Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Fra lossing til lasting på tømmerhavnene

Før losset han tømmer fra skip til kai, nå laster han motsatt vei. Erik Larm (56) har jobbet på diverse kaier siden 1985, og har blant annet opplevd endringen fra import av utenlandsk tømmer til eksport av norsk tømmer.


Terminaloperatør Erik Larm

VANT TIL Å VÆRE PÅ KAIA: Erik Larm er en erfaren terminaloperatør som jobber ved flere havner. Dette er fra Lierstranda mens et skip er på vei inn for å hente tømmer til Norske Skogs papirfabrikk i Skogn i Trøndelag. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Det tar noen timer å laste et skip med 4000–5000 kubikkmeter med tømmer. Når et skip legger til en av tømmerterminalene, går en terminaltraktor i skytteltrafikk mellom veltene og skipet. Traktoren, som kan ha vendbar førerplass, slipper en henger med tømmer av ved skipet. Deretter kobler operatøren en tom henger til terminaltraktoren, som i full fart trekker den tilbake til tømmervelten der en laste- og lossemaskin med tømmeraggregat fyller opp hengeren igjen. Sånn går det frem og tilbake i 17–18 timer før skipet er fullastet.

– Det er fin jobb dette, men jeg skjønner at mange synes det er et spesielt yrke. Det er vel for oss særinger som liker å ha lange arbeidsdager i en maskin og leve litt i uvisshet om hva morgendagen bringer, sier Erik Larm og smiler lurt.

TERMINALOPERATØR: Erik Larm laster mange skip med norsk tømmer hvert år.

Egen teknikk med å laste tømmer

Det er lett å forstå at det kan være en krevende jobb å være terminaloperatør. Skipene kommer ikke alltid til kai som planlagt. Dårlig vær kan føre til forsinkelser, og skipets rute kan også bli endret av andre grunner. Når skipet kommer til kai, forventer alle parter – ikke minst rederiet og kapteinen om bord – at det skal lastes så fort som mulig.

– Det går stort sett veldig greit, altså. Noen kan nok være litt stresset med å få skipet lastet i full fart, men jeg er opptatt av å arbeide i et jevnt og godt tempo, sier Erik Larm.

Han har til sammen 20 ansatte i selskapet Erik Larm AS, som blant annet har tømmerlasting på Alvim i Sarpsborg og Lierstranda ved Drammen. Det er ikke bare tømmer han jobber med. Han er også terminaloperatør i Moss og Oslo, og da kan det være metall og dyrefôr som skal lastes eller losses.

– Det er en egen teknikk med lasting av tømmer. For å fylle opp skipene er det viktig at det blir balansert vekt og at det er gode stabler over hele skipet, både i lasterommet og på dekket. Vi vil ikke ha noen vaser. Da blir det mye luft og lite tømmer, understreker han.

Lastejobben kan minne om å plassere fyrstikker i en fyrstikkeske, selv om størrelsen på tømmeret og skipet selvfølgelig er en helt annen. For å få rette lengder, dunkes en klype med tømmer mot noe hardt, for eksempel innsiden av skipet (skott) eller en liten container (rettevegg). Litt sånn som når man slår et knippe med fyrstikker mot bordet for å få samme lengde i enden.

FULL FART PÅ KAIA: Det går fort mellom veltene og skipet: Fra lastemaskinen til terminaltraktoren, som slipper av hengeren med tømmer ved skipet. Deretter kobler traktoren til hengeren som er tømt og kjører tilbake for å hente mer.

Må flytte om noen år

På Alvim-kaia laster Erik Larm de fleste skipene med sin egen mobile lastekran, mens på Lierstranda består jobben ofte av å kjøre tømmeret frem til skip som har en egen kran om bord.

Erik Larm startet som terminaloperatør i 1985. Ti år senere etablerte han sitt eget firma og investerte i egne kjøretøy, som lastekraner, laste-/lossemaskiner, terminaltraktorer og diverse hengere og annet utstyr.

– De første tiårene var det mye import av tømmer, og ingen eksport. Nå er det motsatt, og altså bare fremkjøring og lasting av tømmer, forteller han.

Ikke alle skipene skal ut av landet. Mye av tømmeret går sjøveien til Norske Skogs papirfabrikk i Skogn i Trøndelag. Det meste av skipseksporten av norsk tømmer går til Sverige, Tyskland og de tre landene som utgjør Baltikum.

Viken AT Market er handelsselskap for tømmereksporten til Viken Skog og AT Skog. Tømmeret kjøres til sju tømmerterminaler på Østlandet og Sørlandet, samt 25 mindre havner på Vestlandet. Viken AT Market har ansvaret for skipsplanleggingen, og akkurat nå går det mye tømmer fra både Alvim og Lierstranda.

SE VIDEO: Her blir det fjordby om noen år, og tømmerstokkene må bort. Foto og redigering: Egil Granum, Viken Skog

Tømmerterminalen på Lierstranda er drevet av Drammensregionens Virkesterminal AS (DVT), et samarbeidsselskap eid av Viken Skog, Nortømmer, SB Skog og Glommen Mjøsen Skog. Anders Bjurulf, tidligere administrerende direktør for Norsk Virkesmåling, er leder for DVT.

– Vi har dispensasjon fra Lier kommune til å drive eksport av tømmer fra tømmerterminalen på Lierstranda frem til neste sommer, mens Statkraft har festeavtale på tomta til 2029. Ettersom Lier kommune har planer om å bygge en fjordby her, har vi foreslått andre alternativer til en fremtidig tømmerterminal. Vi vet ennå ikke hvor det blir, men vi er forberedt på at vi må flytte herfra i løpet av noen år. Vi håper naturligvis at vi kan være her så lenge som mulig, sier Anders Bjurulf.

LEDER FOR DVT: Anders Bjurulf.

Viktig å ha kort vei til havn

Eksport av tømmer gjennom Viken AT Market bidrar til aktivitet for andelseierne og Viken Skogs samarbeidspartnere 365 dager i året, hvert år.

– Viken Skog opplevde sårbarheten i fjor med nedleggelsen av en papirmaskin ved Norske Skog Saugbrugs. Dette illustrerte viktigheten av å ha kanaler og leveranser til flere kunder, både innenlands og på eksport, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

I tillegg understreker han at det er viktig for tømmerprisen at skogeierne har flere kjøpere av deres virke.

– Sånn sett er andelseierne i Viken Skog heldige med at de har skog i nærhet til den norske industrien, og samtidig at det er kort vei til havn. Det blir spennende å se utviklingen på eksport når markedet i Europa ser slutten på billig billetømmer og Russland stopper sin eksport av tømmer fra 1. januar 2022, sier Kristiansen.

Dersom etterspørselen etter norsk tømmer øker på verdensbasis, er det ikke utenkelig at Erik Larm får enda flere skip å fylle opp i tiden som kommer.

MER TIL NESTE ÅR?: Om lag en tredel av norsk tømmer går ut av landet, men ikke alt som går på skip går ut av landet. Skipet i bakgrunnen skulle hente tømmer til Norske Skog Skogn.