Full fart og spennende high tech-prosjekter på Saugbrugs

Skogeiere i Østfold fikk siste nytt fra Norske Skog og Viken Skog på et spennende møte på Saugbrugs i Halden nylig. Det er ingen ting å si på mulighetene innenfor den norske skognæringen og teknologien skyter fart som aldri før.


 

Engasjementet hos ledelsen i Norske Skog Saugbrugs og Viken Skog smittet over på de 75 skogeierne som hadde møtt opp for å høre om hva som skjer på skogsiden i Østfold. Det var en meget dedikert og engasjert sjef ved Saugbrugs som kunne informere forsamlingen om utviklingen på Saugbrugs.

-Markedet har utviklet seg positivt de siste årene. Markedet for magasinpapir (SC) synker over tid med 2-3% pr. år, men industrien tilpasser kapasiteten, slik at utnyttelsesgraden i Europa aldri har vært høyere.  Alle fabrikker kjører nå for fullt, og det medfører høyere priser på produktene. Fabrikken i Halden er helt utsolgt i år. Saugbrugs har drevet kontinuerlig forbedringsarbeid som i snitt har medført over 100 MNOK i årlige kostnadsreduksjoner.  Dette er helt avgjørende for å kunne drive prosessindustri i Norge, sa administrerende direktør Norske Skog Saugbrugs, Kjell-Arve Kure.

Norske Skog Saugbrugs en global trendsetter

Spennende utvikling på papirkvalitetene, mer enn 80% av Saugbrugs nåværende produktkvaliteter var ikke introdusert i markedet for tre år siden. Saugbrugs er en global trendsetter, blant annet fordi de har høy kvalitet på den termomekaniske massen med ekstremt god trykkbarhet og et lavt energiforbruk. Kjemisk masseforbruk er redusert fra 10-12% for 7-8 år siden til nær null i dag.  Dette er importert masse som er kostbar og viktig å fase ut.  Til gjengjeld er andelen TMP økt. Konsekvensen av høy kapasitetsutnyttelse og nye produkter er at forbruket av massevirke har økt fra 650-700 til nærmere 900 000 tonn i løpet av de siste 5 årene. Forbruket av massevirke har en tilsvarende økning ved Norske Skog Skogn, så totalt forbruker disse fabrikkene nå nær 2 millioner kubikk.

Takker Viken Skog

-Skogn og Saugbrugs har tapt 50-100 MNOK på grunn av utilstrekkelig virkestilførsel det siste året. Viken Skog har stått opp og tatt ansvaret, og økt volumet til Saugbrugs fra et nivå på ca 150 000 kubikk til nå å ha skrevet kontrakt på 375 000 kubikk. Sammen med Viken Skog fant vi ut for et par år siden at vi ikke bare skulle forhandle pris og volum to ganger i året, men inngå et forpliktende samarbeid på å effektivisere verdikjeden og få opp volumet. Uten dette hadde vi vært i store problemer. Vi vil selvfølgelig ha så billig tømmer som mulig, men like viktig er det at vi får nok tømmer. 50 kr økning i prisen på 1 million kubikk utgjør 50 MNOK, sa Kure.

Norske Skog jobber med nye prosjekter for å bedre kostnadseffektiviteten. Blant annet jobber de med energieffektivisering og produksjon av  biogass på avløpsvannet.

Dag Molteberg, utviklingsleder på Saugbrugs og i tillegg skogeier har bakgrunn fra utviklingsarbeid på både Tofte og i Södra.

-Norske Skog har som målsetting å øke inntjeningen ved også å lage andre produkter enn papir. Vi har siste året startet opp et anlegg for produksjon av biogass. Nå har vi flere prosjekter innenfor mikrofibrillær cellulose eller nanocellulose. Vi jobber også med fiberplater og biokompositter. Nanocellulose har fantastiske egenskaper for en rekke applikasjoner, og vi har bygget et pilotanlegg for å fremstille dette på Saugbrugs. Det kan brukes i papir, men også til skumprodukter, fortykningsmidler, filmer, 3d-printing, fetterstatning i mat eller maling, sa Molteberg

Prosjektet for fiberplater har kommet så langt at de nå planlegger en fabrikk i Halden for så om dette kan bli lønnsomt.  

-Vi produserer en isolerende plate i ulike tettheter basert på TMP-prosessen, uten bruk av lim og uten avgasser, med egenskaper som lav vekt etc, forklarte Molteberg.

Det siste eksempelet er fiberkompositter, dvs å blande fiber inn i plast. Det produseres globalt rundt 400 millioner tonn papirbasert masse, mens plast øker kraftig og har passert 300 millioner tonn. Stort potensiale for å blande inn fiber i termoplast, for å skape råstoffet til mange plastbedrifter, noe som også er en stor næring i Norge også.

-Vår drøm på sikt er å kunne øke bruken av furu til de nye produktene, et råstoff det er lite avsetning på i Norge utenom eksportmarkedet, sa Kjell Arve Kure målbevisst.