Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Full fres i vinterskogen

Morten Husdal, Steinar Fagerås og andre skogentreprenører er godt i gang med årets tømmerhogst, og ordrebøkene er fulle. Hittil i år har de bidratt til å avvirke om lag 300.000 kubikk med tømmer fra cirka 400 skogeiere i Viken Skog.


Martin Tangen er skogbruksleder i Viken Skog. Han gir råd og utfører befaringer og miljøsjekk med skogeiere før eventuelle tiltak gjennomføres i skogen.

FULL FRES: Martin Tangen er skogbruksleder i Viken Skog. Han gir råd og utfører befaringer og miljøsjekk med skogeiere før eventuelle tiltak gjennomføres i skogen. Her fra et hogstområde i Sokna, der Morten Husdal er skogentreprenør. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen og Egil Granum

Det er svært bra forhold for hogst og transport i Viken Skogs område, blant annet ved Sokna, nordvest for Hønefoss. I 300–400 meters høyde over havet – i et område med fin gran- og furuskog – styrer Morten Husdal (62) hogstmaskinen med kyndige hender. Steinar Fagerås (41) kjører lassbæreren. Fra hogstområdet er det om lag én kilometer ned til velteplassen, der Steinar bygger opp tømmerveltene presist og effektivt.


LASSBÆRER: Steinar Fagerås tar seg et par minutters pause for å fortelle om jobben i denne skogen. (Den observante leseren kan se at Steinar har kjøpt Elling Husdals lassbærer.) Foto: Viken Skog

Om noen uker blir tømmeret transportert ut av skogen som tilhører Astrid Berg Langvandsbråten. Du kan lese om Astrid i spalten TETT PÅ EIERNE.

Får ikke gjort alt om vinteren

Tradisjonelt vil mange skogeiere at hogsten skal skje nå om vinteren. Det vet entreprenørene, og i disse dager jobber de på spreng med å hogge tømmer og frakte det trygt og sikkert ut av skogen. Og på de aller fleste skogsbilveiene har transportørene fine forhold. 
 
– Vær og føre er uten tvil helt ypperlige nå, og hogstlagene jobber for fullt. Men de får ikke gjort alt nå i vintermånedene. Det er cirka 90 hogstlag i sving for Viken Skogs eiere. Det er en forutsetning for næringen vår at skogdriften foregår året rundt. Skogbruk 365 dager rett og slett, understreker Martin Tangen, skogbruksleder i Viken Skog. 
 

GOD DIALOG: Skogentreprenør Morten Husdal tar en prat med skogbruksleder Martin Tangen. Foto: Viken Skog

Martin Tangen (31) gjør avtaler med skogeiere og hogstlag i Ringerike. Avtalen med Astrid Berg Langvandsbråten ble gjort for noen måneder siden, lenge før noen av dem visste hvor fine forhold det skulle bli i februar i år. Astrid avtalte selv med sambygdingen Morten Husdal at han og hans kollega Steinar Fagerås skulle hogge tømmeret og frakte det til velteplassen. 
 
– Det er fint å jobbe nå, ja. Vi hogger vel i overkant av 100 kubikk om dagen her, fra 06 om morgenen til godt ut på ettermiddagen. Vi må stå på. Ordrebøkene er fulle i mange måneder framover, sier Morten Husdal, som stortrives som skogsarbeider.

SE VIDEO: Bli med ut i skogen og se tømmerhogst i Strømsoddbygda.

Tar snart igjen fjorårets produksjon

Etterspørselen etter sagtømmer er som kjent stor, mens markedet for massevirke begynner å bli bedre. Viken Skog skal øke farten på nivå med 2019. Hittil i år er det produsert nærmere 300.000 kubikk. 
 
– Det er noen få prosent lavere enn på samme tid i fjor. Det skyldes blant annet at vi kom litt sent i gang med full drift i starten av januar på grunn av restriksjonene som ble iverksatt som følge av koronasituasjonen og den ubalansen det medførte. Det er fremdeles nødvendig å holde kontroll på totalproduksjonen, men vi utnytter de gode produksjonsforholdene på de gode vinterdagene vi nå opplever. Derfor er det full fres i skogen. Vi har økt produksjonskapasiteten med 40 prosent siden i høst, og vi regner med å ligge godt foran fjorårets tømmerproduksjon om noen uker, sier Trond Heggen, produksjonssjef i Viken Skog.

Vi får håpe forholdene holder seg en god stund til. Vi er jo alle innforstått med at skogsdrift er en utendørsaktivitet som er prisgitt de vær- og føreforholdene vi til enhver tid har. Vi får ta det som kommer, men det er klart at gode priser, sagtømmer og leveranse på stolp gir god rotnetto til skogeier, konkluderer Trond Heggen.

LIKER VINTEREN: Trond Heggen, produksjonssjef i Viken Skog.