Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sikre deg barmarkstillegget!

Hensikten med barmarkstillegget er å gjøre det mer lønnsomt for skogeiere med drifter om sommeren, og sikre "aktivitet 365" i verdikjeden.


av Lars Kristen
 
Viktig tillegg for hele verdikjeden 

Som skogsjef i Viken Skog i seks år, og ansatt siden 90-tallet tør jeg påstå at dette er et av de viktigste tilleggene vi gir våre andelseiere. Verdikjeden skog er avhengig av aktivitet 365 dager i året og ikke bare på vinterstid. Aktivitet starter hos skogeieren. For entreprenører, transportører og industri er det livsnødvendig med jevn tilgang på tømmer hele året. Tradisjonelt har skogsdrift blitt forbundet med noe man gjør på vinterføre - det er ikke nødvendigvis hele sannheten lengre. 

Din lokale skogbruksleder bistår

Jeg vil oppfordre deg som skogeier å ta en prat med din lokale skogbruksleder. Kanskje vil det faktisk lønne seg for deg å ta driften på barmark ser man brøytekostnader og eventuell sporopprettningskostnader opp i mot hverandre. Det er også gode tømmerpriser om dagen og med barmarkstillegget på toppen kan man få et riktig så godt resultat. Lykke til med mulighetene som ligger i skognæringen om dagen!

Frist fredag før påske 

Barmarkstillegget er forbeholdt andelseiere og er på kr. 10 pr. kubikk i tillegg til tømmerpris. Avtale må foreligge innen 12. april 2019. Finn din lokale skogbruksleder her for å gjøre en avtale i dag.