Fremtidens tømmerhavn for Østlandet

En langsiktig løsning for tømmerhavn for Østlandsregionen er avgjørende for utviklingen av en verdikjede av stor betydning for det grønne skiftet. Fredag morgen på Lierstranda presenteres rapporten om alternativene for fremtidig tømmerterminal. Skognæringen møter Buskerud Fylkeskommune og lokale politikere.


 

Det er stor optimisme i skognæringen og investeringer i skogindustrien på ca 1 milliard norske kroner er allerede under implementering. Det er svært sannsynlig at disse vil øke til 5-10 milliarder de neste årene.

På Tofte i Hurum kommune bygger nå Silva Green Fuel (Statkraft eier 51% og Södra eier 49%) 500 millioner kroner et demonstrasjonsanlegg for avansert biodrivstoff. Dersom det blir vellykket er planen å bygge et fullskalaanlegg kommersielt anlegg. Denne satsningen er i tråd med regjeringens plan om økt innblanding av biodrivstoff i tradisjonelt drivstoff og vil potensielt være en svært viktig industriell satsning for Norge på det biokjemiske området.

Samtidig med denne investeringen i ny industri ønsker Lier kommune og etablere fjordby på Lierstranda hvor blant annet dagens tømmerhavn ligger. Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT AS) har fått dispensasjon til å benytte lekterne frem til 2022. Statkraft har en festeavtale på området frem til 2029. Som følge av dette har DVT AS utarbeidet er rapport for fremtidig lokalisering av ny tømmerhavn i Drammensregionen.

Forutsigbar logistikk

-En tømmerhavn sikrer forutsigbar logistikk og forsyning til blant annet Tofte, men gir også skognæringen i Buskerud, Vestfold, Akershus og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale virkesmarkeder, sier styreleder i Drammensregionens Virkesterminaler Stig Hellerud.

Buskerud Fylkeskommune vil få en viktig rolle i den videre planprosessen og har vært en stor bidragsyter til rapporten.

Velkommen til presentasjon av rapporten fredag 16. mars kl 09:00-10:00

Oppmøte: Terminalen 10, 3414 Lierstranda

Program presentasjon av rapporten Tømmerterminal for Drammensregionen

Velkommen ved Drammensregionens Virkesterminaler styreleder, Stig Hellerud

  • Presentasjon av rapporten, Stig Hellerud
  • Skogbruket - mulighetenes marked, Erik Lahnstein, adm. dir Norges Skogeierforbund
  • Betydningen av Lierstranda for industriutvikling på Tofte, Rune Gjessing, -adm.dir Silva Green Fuel, Statkraft
  • Innspill fra NHO Buskerud, Grete Karin Berg, -regiondirektør NHO Buskerud
  • Kommentar fra Buskerud Fylkeskommune, Olav Skinnes, -fylkesvaraordfører