Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Fra råvare til ferdig produkt

-Jeg går nå videre ned i verdikjeden hvor råvarer er en input og produktet selges i markedet. Selv om det ikke gjelder bare trebaserte varer, så er min nye arbeidsgiver Ekornes også avhengig av å ha en «verdikjede i verdensklasse» for å kunne tilby produkter som forbrukerne foretrekker, sier Viken Skogs økonomisjef gjennom 4 år, Mette Toft Bjørgen. 1. oktober begynner hun i ny jobb som økonomidirektør i Ekornes.


Etter 4 år som økonomisjef i Viken Skog sender Mette Toft Bjørgen stafettpinnen videre til økonomikollega Vibeke Tronrud Teslo-Andersen.  Les mer

 

-Jeg skal begynne som CFO i Ekornes. Ekornes har sin historie som startet i en liten vestlandsbygd og har en merkevare (Stressless) som selges i alle verdensdeler. Selskapet har ved hjelp av et stort fokus på utnyttelse av teknologi, klart å beholde mye av produksjonen i Norge. Med nye eiere står selskapet overfor en ny epoke i sin historie, noe jeg gleder meg til å ta del i. Som CFO i Ekornes, vil jeg ha fokus på å støtte opp under selskapets videre vekstambisjoner. Samtidig vil jeg ta med meg min erfaring med økonomistyring fra Statoil og Viken Skog for å sikre inntjeningen og gode prestasjoner i selskapet, sier Bjørgen.

 

-Viken Skog er uten tvil det mest kostnadseffektive tømmeromsetningsleddet

-Årene i Viken Skog har vært en fantastisk reise og det har ikke vært kjedelig en eneste dag! Når jeg startet var driften i selskapet negativ og det var lite fokus på løpende økonomirapportering utover regnskapsrapporter. Samtidig med at markedet utviklet seg veldig positivt, har Viken Skog fått på plass løpende økonomirapportering. Økonomiavdelingen har etablert flere konserntjenester. Den jobber kontinuerlig med IT-utvikling for å oppnå effektivisering og har i den sammenheng lansert flere apper. Viken Skog er uten tvil det mest kostnadseffektive tømmeromsetningsleddet (målt i lønn og administrative kostnader pr. kubikk) blant andelslagene, og det bør være betryggende for andelseierne i selskapet, sier Bjørgen.

Samarbeid må til

Mette nøler ikke et sekund når hun blir spurt om hva hun kommer til å savne aller mest ved å slutte i Viken Skog.

-Folkene – uten tvil! Det er en fantastisk gjeng som jobber i Viken Skog og ellers i bransjen, og denne «familien» kommer jeg til å savne. Det har vært mange utfordringer underveis, men jeg sitter ikke igjen med følelse av at de fire årene har vært tunge. Til tross for at alt ikke har gått som ønsket, så synes jeg Viken Skog har fått til mye og jeg er også stolt av at vi har bedret relasjonene til noen av de andre aktørene i bransjen, og dette må man jobbe videre med. Skogbruket er så lite at vi må jobbe sammen og innse at vi sitter i samme båt, hvis vi ønsker å øke verdiskapningen i skogbruket i Norge, sier hun ettertenksomt.

 

Bilde: Mette Bjørgen og daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen har jobbet tett og samarbeidet meget godt de fire årene som Bjørgen har vært økonomisjef. -Hun er ekstremt profesjonell og en strateg til fingerspissene. Det har vært både lærerikt og spennende å jobbe med Mette. Hun har tilført Viken Skog -konsernet masse kompetanse, sier Kristiansen.

Skognæringen har vært givende å jobbe for, sier Bjørgen.

-Det er en bransje i vekst og mulighetsrommet er enormt, samtidig som skogbruket en særdeles viktig og interessant historie i landet vårt. Jeg er takknemlig for å ha vært en del av dette de siste fire årene, sier hun.

 

Verdikjede i verdensklasse

En ny bransje med nye muligheter, -hva slags paralleller kan du trekke?

-Jeg går nå videre ned i verdikjeden hvor råvarer er en input og produktet selges i markedet. Selv om det ikke gjelder bare trebaserte varer, så er Ekornes også avhengig av å ha en «verdikjede i verdensklasse» for å kunne tilby produkter som forbrukerne foretrekker. Dette inkluderer fokus på bærekraft og gjenbruk, noe jeg tror forbrukerne vil kreve i større grad, i fremtiden.

 

Fokus på profesjonalisering

Jeg er stolt av at vi har så mange dyktig ansatte i Viken Skog at vi kan rekruttere internt for lederstillinger. Det viser også hvordan selskapet har hatt fokus på profesjonalisering de siste årene. Vibeke Tronrud Teslo-Andersen er dyktig og jeg er sikker på at hun ved å stole på seg selv og å bruke teamet sitt, vil gjøre en strålende jobb for selskapet. Og så har jeg en oppfordring helt på tampen til våre andelseiere; Spill på lag for å utnytte mulighetene som ligger i råvaren fremover!