Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Fortsatt stor ubalanse i tømmermarkedet

Skogbruket er i en situasjon med ubalanse mellom sagtømmer og massevirke og virkeligheten er snudd helt på hodet fra 2018. -Dette gjør at vi må bremse avvirkningen, noe som får økonomiske konsekvenser for våre samarbeidspartnere, hogstentreprenørene og tømmertransportørene, sier daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen.


Tor Henrik Kristiansen er imponert over tilpasningsevnen til alle i verdikjeden i en krevende tid.

-Jeg vil berømme spesielt hogstentreprenørene som har stilt opp lojalt og solidarisk i en krevende tid. Det har vært hogststopp i tre uker i sommer, i tillegg til at de har kjørt med ukekvoter i snart ett år. Utviklingen med produksjonsstopp ved de norske fabrikkene til Norske Skog Saugbrugs og  Skogn, samt stor tilgang på billetømmer gjør det vanskelig å finne nye kanaler for massevirke. Dette bør være en påminnelse til skogeierne om effekten av bortfallet av den norske treforedlingsindustrien det siste tiåret. Den norske skognæringen blir sårbar når store deler av skogbruket er avhengig av eksport for å holde hjulene i gang, sier Kristiansen.    

 

Lagspill i hverdagen

Kristiansen er opptatt av samarbeid og et aktivt skogbruk 365 dager i året.

 

-Lagspill og langsiktig tenking i hverdagen er helt essensielt. Vi må se muligheter og være kreative i en utfordrende tid, og ikke komme i en situasjon der vi graver oss ned i et sort hull. Tømmerstokken er og vil være en av løsningene på verdens klimaspørsmål og i den globale omstillingen til en grønnere økonomi, sier han.

Daglig leder i Viken Skog mener det er viktigere enn noen gang at skogeier legger en plan for skogen sin, og gjerne i samarbeid med Viken Skog.

-Ta en befaring sammen med din skogbruksleder for å sjekke tilstanden på skogen din. Er det tiltak som bør og kan iverksettes som følge av barkbiller og stormfelling, skogskjøtselstiltak eller utbedring av skogsbilveiene, velteplassene eller snuplassene, så har Viken Skog har kompetanse til å hjelpe deg. Det finnes også gode støtteordninger som kan kombineres med bruk av skogfond til investeringer i skogeiendommen. Dette vil i en utfordrende tid for skognæringen bidra til at vi holder verdikjeden i gang, sier Kristiansen som også har en oppfordring til industrien.

 

Lønnsomhet

-Jeg har en oppfordring til våre industrikunder om at de nå bidrar med å opprettholde prisene på et nivå slik at skogeier ser det lønnsomt å avvirke og verdikjeden holdes i gang. Det tar lang tid å bygge kapasitet og kompetanse, og det kommer en tid etter Covid-19 og barkbiller, sier Kristiansen ettertenksomt.

 

Tilpasset produksjon

Produksjonssjef i Viken Skog, Trond Heggen sier vi gjør det vi kan for å tilpasse produksjonen etter situasjonen i markedet.

- Situasjonen nå er slik at det er helt nødvendig å tilpasse produksjonen i forhold til bilveislager og leveringsplaner fra industrien på massevirke. Vi har derfor videreført tiltaket fra i vår med et øvre ukesvolum pr. hogstlag. Det er en urolig og uforutsigbar tid for oss alle, noe vi må klare å takle. Det er derfor nødvendig å gjennomføre endringer på en måte som gjør at skogeier, vi og våre samarbeidspartnere kommer så bra som det er mulig gjennom denne tiden. Vi i Viken Skog gjør alt vi kan for å ivareta våre forpliktelser i verdikjeden, sier Heggen.