Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Fra papir til innovative trefiberprodukter

Stora Enso Skog sørger for at det årlig avvirkes om lag 40 millioner kubikkmeter med tømmer, nesten fire ganger så mye som det avvirkes i hele Norge. For bare 15 år siden gikk 70 prosent av tømmeret til selskapets papirfabrikker. I dag er det redusert til rundt 5 prosent.


Produkter fra Stora Enso

GÅR NYE VEIER: Før gikk det mest i papir, nå er det andre fornybare og gjenvinnbare produkter fra skogen som gjelder. Fra øverst til venstre og med klokken: PureFiber (formpressede fiberprodukter), kartongmaterialer, forpakningsløsninger med celluloseskum og NaturaFluff (fyllmasse til blant annet bleier og hygieneprodukter). Foto: Stora Enso

Av Bjørn H. Pettersen

Victoria Strand, administrerende direktør i Stora Enso Skog, deltar på Tømmer & Marked. Hun leder det store svensk-finske konsernets datterselskap, som blant annet forvalter Stora Ensos egne skogeiendommer.

Det er ikke småtterier. Stora Enso eier nemlig en betydelig del av Midt-Sverige, til sammen 14 millioner dekar, hvorav 11,4 millioner dekar er produktiv skogsmark.

Stora Enso Skog tar seg av skogskjøtsel, planlegging av hogst og virkesforsyning. Det aller meste går til Stora Ensos treforbrukende industri, blant annet sagbruk, emballasjefabrikker, papirfabrikker og biobrenselsanlegg. Men papir har det som nevnt blitt mye mindre av i løpet av de siste årene.

– Nå er det bare et par papirfabrikker igjen. Vår store satsing de siste årene har vært nye, innovative og fornybare produkter fra skogen, som kartong- og trefiberprodukter, biokjemikalier og lignin til bruk i batterier. Vi er overbeviste om at fremtiden er trebasert og fornybar, og vår ambisjon er å være ledende innen bærekraftig skogbruk, forteller Victoria Strand på telefon fra Stora Enso Skogs hovedkontor i Falun.

FRA TELEKOM TIL SKOG: Victoria Strand, VD (verkställande direktør) i Stora Enso Skog, jobbet mange år i det svenske telekommunikasjonsselskapet Ericsson før hun i 2018 kom til Stora Enso Skog, skogdivisjonen til Stora Enso. Stora Enso Skog forvalter blant annet morselskapets skogeiendommer i Sverige. Foto: Stora Enso

Massevirke og massivtre

Det er rundt 15 år siden Stora Enso besluttet at papir ikke lenger skulle være selskapets hovedinntektskilde. Siden da har de konsentrert seg om å utvikle og produsere løsninger basert på tre og biomasse for en mengde ulike bransjer og anvendelsesområder rundt om i verden.

– Stora Enso henger så absolutt med på endringene som skjer i verden. Det er ikke uten grunn at selskapet har holdt ut siden 1200-tallet. I dag er vi dypt engasjert i utviklingen av produkter og teknikker som bygger på fornybare materialer. Vi skal skape verdier i en bærekraftig bioøkonomi. Mye av det vi produserer er klimavennlige alternativer til produkter fremstilt av olje og andre ikke-fornybare råvarer, sier Victoria Strand.

Konsernets hovedkontor ligger i Helsingfors, og det meste av selskapets produksjon skjer i Finland og Sverige. Om man søker Stora Enso på for eksempel Google Maps, kommer det opp en rekke kartnåler over hele Finland og hele Sør-Sverige.

SKUTSKÄR: En av Stora Ensos fabrikker. Dette er fra fabrikken i Skutskär ved Gävle i Midt-Sverige. Her produserer de hovedsakelig fyllmateriale til bleier og hygieneprodukter. Foto: Stora Enso

På Stora Ensos nettsider kan man lese at konsernet har ti fabrikker og fire sagbruk i Finland. I Sverige har de sju fabrikker og to sagbruk. I tillegg kommer fabrikker og sagbruk i flere andre land, blant annet i Tyskland, Kina og Brasil.

Det går med andre ord både i massevirke og sagtømmer, samt biovirke til biobrenselanlegg. Krysslaminert massivtre og andre massivtreelementer er også et nytt og viktig satsingsområde. I 2019 åpnet Stora Enso sin første limtrefabrikk i Sverige, nærmere bestemt i Grums ved Karlstad. Denne kom da i tillegg til to massivtrefabrikker Stora Enso har i Østerrike.

