldig god nyhet for alle som bruker tømmerhenger, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

Vanskelig å få dem registrert

Mange skogeiere bruker landbrukstraktor og tømmertilhenger ved drift i egen skog. Den siste tida har Statens vegvesen bøtelagt enkelte skogbrukere som har kjørt med uregistrerte tømmerhengere på offentlig vei. Samtidig har det vært vanskelig å få registrert slike tilhengere fordi de ofte er flere år gamle, og fordi det er vanskelig å skaffe dokumentasjonen som behøves for å få på skilt.

− Dette har ført til stor frustrasjon blant skogeierne. Det at det nå gis fritak for registreringsplikt for tømmerhengere som er kjøpt inn før 1. januar 2022, er derfor en god løsning for skogbruket, sier Skorge.

GLAD FOR FRITAK: Per Skorge er fornøyd med at tømmerhengere kjøpt i 2021 eller tidligere slipper registreringsplikt. Foto: Norges Skogeierforbund

Roser veimyndighetene

Vedtaket er et resultat av et målrettet arbeid fra Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening har også deltatt i prosessen. Organisasjonene har gjennom lang tid tatt opp problemstillingen. Gjennom et initiativ fra organisasjonene våren 2021 ble det mer fart på sakene. Vegdirektoratet og Statens vegvesen forsto alvoret, og fant altså en løsning som er gjort gyldig fra 1. januar 2022. 

− Statens vegvesen har kommet landbruksnæringa i møte på en god måte og kommet fram til en løsning som i stor grad samsvarer med praksis i våre naboland. Det er grunn til å gi Statens vegvesen ros for arbeidet med å finne en løsning slik at disse tømmertilhengerne kan brukes uten unødige begrensninger, sier Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Viktig med tekniske krav

Den nye bestemmelsen innebærer at tilhenger til traktor får unntak fra registreringsplikt i følgende tilfeller: «Tilhenger til registreringspliktig traktor eller motorredskap når tilhengeren er kjøpt ny før 1. januar 2022, og ikke er registrert før 1. januar 2022.»

− Det er viktig å understreke at fritaket for registreringsplikt ikke medfører lavere krav til sikkerhet på disse til hengerne. De tekniske kravene, blant annet til lys og bremser, gjelder uavhengig av registreringsplikten, sier Jogeir Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk i Norsk Landbruksrådgivning.

MENER SIKKERHETEN IVARETAS GODT: Bondelagets Amund Johnsrud (til venstre) mener Vegdirektoratet og Statens Vegvesen har møtt landbruksnæringa på en god måte. Jogeir Agjeld i Norsk Landbruksrådgivning understreker at fritaktet for registreringsplikt ikke medfører lavere sikkerhet på veiene.