Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Frykter afrikansk svinepest

Etter forespørsel fra Landbruksdepartementet har Villsvinprosjektet gitt innspill til hva de mener bør gjøres for å hindre afrikansk svinepest i Norge. Den fryktede sykdommen har ført til at et stort skogområde i Sverige er sperret av.


Villsvin, foto fra Unsplash.com

VILLSVIN I SKOGEN: Det er ikke mange villsvin i Norge sammenlignet med Sverige, men det er likevel en bekymring for at den afrikanske svinepesten skal spre seg hit fra Midt-Sverige. Illustrasjonsfoto: Rolf Schmidbauer, Unsplash.com

Av Bjørn H. Pettersen

I starten av september ble den afrikanske svinepesten oppdaget i Fagersta kommune, som ligger nord for Västerås i Västmanland i Midt-Sverige.

Det ble samtidig innført strenge regler for å forhindre at sykdommen sprer seg. Alt av skogsarbeid ble forbudt i et område på til sammen 800 kvadratkilometer. Alt av jakt er også forbudt. Det samme gjelder plukking av sopp og bær og en rekke andre aktiviteter i skog og mark, som å gå tur i skogen.

21. september ble det besluttet at hele området skal sperres av. Når og hvordan det skal skje, er ikke bestemt ennå.

Mennesker blir ikke syke

Afrikansk svinepest er en smittsom og dødelig sykdom som angriper villsvin og griser, men ikke mennesker. Andre dyr kan heller ikke få sykdommen, men frykten er at mennesker og dyr skal spre smitten til andre skogområder og gårder med grisehold.

Også i Norge er det satt i gang et arbeid med å vurdere tiltak i de områdene langs svenskegrensen der villsvin observeres regelmessig, det vil si fra Halden i sør til Elverum i nord. Villsvin er som kjent en fremmed art i Norge, og jakt er lovlig hele året. Sugge med unger er fredet, men det er også det eneste unntaket.

– Landbruksdepartementet ba oss om status på Villsvinprosjektet og innspill til hva som kan og bør gjøres for å øke felling av villsvin i Norge. Foreløpig har ikke sykdommen spredd seg fra det avgrensede området i Västmanland, men det er en risiko for at det skjer. Hittil er det påvist 46 dyr med smitte der. Det er svært mange villsvin i Sverige, og dyrene streifer i et stort område, forteller Bjørn N. Toverud, leder for Villsvinprosjektet

Viken Skog er med i Villsvinprosjektet sammen med Glommen Mjøsen Skog, Norskog, Norges Bondelag og Utmarksforvaltningen.

La flere forslag på bordet

Villsvinprosjektet var torsdag på et møte hos Landbruksdepartementet for å diskutere hva som bør iverksettes her nå som situasjonen ikke er under kontroll i Västmanland. Blant Villsvinprosjektets forslag var å øke godtgjørelsen for å levere inn prøver fra skutte villsvin.

– Vi tenker at det må noen penger på bordet for å gjøre det vi kan for å hindre afrikansk svinepest i Norge, blant annet gjennom en øremerket villsvinpott til kommunene der det foreligger villsvinobservasjoner. Jakt på villsvin er en svært krevende jaktform, og Skogkurs lanserer nå kurset «Jakt på villsvin» i samarbeid med Villsvinprosjektet, forteller Bjørn Toverud.

Av andre forslag Villsvinprosjektet la frem for departementet var å utvide den kommunale fallviltgruppens oppgaver til også å gjelde villsvin. I dag tar den kommunale fallviltgruppen bare hånd om hjortevilt. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.

Øvrige forslag fra Villsvinprosjektet:

 • Fortsette sponsing av egenandel til kurs i villsvinjakt videre i 2024.
 • Oppfordring til felling av flere sugger om høsten (NB! Ikke ledersugger).
 • Forsøk med fangst av flokker i inngjerdet område.
 • Utdanning av hundeekvipasjer (noe som er i gang gjennom Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF)
 • Informasjonsmøter i kommuner med villsvin.
 • Nasjonalt råd som koordinerer arbeidet med å hindre afrikansk svinepest i Norge.
 • Etablere en sentral base for observasjoner som kan legges inn i appen Statens naturoppsyn (SNO) bruker, samt at SNO registrerer spor og sportegn etter villsvin når de registrerer spor etter ulv.
 • Legge til rette for at villsvinregistreringer i Viltrapporten går direkte inn i Hjorteviltregisteret.
 • Utvide gratistid for bruk av Viltrapporten for kommuner som bruker den til å følge med på utvikling av villsvinpopulasjonen.

Noen fakta:

 • Villsvin (Sus scrofa på latin) fantes i Norge tidligere, men det antas at arten ble utryddet her for cirka 2500 år siden, antakelig på grunn av storstilt jakt. Villsvin var vanlig føde i Norge for 5000 år siden, viser analyser fra beinrester på boplasser.
 • I Sverige ble villsvin utryddet på 1600-tallet, men det ble forsøkt gjeninnført i flere omganger fra 1700-tallet. Dagens villsvin stammer stort sett fra avlsgårder som ble etablert på 1940-tallet. Rømlinger fra disse gårdene utgjorde noen få individer i Stockholms län i 1980. Det året ble det bestemt at disse individene skulle få leve i forskningsøyemed. I 1987 var det en stamme på cirka 100 villsvin i Södermanlands län, sør og vest for Stockholm.
 • Den svenske riksdagen besluttet i 1988 at villsvin var en naturlig del av faunaen i Sverige. Det har ført til en sterk økning i bestanden, og i 1994 ble det for første gang i moderne tid observert villsvin i Norge.
 • I dag er det mellom 300.000 og 450.000 villsvin i Sverige. Den generelle jakttiden er også lang i vårt naboland, fra 16. april til 15. februar, og interessen for villsvinjakt er stor. De siste fem−seks årene har det årlig blitt felt mellom 115.000 og 160.000 villsvin i Sverige.
 • I Norge har det etablert seg en stamme med mellom 1000 og 1500 villsvin i Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark.

Kilde: Villsvinprosjektet og Store norske leksikon

SUS SCROFA: I Norge er villsvin oftest observert langs svenskgrensa i sør, fra Halden til Elverum. Bestanden i Norge er på mellom 1000 og 1500 dyr. Illustrasjonsfoto: Rolf Schmidbauer, Unsplash.com