Har også mye skog i Finland

Samtidig selges altså papirfabrikkene ut. I 2021 stengte de ned papirfabrikken i Kvarnsveden i Borlänge, og i fjor gjorde Stora Enso avtale med Northvolt, som overtar papirfabrikken og bygger om til batteriproduksjon. Den i Nymölla i Skåne ble i starten av 2023 solgt til den USA-baserte papirprodusenten Sylvamo.

– Det er en veldig stor omstilling vi er inne i, men vi skal fortsette med å utvikle gode produkter av tømmer og trefiber. Store Enso Skog – skogdivisjonen til Stora Enso – skal skape verdier gjennom bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og konkurransekraftig virkesforsyning, sier Victoria Strand.

Selskapet eier ikke bare skog i Sverige. Gjennom selskapet Tornator, som Stora Enso eier 41 prosent av, forvalter de en skogeiendom på i overkant av 7 millioner dekar, det aller meste i Finland.

– Vår oppgave er å forvalte disse skogområdene på en god måte og sikre virkesforsyning til våre fabrikker og sagbruk i Sverige, Finland og Baltikum. Av den årlige avvirkning på rundt 40 millioner kubikkmeter med tømmer, går cirka 37 millioner til Stora Ensos egne anlegg, forteller Strand, som gleder seg til å delta på Tømmer & Marked.

Der vil hun blant annet fortelle hvordan det er å operere i en «VUCA-verden», som er en forkortelse for «volatility, uncertainty, complexity og ambiguity». På norsk kan det kanskje oversettes til å forsøke å «navigere» i komplekst og ukjent farvann – i usikre tider og med uklare rammebetingelser for fremtiden. Man omsetter dessuten varer der prisene raskt kan gå opp eller ned, og i tillegg må man tyde tvetydige signaler fra sør og nord, øst og vest.

Sånt kan naturligvis være skummelt, men Stora Enso mener de har funnet hovedveien:

«I framtiden är vi övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material har potential att tillverkas av träd», heter det på selskapets nettsider der de forteller om seg selv.

Tenk tre, med andre ord!

Victoria Strand skal holde innlegg i del en på Tømmer & Marked. I sesjonen: "Skogens muligheter i en urolig tid". Der tittelen på hennes innlegg er: Skogbruk og omdømmehensyn. Konferansen går av stabelen torsdag 15. februar 2023 på Sundvolden hotel: 

Opptatt av tømmer og skogindustri? Meld deg på!

Noen fakta:

  • Stora Enso-konsernet er et av verdens største skogsindustrikonsern. Det har cirka 23.000 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt 100 milliarder kroner. I 2021 hadde selskapet et driftsresultat på cirka 16 milliarder kroner.
  • Det svensk-finske konsernet ble slått sammen av svenske Stora og finske Enso i 1998.
  • Storas historie går tilbake til 1200-tallet. Det startet med gruvedrift, noe som var selskapets hovedgesjeft helt frem til Stora begynte å investere i skog- og papirproduksjon utover på 1900-tallet.
  • Enso har røtter tilbake 1850-tallet. Det startet med den norsk-prøyssiske Wilhelm Gutzeit, som var en fremtredende forretningsmann i Drammen og senere i Fredrikstad. Sønnen Hans Gutzeit arvet selskapet i 1869, og noen år senere etablerte han et stort sagbruk i Kotka i Finland, som ble kjernen i den store treforedlingsbedriften Enso-Gutzeit. Selskapet ble kjøpt opp av den finske staten i 1918. Fra etterkrigstiden satset Enso-Gutzeit stort på kartongproduksjon.
  • I 2004 ble Stora Ensos skogseiendommer solgt til Bergvik Skog, som var eid av Stora Enso, Billerud, FAM og Länsförsäkringar, samt et konsortium av mindre aksjeeiere. I 2018 ble aksjonærene i Bergvik Skog enige om at eiendommen (skogsinnehavet eller markinnehavet, som de sier på svensk) skulle fordeles mellom eierne. Fra 2019 ble Stora Enso skogeier igjen, med et samlet areal på 14 millioner dekar.